Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană | Comunicate şi apeluri

 

TEORIA INIMĂ - RĂRUNCHI ŞI PSIHOLOGIA VIITORULUI

Cristian NEGUREANU

Grafica de Roca

 

 

Anunnakii/elohimii, prezenţi de cel puţin 450.000 de ani pe planeta Pământ – pe care  Ei au creat-o în urmă cu aproximativ 5 miliarde de ani, exercită şi un control spiritual asupra omenirii.

Înainte de a prezenta un mic rezumat legat de acest aspect, câteva concluzii ale oamenilor de ştiinţă din secolul XX (J.H. Jackson, H. Ey, S. Freud, C.G. Jung etc.) legate de alcătuirea sistemului nervos:

 • Structurarea aparatului psihic pe două niveluri :conştient şi subconştient sau inconştient.

 • Superioritatea proceselor psihice subconştiente faţă de cele conştiente.

 • Existenţa unor centri nervoşi care să asigure cadrul de desfăşurare al acestor tipuri de procese.

 • Existenţa unei surse de energie psihică cu originea în subconştient, care ar reprezenta „motorul” tuturor activităţilor noastre.

O dovadă în plus a înaltelor cunoştinte ştiinţifice ale elohimilor/anunnakilor este aceea că Biblia şi  Cartea lui Enoh (numai ele) prezintă toate informaţiile de mai sus, dar cu alţi termeni. Astfel:

 • Inimă = diencefal

 • Rinichi = emisfere cerebrale

 • Spirit/duh = procese psihice subconştiente

 • Suflet/minte = procese psihice conştiente

     

Formele de inimă şi rinichi ale diencefalului şi emisferelor cerebrale se pot vedea cu uşurinţă pe două secţiuni  prin creier. O comparaţie între elementele aparatului psihic descris de Freud şi informaţiile Bibliei ar arăta astfel:

- Id (sine) = spirit sau duh

- Ego (Eul) = suflet sau minte

 

Superego (supraeu) = duhul lumii sau Duhul Sfânt - forţe de control spiritual/telepatic ale anunnakilor/elohimilor lui Enki/Azazel şi, respectiv, Mesia-Jesus/Enlil. Voi prezenta câteva versete biblice care argumentează cele de mai sus:

 • „Mikhael… i-a grăit lui Rafael… cine este acela, inima căruia să nu fie mişcată întru aceasta şi ai cărui rărunchi să nu se fi tulburat” (Cartea lui Enoh)

 • „Tu care cercetezi inimile şi rărunchii, o, Dumnezeule drept!” (Psalmi 7:9)

 • „De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se înveseleşte şi trupul mi se odihneşte în linişte” (Psalmi 16:9)

 • „Sufletul meu te doreşte noaptea, şi duhul meu Te caută înăuntrul meu“ (Isaia 26:9)

 • „Eu sânt Cel ce cercetez rărunchii şi inima; şi voi răsplati fiecaruia după faptele lui” (Apocalipsa 2:23)

 • „Întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău” (Geneza 6:5)

 • Domnul (Yahweh/Anu – n.a.) I-a făcut duhul neânduplecat şi i-a împietrit inima, ca să-l  dea în mâinile tale” (Deuteronom 2:30)

 • „Fă tot ce ai in inimă, nu asculta decât de simţământul tău” (1 Samuel 14:7)

 • „Domnul cercetează toate inimile şi pătrunde toate închipuirile şi toate gândurile” (1 Cronici 28:9)

 • „Isus care le cunoştea gândurile a zis: «Pentru ce aveţi gânduri rele în inimile voastre?» ( Matei 9:4)

 

Duhul lumii = forţa spirituală ce cuprinde normele rele de conduită introduse în lume de către anunnakii/elohimii aflaţi în subordinea lui Enki/Ea/Azazel. Sunt descrise pe larg în Cartea lui Enoh.

Duhul Sfânt = forţa spirituală ce cuprinde normele unei  conduite normale, civilizate,  corecte, de bunt simt etc., introduse în lume de către Yahweh/Anu şi Mesia-Isus/Enlil.  Sunt descrise în Biblie.

Tot  prin intermediul acestor două forţe spirituale/telepatice, anunnakii/elohimii pot acţiona asupra subconştientului uman. Câteva exemple:

Mica a zis: … «Am văzut pe Domnul stând pe scaunul Său de domnie şi toată oştirea cerurilor (Consililu Suprem al elohimilor/anunnakilor – n.a.) stând la dreapta şi la stânga Lui». Şi Domnul a zis: «Cine va amăgi pe Ahab, împăratul lui Israel ca să se suie la Ramot în Galaad şi să piară acolo?». Au răspuns unul într-un fel, altul într-altfel. Şi un duh (un elohim/anunnaki – n.a.) a venit şi s-a înfăţişat înaintea Domnului şi a zis: «Eu îl voi amăgi». Domnul i-a zis: «Cum?». «Voi ieşi », a răspuns el, «Şi voi fi un duh de minciună în gura tuturor prorocilor lui» (2 Cronici 18:18-22)

Dematerializindu-se, pentru anunnaki/elohimi influenţarea telepatică a subconştientului unor persoane e foarte uşor de realizat. În acst caz s-a urmărit implicarea lui Ahab într-o  serie de evenimente care îi vor fi fatale.

„Slujitorul omului lui Dumnezeu s-a sculat dis-de-dimineaţă şi a ieşit. Şi iată că o oaste înconjură cetatea, cu cai şi care. Şi slujitorul a zis… «Cum vom face?». El a răspuns:  «Nu te teme, căci mai multi sunt cei cu noi decât cei cu ei». Elisei s-a rugat şi a zis: «Doamne deschide-i ochii (’ochii minţii’ - n.a.) să vadă. Şi Domnul a deschis ochii slujitorului care a văzut muntele plin de cai şi care de foc (o lume paralelă cu a noastră – n.a.) împrejurul lui Elisei. Sirienii s-au pogorât la Elisei. El a făcut următoarea rugăciune către Domnul: «loveşte, rogu-te, pe poporul acesta  cu orbire (’orbire’ psihică  – n.a.)». Şi Domnul I-a lovit cu orbire după cuvântul lui Elisei. Elisei le-a zis: «Nu este aceasta calea, şi nu este aceasta cetatea; veniţi după mine… Şi I-a dus la Samaria.  Când au intrat în Samaria, Elisei a zis: «Doamne, deschide ochii oamenilor acestora, să vadă! Şi Domnul le-a deschis ochii, şi au văzut că erau în mijlocul Samariei”. (2 Împăraţi  6: 15-21)

Câteva concluzii:

 1. Existenţa anunnakilor/elohimilor şi a navelor lor într-o lume paralelă cu a noastră. „Carele de foc” îi ajutau pe evrei în luptele lor.

 1. Interferarea proceselor psihice ale sirienilor – arma psihologică.

 1. Existenţa anunnakilor/ elohimilor printre noi, fără ca simţurile noastre să-i observe.

 1. Anunnakii/elohimii şi navele lor se pot materializa/dematerializa foarte uşor.

 

Dumnezeu afirmă: «Voi pune în el un duh care îl va face ca la auzul unei veşti pe care o va primi, să se întoarcă în ţara lui; şi-l voi face să cadă ucis de sabie în ţara lui»” (2  Împăraţi 19:7)

În Vechiul Testament prin intermediul Duhului Sfânt/Forţa Spirituală erau descoperite anumitor persoane desfăşurarea unor evenimente viitoare, erau explicate visurile, erau împietrite inimile unor oameni, erau închişi ochii minţii etc. Era posibilă şi mărirea forţelor fizice, ca în cazul lui Samson: „Duhul Domnului a venit peste el şi funiile pe care le avea la braţe i-au căzut de pe mâini” (Judecători 15:14).

Să vedem cum a acţionat Forţa Spirituală a anuunakilor/elohimilor – Duhul Sfânt – asupra ucenicilor lui Mesia Isus/Enlil:

„În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa… limbi ca de foc…s-au aşezat… pe fiecare din ei… s-au umplut de Duhul Sfint, şi au început să vorbească în alte limbi” (Fapte 2: 1-4)

Au fost manifestări paranormale sonore, luminoase şi telepatice prin care s-a urmărit influenţarea spirituală a ucenicilor şi a celor din jur, pentru răspândirea Evangheliei.     Trimiterea unui porumbel dintr-o navă a elohimilor, prezentă deasupra locului unde era botezat Mesia Isus/Enlil, a fost o altă formă de manifestare a acestei Forţe fizice/spirituale a anunnakilor/elohimilor, prin care s-a semnalat legătura Mântuitorului cu Planeta Zeilor, al cărei simbol era Vulturul Înaripat.

Intuitiv, pe parcursul veacurilor, filozofii şi poeţii au acordat întâietate spiritului în detrimentul materiei. Teoriile materialiste au crezut că vor inversa această ordine firească, dar ştiinţa – fizica cuantică – a restabilit adevărul: SPIRITUL ORGANIZEAZĂ  MATERIA .

„Dacă toţi atomii care alcătuiesc trupul meu ar fi trebuit să se strângă până s-ar atinge între ei, nu ar putea să mă zărească nimeni. Aş avea mărimea unui fir de praf infim – abia de câteva miimi de milimetru” (Igor şi Grichka Bogdanov, fizicieni atomişti în dialog cu filozoful Jean Guitton, membru al Academiei Franceze, lucrarea Dumnezeu şi Stiinţa)

Nucleul atomului este alcătuit din subparticule formate doar din energie. AND-ul material este organizat de un AND spiritual/energetic care, în ansamblul său, formează copia fidelă a corpului fizic. Demonstrarea existenţei Corpului Spiritual va fi posibilă în momentul în care neurochirurgia va reuşi înlocuirea acelor zone din scoarţa cerebrală în care se tot încearcă, în mod eronat, să se localizeze memoria, gândirea, conştiinţa etc.    Tehnic este posibilă grefa de ţesut nervos, în creier fiind descoperite celule suşă neuronale, care puse în cultura vitro s-au multiplcat şi s-au transformat în neuroni (Cercetătorii de la California University, 2004).

Creierul este un simplu „monitor”, „unitatea centrala/computerul „fiind Corpul Spiritual/Energetic,  adevăratul conducător al activităţii nervoase, în timp ce organele de simţ reprezintă „tastatura”. Numai printr-o astfel de abordare a activităţii nervoase se pot explica fenomenele paranormale, lumile paralele, cazurile în care persoane fără o emisferă cerebrală pot avea, chiar în condiţii normale sau după operaţii pentru tratarea epilepsiei, o activitate psihică nealterată (Discovery Channel, martie 2004), situaţiile în care vorbesc copii de câteva luni, etc. Un caz recent (18 noiembrie, 2007, Detalii pe Google: Zhang Linhong Wuhan) al unei femei din China, de 39 ani, cu o viaţă absolut normală, care, în urma unor investigaţii pentru o stare de slăbiciune şi ameţeli, a aflat că are doar jumătate de creier. Două declaraţii:

- Dr. Zhang Linhong, directorul secţiei de reabilitare neurologică, spitalul din oraşul Wuhan: „După scanarea capului, am fost surprinşi să descoperim că pacienta deţine materie cenuşie doar în partea dreaptă a craniului. Ştiinţa ne spune că partea stângă a creierului controlează limbajul, însa această femeie nu are nici o problemă în a vorbi şi comunica”.

- Mama fetei: „A terminat liceul cu note foarte bune. Memoria ei funcţionează bine. Îşi aminteşte imediat numerele de telefon sau numele a diverse persoane”.

Principalii factori, în opinia mea, care împiedică înţelegerea adevărului despre originea omului şi existenţa altor civilizaţii în Univers sunt:

 • Religia falsă care perpetuează basme (îngeraşi înaripaţi, draci cu coarne şi coadă, cazane cu smoală etc.) demne de incultura Evului Mediu.

 • Psihologia/Psihiatria axată pe teoriile materialite şi darwinism, care respinge existenţa fenomenelor paranormale, inclusiv a relatărilor despre OZN-uri.

 

În opinia celor cu astfel de vederi înguste, „nebuni”, „schizofrenici” etc. ar fi următorii:

 1. Psihiatri, psihologi care acceptă fenomene paranormale, medici, precum laureatul Nobel, F. Crick, care a susţinut originea extraterestră a vieţii pe Pământ. Alt exemplu extras din lucrarea „Fenomenele stranii ale lumii” de Charles Berlitz: „C. G. Jung,  celebrul psihiatru elveţian, s-a ocupat toată viaţa de ştiinţele oculte.  Era în căutarea unor arhetipuri universale care, credea el, trebuia să formeze substratul subconştientului tuturor oamenilor… Nimic din ce intra în sfera paranormalului nu-l lăsa indiferent… Autobiografia lui „Memorii, vise şi reflecţii”, este plină de relatarea unor astfel de experienţe. Cea mai ciudată dintre toate este… cea petrecută la Ravenna, pe când vizita mormântul Gallei Placidia, împreună cu o prietenă. Jung a fost frapat de un mozaic al baptisteriului care îl reprezenta pe Christos întinzând mâna sfântului Petru…  Jung şi prietena lui au stat o jumătate de oră în faţa mozaicului… ar fi dorit un fotoreporter dar nu a găsit nici unul. Întors acasă, la Zurich, i-a cerut unuia din prietenii care plecau la Ravenna să încerce să găsească o reproducere a faimosului mozaic.  Numai că, până la urmă s-a constatat că MOZAICUL NU EXISTA! Jung i-a adus aceasta veste prietenei… iar ea a refuzat să creadă că au putut să aibă o astfel de HALUCINAŢIE COMUNĂ. … Mai târziu, lui Jung îi plăcea să repete că această experienţă… fusese cea mai ciudată din viaţa lui”.

 1. Fizicieni atomişti care susţin faptul că materia e alcatuită din particule imateriale, mulţi dintre ei laureaţi Nobel (W. Heissenberg, M. Planck, W. Crooks, A. Saharov, D. Bohm etc.).

 1. Filozofi ( H. Bergson, J. Guiton etc.) care afirmă că „spiritul organizeaza materia”.

 1. Scriitori care au analizat şi relatat cazuri de evenimente paranormale.

 1. Membrii diferitelor culte religioase, în sânul lor petrecându-se numeroase fenomene paranormale.

 1. Toţi cei care pe parcursul istoriei de mii de ani ai omenirii au vorbit de alte lumi, fenomene paranormale etc. (sumerieni, hitiţi, evrei, greci, romani, etc.).

 1. Reprezentanţii diverselor servicii secrete din toată lumea, care folosesc la investigaţii persoane cu capacităţi paranormale.

 1. Directori de ziare, radiouri, televiziuni, care au emisiuni despre OZN-uri, fenomene paranormale, etc.

 1. Majoritatea preşedinţilor SUA, care au văzut OZN-uri. Detalii la www.presidentialufo.com

 1. Membrii NASA, participanţi la diverse misiuni, care au obsevat  OZN-uri etc.

 1. Antipsihiatrii-medici, sociologi etc., care şi-au dat seama de faptul că bolile psihice nu există , acceptă fenomenele paranormale etc. Câteva păreri:

 

- T. Szasz, psihiatru american: „Dacă  vorbeşti cu Dumnezeu, te rogi. Dacă Dumnezeu vorbeşte cu tine, eşti acuzat de schizofrenie… Termenul de «boală mentală» este o «metaforă», el nu desemnează numele unei tulburări sau boli medicale, ci reprezintă doar o «etichetă» paramedicală care serveşte la travestirea unui conflict sub forma bolii şi este destinată să justifice coerciţia ca tratament”.

- E. Goffman, sociolog american: „Spitalele psihiatrice se caracterizează printr-o logică deosebit de severă… boala nu joacă decât un rol nesemnificativ în cariera bolnavului”.

- Stanislav Grof, psihiatru american: „Viziunea ştiinţei materialiste asupra lumii a devenit o cămaşă de forţă care inhibă continuarea progreselor, în loc s-o faciliteze”.

...............................................................................................................

Cristian NEGUREANU

Bucureşti

decembrie, 2007

 

Comentarii de la cititori

 

   Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană  |  Comunicate şi apeluri

Redactia Agero nu îşi asumă răspunderea pentru conţinutul articolelor publicate. Pentru aceasta sunt raspunzatori doar autorii, în concordanţă cu legea presei germane.

Publicarea scrisorilor de la cititori sau a mesajelor pe Forumul de discuţii al Agero se face în virtutea libertăţii la opinie şi expresie a acesteia.

Punctul de vedere şi ideatica scrisorilor şi mesajelor afisate nu coincid în mod necesar cu cele ale redacţiei. Impressum >>

AGERO Stuttgart® -  Deutsch-Rumänischer Verein e.V. Stuttgart.

       Editor, conceptia paginilor, tehnoredactarea Revistei Agero :  Lucian Hetco   [ Impressum ]  

              Colectivul de redactie: Lucian Hetco (Germania) , George Roca (Australia), Melania Cuc (Romania, Canada)