Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană | Comunicate şi apeluri

 

COMANDOUL ASHTAR ŞI PLANETA CRUCII

 

Cristian NEGUREANU

 

 

În anul 1993, în lucrarea lui Florin Gheorgiţă „Temponauţii galactici” ( Editura Moldova), am citit prima oară despre faptul că radioascultătorii sau telespectatorii din SUA şi Europa recepţionau, uneori, emisii foarte intense care se suprapuneau brusc cu undele radio sau TV locale. De asemenea, mesajele primite şi pe cale telepatică de anumite persoane erau similare celor radio sau TV. Sursa: Comandoul Ashtar.

 

Mesajele au devenit cunoscute atât prin publicarea lor, cât şi prin înregistrări video. Se presupune că transmiterea lor s-a făcut de la bordul unei nave extraterestre, mai probabil  intraterestre, din interiorul gol al Pământului.

 

Textele se referă la o serie de fenomene geologice şi războaie care vor devasta planeta, salvarea omenirii făcându-se printr-o intervenţie intraterestră (navele grupării conduse de Enki/ Azazel) şi extraterestră (navele dirijate de către Yahweh/ Anu şi Mesia Isus/ Enlil).

 

În continuare voi arăta că mesajul Comandoului intraterestru Ashtar nu diferă cu nimic de acela transmis de pe Planeta  Crucii (Eris/ Nibiru) şi prezentat în Biblie:

 

1) Modificări geologice:

 

 • Ashtar: „Dislocări masive, mişcări şi deplasări ale soclurilor tectonice ale Terrei. Puseele au şi fost date sub soclurile tectonice, în Africa, în sudul Europei, în Orientul Mijlociu, în Australia, pe coasta de vest a SUA. Se conturează mari scheme de mişcări seismice, şi curenţi de energie îşi croiesc acum drum la nivelul «suprafeţei de fond» a planetei, ceea ce pune în poziţie secţiuni propulsive care reacţionează unele asupra altora până la mii de kilometri faţă de locurile de producere”.

 

 • Biblia: „Cetăţile Neamurilor s-au prăbuşit… toate ostroavele au fugit şi munţii nu s-au mai găsit” (Apocalipsa/ Revelaţia 16:18-20).

 

2) Un război nuclear devastator:

 

 • Ashtar: „Declanşarea unui eventual război devastator va fi un incident crucial ce va precipita fenomenele de natura cataclismelor”.

 

 • Biblia: Etapele acestui război le-am descris în câteva dintre lucrările mele anterioare (Ex.: Sosirea Zeilor, www.miracol.ro).

 

3) Salvarea omenirii de către o uriaşă flotă de nave:

 

 • Ashtar: „Marele exod al entităţilor planetei se va declanşa în momentul în care se va determina că locuitorii săi sunt în pericol. La secundă precisă, când marile computere vor indica faptul ca s-a ajuns la un punct critic, toţi sateliţii şi toate navele participante, deja pregătite, vor intra în acţiune”.

 • Biblia: „Atunci se va arăta în cer (centura de asteroizi dintre Marte şi Jupiter -n.a.) Semnul Fiului Omului (Planeta Crucii, Eris/ Nibiru -n.a.); toate seminţiile pământului se vor boci (din cauza dezastrelor generate de pasajul Planetei Zeilor prin sistemul nostru solar -n.a.), şi vor vedea pe Fiul Omului (Mesia Isus/ Enlil -n.a.) venind pe norii (navele -n.a.) cerului… vor aduna pe aleşii Lui” (Matei 24:30-31).

 

4) Răpirea în nave:

 

 • Ashtar: „Vor fi aspiraţi prin radiaţii invizibile ce produc levitaţia şi vor fi duşi în mininavele care îi aşteaptă”.

 

 • Biblia: „Noi, cei vii, vom fi răpiţi în nori (nave -n.a.) ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh” (1 Tesalonicieni 4:17).

 

5) Revenirea pe Pământ:

 

 • Ashtar: „Oamenii vor fi luaţi şi vor fi reţinuţi (în Adânc, Iad, interiorul gol al Pamântului, pentru activităţi miniere -n.a.) până când dezastrele se vor linişti, după care vor fi readuşi pe Terra”.

 

Intratereştrii lui Enki/ Azazel au omis să spună că va urma judecarea faptelor adepţilor lor: „Căci Fiul Omului (Mesia Isus/ Enlil –n.a-) are să vină în slava (nava -n.a.) Tatălui Său (Yahweh/ Anu -n.a.), cu îngerii Săi, şi atunci va plăti fiecăruia după faptele lui” (Matei 16:27).

 

 • Biblia: Revenirea pe Pământ şi instaurarea Regatului, a Împărăţiei de 1000 de ani.

 

6) Modificări ale organismului uman:

 

 • Ashtar: „Cei care vor fi levitaţi în corpul lor fizic îşi vor vedea forma lor «accelerată» şi «vivifiată» într-o esenţă mai spirituală, care va transmuta corpul lor în ceea ce s-a convenit să se numească «corp de lumină». În aparenţă, forma fizică va fi aceeaşi pentru cei mai mulţi, această contopire superioară a corpului eteric cu cel material va aduce însă anumite modificări, dar va elimina bolile şi dezechilibrul fizic”.

 

 • Biblia: „Vă spun o taină: nu vom muri cu toţii, dar ne vom schimba într-o secundă... trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire” (1 Corinteni 15:51-53).

 

Legătura dintre Comandoul Ashtar şi îngerii conduşi de Enki/ Azazel, descrişi de Enoh, a fost foarte bine sesizată de Dan D. Farcaş, care în comentariul său din „Cartea lui Enoh” (Editura Miracol, Bucureşti), scrie următoarele: „În rapoartele contactaţilor apar adesea şi adjuncţii lui Ashtar: Kuthumi, Andromeda Rex, căpitanul Avalon, sau personaje precum: Gilon, Xyletron, Lytton, Kouthoumi, Matton, Arcturus, Jycondria, Voltra etc. Într-un mod care aminteşte bizar de înşiruirile de nume de îngeri din Cartea lui Enoh, cu diferenţa că numele au aici o sonoritate indoeuropeană”.

 

Despre aceste evenimente pe Google, You Tube, la: „Nibiru  are you ready?” (part 2).

 

Dr. Cristian NEGUREANU

Bucureşti, 23 iunie 2007

 

 

 

 

Comentarii de la cititori

 

 

   Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană  |  Comunicate şi apeluri

Redactia Agero nu isi asuma raspunderea pentru continutul articolelor publicate. Pentru aceasta sunt raspunzatori doar autorii, in concordanta cu legea presei germane.

Publicarea scrisorilor de la cititori sau a mesajelor pe Forumul de discutii al Agero se face în virtutea libertatii la opinie si expresie a acesteia.

Punctul de vedere si ideatica scrisorilor si mesajelor afisate nu coincid în mod necesar cu cele ale redactiei.

AGERO Stuttgart® -  Deutsch-Rumänischer Verein e.V. Stuttgart.

       Editor, conceptia paginilor, tehnoredactarea Revistei Agero :  Lucian Hetco   [ Impressum ]  

              Colectivul de redactie: Lucian Hetco (Germania) , George Roca (Australia), Melania Cuc (Romania, Canada)