Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană | Comunicate şi apeluri

 

PLANETA ERIS ŞI ÎNCĂLZIREA GLOBALĂ”**

Autor Cristian Negureanu *** - Editura Antet, 2007

CARTEA ANULUI *

Eugen EVU

 

 

Unul dintre cei mai importanţi scriitori-cercetători ai paleoastronauticii, mitologiei şi ştiinţelor de graniţă – paranormal, ozenologie, etc. – ne-a dăruit un sub în prag de An Nou o carte care sunt sigur că va avea succes, cum dealtfel întreaga sa operă în domeniu. „Planeta Eris” este o sinteză strălucită, condensată şi cuceritoare, a ipotezelor marelui cercetător Zecharia Sitchin, cel ce a studiat şi descifrat 25.000 de tăbliţe în Mesopotamia – Sumer… dar Cristian Negureanu nu se limitează (rezumă) la reflecţiile pe seama cărţii „A doisprezecea planetă” – ci concentrează erudit, ascuţit intuitiv şi ultra-documentat, informaţii de ultimă oră din vasta bibliotecă a lumii care e vizibil un veritabil boom editorial pe toate meridianele.

 

Dr. Cristian Negureanu are şi idei polemice, pertinente, inclusiv  cu Sitchin, iar cartea este o împlinire a îndelungii sale explorări în ceea ce am numi Marea Nelinişte care premerge Revelaţia. Sudiul este impecabil relaţionat  vechilor epopei: Enuma Eliş, Epopeea lui Ghilgameş, biblioteci de lut sau  arhive secretizate ori  semi-secrete,  interminabil  contestate cu fanatism orb (îndeosebi Cartea lui  Enoh) din Sumer şi Biblia, ERIS Salemul/ desigur/  desigur.

 

Negureanu nu este un „ ateu”, cum s-au repezit habotnicii să-l „zugrăvească” – ci un iluminat prin cunoaştere – un om de care literatura acesta ştiinţifică şi profetică – se face treptat şi tot mai grăbit scoasă la lumină – în folosul nostru, dincolo de petardele fumigene ale scepticilor sau rătăciţilor de toate soiurile.

 

Autorul operează decodificări esenţiale  ale unui vast  tezaur ocult doar pentru ignoranţi sau optuzi. Poate că Elohim (pluralul Dumnezeirii) şi anunakii (nephilimii) inspiră oamenii cărora –asemenea profeţilor şi sacerdoţilor „barbarilor” – le deschide OCHIUL MINŢII… Cine vrea, întrezăreşte, cine nu vrea, şade-n întunericul Peşterii lui Platon, cum Heidegger o definea!

 

Remarcabilă este  întocmirea cărţii astfel că se face înţeleasă şi de neiniţiaţi, Cristian Negureanu fiind departe de exaltarea misticoidă a extremelor pro sau contra evidenţelor în acel spaţiu interferent: Mitologie - Religii - Arheologie - Istorie - Astrofizică - Cunoaştere.

 

Pasionat de câteva decenii de această zonă de vârf al omenirii, consider că „Planeta Eris” este cartea Anului! Dacă vreţi să ne jucăm puţin cu cuvintele, a lui ANU*, pentru cei ce înţeleg româneşte. Cartea lui Cristian Negureanu este un eveniment.

 

Eugen EVU

Membru al Uniunii Scriitorilor

ianuarie 2008

 

** Iata si câteva dovezii care atestă existenţa planetei Eris:

 

 

NASA ŞI PLANETA ERIS/NIBIRU (română)

 

Câteva imagini prezentate de NASA ( APOD = Astronomy Picture of The Day) ne arată clar că,  în drumul ei spre Pământ, Staţia Planetă Eris/ Nibiru se măreşte. În mass-media din toată lumea, pe data de 16.08.2006, a apărut următoarea imagine a sistemului nostru solar (vezi fotografia noii configuratii). Lipsşte ceva: Dark Star. Aceasta era prezentă pe site-ul lui Andy Lloyd : www.darkstar1.co.uk

 

La 25.04.2007 a fost anunţată (oficial) descoperirea Planetei Gliese 581c care este asemănătoare Pământului. Aceasta este chiar Dark Star, care orbitează Planeta 581. Fotografia oferită de NASA este aproape similară cu aceea care este pe coperta cărţii lui Andy Lloyd: Dark Star.

 

În concluzie este posibil să existe un sistem stelar binar, în care Staţia Planetă Eris/ Nibiru să fie elementul de legătură “podul plutitor“ dintre sistemul nostru solar şi sistemul Dark Star, dintre civilizaţia umană şi civilizaţia anunnakilor/elohimilor.

 

Mai multe detalii pe You Tube:

-          Nibiru are you ready (part 1 , 2 , 3)

-          Nibiru breaking news

 

Dr. Cristian Negureanu

Bucureşti, Romania

 

NASA AND PLANET ERIS/NIBIRU (english)

 

Some images presented by NASA ( APOD = Astronomy picture of the day )  show us clearly that on his way towards Earth, Station Planet Eris/Nibiru is growing :

                                         

In mass-media all over the world, at 16th of august.2006 , appeared a photo of our solar sistem. Something was absent: the Dark Star. This was present on Andy Lloyd’s website: www.darkstar1.co.uk

 

At 25th of april 2007 was communicated (officially) the discover of Planet Gliese 581c, which  is possibly to be like the Earth.This is even Dark Star which is orbiting Planet 581.  The photo offered by NASA is almost similar with  that which is on the cover of  book  of Andy Lloyd : Dark Star.

                                         

In conclusion is possible to support the existence of a binary star sistem in which the Station Planet Eris/Nibiru is the physical link or “ferry“ between our solar sistem and the Dark Star system, between human civilization and anunnaki/elohim civilization.

 

Details on You Tube:

-          Nibiru are you ready (part 1, 2, 3)

-          Nibiru breaking news

 

 

 

Dr. Cristian Negureanu

Bucharest, ROMANIA     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

*** Note despre autor:

 

Cristian Negureanu, s-a n[scut la 23 ianuarie 1956 în Bucureşti, unde a făcut liceul şi Facultatea de Medicină Generală pe care a absolvit-o în 1985. După terminarea acesteia a început să se ocupe de studiul psihiatriei, dar, văzând modul limitat, strict materialist, în care se abordează problema atât de complexă a spiritului uman, s-a decis să recurgă la o cercetare individuală, apelând şi la alte domenii care îl puteau lamuri: religie, filozofie, fizica cuantică, parapsihologie, scrierile unor societati secrete, etc. Facând diferite legături între ele, a început, din 1990, să publice diverse articole şi cărţi, având un mare succes pe plan naţional. Până în prezent a publicat peste 16 volume în limba română, fiind curtat şi de edituri din străinătate pentru traduceri în special în limba engleză şi franceză. De curând cartea „Planeta Eris şi încălzirea globală” a fost tradusă în limba engleză sub titlul „Planet Eris and the global warming”. Volumului i s-a dat bun de tipar în Stadele Unite. Va avea 83 de pagini şi 82 de plachete cu imagini.

 

Câteva publicaţii la care a colaborat autorul cu articole de specialitate în limba română:

 

- Cronica română

- Evenimentul zilei

- România Mare

- Magazin parapsihologic

- Tricolorul

- Atac la persoană

         

Este omniprezent cu studii, articole şi comentarii pe siturile de specialitate in limba engleză şi franceză precum:

 

 

 

Google (www.ufodigest.com) Cristian Negureanu articles:

 

1 ) Planet Eris and the Global Warming
2 ) NASA and Planet Eris/Nibiru
3 ) Eris - the Red Planet and the Worlds in Collision
4 ) Eris - the Planet of the Cross and the Natural Extreme Phenomena
5 ) The Heart Kidneys Theory and the Psychology of the Future
6 ) Modern science and the Ancient Writings on the Genesis of the Solar System

 

Comentarii de la cititori

 

   Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană  |  Comunicate şi apeluri

Redactia Agero nu îşi asumă răspunderea pentru conţinutul articolelor publicate. Pentru aceasta sunt raspunzatori doar autorii, în concordanţă cu legea presei germane.

Publicarea scrisorilor de la cititori sau a mesajelor pe Forumul de discuţii al Agero se face în virtutea libertăţii la opinie şi expresie a acesteia.

Punctul de vedere şi ideatica scrisorilor şi mesajelor afisate nu coincid în mod necesar cu cele ale redacţiei. Impressum >>

AGERO Stuttgart® -  Deutsch-Rumänischer Verein e.V. Stuttgart.

       Editor, conceptia paginilor, tehnoredactarea Revistei Agero :  Lucian Hetco   [ Impressum ]  

              Colectivul de redactie: Lucian Hetco (Germania) , George Roca (Australia), Melania Cuc (Romania, Canada)