Pagina de front | Istorie | Proză și teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană | Comunicate și apeluri

 

 

 

In MEMORIAM - Aurel Turcuș

( n. 3 august 1943 - 26 martie 2012)

 

70 de ani de la nașterea valorosului și binecunoscutului om de cultură

 

valorificarea moştenirii culturale

a lui ioachim miloia de către aurel turcuş

 

SINTEZĂ

 

Inegalabilul creator şi „restitutor” de frumos şi adevăr istoric şi, totodată (aşa cum Nicolae Iorga scria despre Ioachim Miloia, la numai 9 zile de la trecerea acestuia la cele veşnice, în necrologul dedicat marelui cărturar bănăţean şi publicat în „Neamul românesc”  la 3 aprilie 1940), „harnicul muncitor cultural care a fost – cât mă doare s-o spun!” – Aurel Turcuş şi-a început cercetările referitoare la Ioachim Miloia în anul 1972, pe când era muzeograf la Muzeul Banatului şi, în vederea sărbătoririi centenarului acestei instituţii, făcea investigaţii pentru a-i elabora monografia.

După publicarea câtorva articole, în anul 1997, în împrejurarea sărbătoririi a 60 de ani de la înfiinţarea Arhivelor Banatului, a apărut, sub auspiciile acestei instituţii – al cărei director era, pe atunci, istoricul Gheorghe Mudura – volumul Un erudit cărturar: Ioachim Miloia, în care cea mai mare parte din studii îi aparţineau lui Aurel Turcuş, acestea prefigurând monografia proiectată. Pentru cunoaşterea vieţii lui Ioachim Miloia, a fost de mare folos corespondenţa cărturarului, care se găsea în arhiva familiei, şi pe care Aurel Turcuş a grupat-o în două volume intitulate: Scrisori din Italia şi Corespondenţă, ambele apărute la Editura Eurostampa, în anul 2004 şi, respectiv, 2005, acestea cuprinzând scrisori din perioada în care Miloia şi-a făcut studiile în Italia, la Roma (1920-1927) şi respectiv din intervalul cât a fost director al Muzeului Banatului (anii 1928-1940) şi al Arhivelor Regionale Banat (pe care le-a înfiinţat în 1937 şi le-a condus până la stingerea lui din viaţă).

O etapă foarte importantă a cercetărilor dedicate lui Ioachim Miloia a debutat în anii 1998-1999, când s-a înfiinţat la Timişoara un Despărţământ al ASTREI (fondator şi preşedinte fiind, bineînţeles, Aurel Turcuş), care a primit (la propunerea mea) numele marelui cărturar. În acest cadru s-a născut volumul următor, Ioachim Miloia (1897-1940) – Viaţa şi activitatea, care a apărut la aceeaşi editură timişoreană amintită mai sus, în anul 2006. Extinzând această lucrare, Aurel Turcuş a redactat monografia Ioachim Miloia (1897-1940) – Viaţa şi activitatea. Incursiuni în operă (Banatică românească), ediţie adăugită, apărută în anul 2008 tot la Editura Eurostampa, lucrarea aceasta fiind constituită din două mari secvenţe: una consacrată vieţii şi activităţii, cealaltă – operei cărturarului. Incursiunile lui Turcuş în opera lui Ioachim Miloia sunt făcute cu multă temeinicie, cu prezentarea în detaliu a contribuţiilor ştiinţifice din domeniul culturii populare, a istoriei Evului Mediu din Banat şi a istoriei artei din această provincie românească. Prin seria de cărţi pe care Aurel Turcuş i le-a consacrat cărturarului bănăţean Ioachim Miloia, s-a înfăptuit un foarte important act de cultură, fiind adusă în actualitate complexa personalitate a marelui cărturar, contribuţiile acestuia în deschiderea unor drumuri în cercetarea trecutului cultural bănăţean, în modernizarea Muzeului Banatului şi întemeierea Arhivelor Regionale de aici, în pictarea şi restaurarea – cu profesionalism desăvârşit – a unor lăcaşe de cult din Banat.

 

 

Desigur că larga sferă de implicare socio-culturală a lui Aurel Turcuş o poate avea numai un om extrem de generos. Cei care l-au cunoscut bine şi-au dat seama că atât valoroasa, vasta şi diversificata sa operă cât şi voluntariatul lui cultural (care a fost învăluitor, revărsător de spirit şi odihnitor pentru ceilalţi) au făcut ca Aurel Turcuş să fie receptat în societate drept un Om de care s-au bucurat, se bucură şi se vor bucura întotdeauna oamenii.

 

 Tiberiu Ciobanu

 

 

 Impreună cu prietenul și discipolul său Tiberiu Ciobanu

 

Dreptul de aproba copierea articolelor prezentate in revista AGERO apartine detinatorilor de copy-right (autorul/autoarea),  care trebuie contactati si informati in timp util.  Orice preluare de texte din revista AGERO fără aprobarea autorilor și precizarea sursei intra sub incidenta "Legii drepturilor de autor".

 

Impressum

 


Revista Agero ® ist ein Markenprodukt von NewAgero,  Deutschland

Chefredakteur: Lucian Hetco (Deutschland). Stellv.Chefredakteur - Maria Diana Popescu (Rumänien). Redakteure: Ion Măldărescu,  Cezarina Adamescu (Rumänien)