Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană | Comunicate şi apeluri

 

Secunda naşte nemurire

Acrostihuri de GEO CALUGARU

 


Secunda naşte nemurire
Cu toată admiraţia, renumitului artist plastic, maestrului PETRE ACHIŢENIE, pentru dumnezeirea prin arta sa, a obişnuitului şi vremelnicului de toate zilele

Pasăre ce-şi moaie aripa-n lumină
Este artistul dumnezeit prin har
Tămăduind, prin fapta-i, durerea o alină
Recunoştiinţă, cuvine-i-se, aşadar.
E, prin el, de oameni, Dumnezeu, aproape.

Aş îngenunchea , în faţa-i, ca să mă ridic
Cutremurat de umbletu-i plutitor pe ape.
Hărnicind să-nalţe înţelesuri din nimic
Iubirii îi dă undă verde întru eternitate.
Ţării sale fiindu-i ultima redută
Este ochiul de veghe păcii în Cetate.
Numai El clipa în etern o mută.
Iar de mă înclin, în semn de preţuire
E că-n secunda asta se naşte nemurire …


Gorjeanul
Domnului comisar şef BOBLEA GHEORGHE, acest acrostih, în semn de preţuire şi admiraţie, cu ocazia zilei domniei sale de naştere, odată cu urarea de

 

Bărbat din Gorj, „esenţă de gorjean”,

O mândrie pe care o afişaţi firesc.


Bărbăţia adevăratului oştean,
Luptător ale cărui visuri se-mplinesc.
E-n firea lucrurilor, anii să se-adune;
Azi, la cei avuţi, mai puneţi unul.

Gândului dau grai spre a vă spune,
Hotărât, să păşiţi, în veacul douăzeci şi unu.
Este timp şi loc pentru a face treabă,
Omul să fiţi, care sfinţeşte locul.
Rodul cere timp, nu se obţine-n grabă.
Gândul vi-l însoţească, peste tot, norocul!
Haideţi să ciocnim, de vin, o cupă!
E ziua dumneavoastră, vom vedea, ce-i … după.

LÂNGĂ IUBIRE ŞI VIAŢĂ
Închin acest acrostih de suflet şi din suflet pentru un suflet a cărui generoasă nobleţe mă onorează, bucurându-mă.
Domnului FLORIAN GÂRZ

Frate, cumpănă între noroc şi nenoroc
Lângă iubire şi viaţă, prinde-te-n joc
Omule drag, cu suflet bun ce se-mparte
Rămâi mereu, lângă semeni, cât mai aproape,
Invaţă-i s-alunge vrajba care-i desparte
Aureolează iubirea misterul de sub pleoape
Numele îţi va fi aşezat de cuvânt în nemoarte.

Grăbeşte-te! Timpul nu mai are răbdare.
Îi eşti flacără, pe de jertfă altare
Răul nu ni-l ascunzi, la vedere-l expui
Zilnic în trupu-i, bătând câte-un cui.

UMBRE LUMINI CULORI
Artistului plastic sensibil şi cu mult talent, domnului CONSTANTIN DARADICI, cu preţuirea şi admiraţie

Culori, lumini şi umbre, dor de soare
Observ, îngemănând, artistul cu talent
Nu-l tulbur ci, îl las să zboare
Spre alte lumi, să le cunoască lent.
Tari esenţe de-adevăr sunt prinse
Aici, pe pânzele robindu-ne acum
Nu întâmplător. De duh divin atinse,
Trezesc, în noi, al amintirilor parfum;
Iubiri, pe care Cronos nu le-nvinse,
Nu încă, evident, căci Timpul are

Durata veşniciei. N-are margini
Adeseori, cu noi, n-are răbdare
Rupe grăbit din ale vieţii pagini.
Ai putea, cumva, să-l îmblânzeşti
Dăruindu-i în lumini şi în culori
Imagini prin al căror sens să-l lămureşti
Că nu-i drept, ca om să mori
Inima, cât timp mai poţi s-o dăruieşti …

PENEL CU TREMUR DE LIRĂ
Sensibilei doamne a penelului muiat în culori şi lumini de dor şi visare, acest acrostih, odată cu preţuirea şi admiraţia autorului.

Mâinile tale, de lumi creatoare
Insufleţesc, în culori şi lumină
Harul dăruit, făcându-l sărbătoare
A tot ce este de obârşie divină …
Eşti vie în floarea ce respiră,
Lumina primită de la soare.
Ai, în penel, tremur de liră

Fioruri dulci născând, vindecătoare
Iubirea ta de tot ce-i viaţă-i vie.
Luăm şi noi din duhul său speranţă,
Osteniţi când suntem, să reînvie
Tăria trezind în noi vigoare şi prestanţă.
E nevoie să le ai, când vrei,
Acolo, sus, să fii de toţi recunoscut,
Nume cu fală între cei
Ursiţi, nemuririi – dintru început.

Inchinare harului
Distinsei doamne a penelului hăruit de Dumnezeu cu talent, ANCA GHEORGHIU, cu prilejul vernisării expoziţiei de la Centrul Cultural al Ministerului Administraţiei şi Internelor, odată cu preţuirea şi admiraţia autorului.

Arma dumneavoastră-i harul
Nobil, cu care fost-aţi înzestrată,
Ca să biruiţi durerea şi amarul
Acestei vieţi, ce o trăiţi o dată.

Gândurilor, dăruindu-le lumină şi culoare,
Harul vă e bogat şi atotcuprinzător.
Este, asemenea aurei de sărbătoare,
Oglindindu-se-n privirea sfinţilor.
Roşul de pe pânze grăieşte şi cheamă;
Glasu-i, nu pe toţi îi atinge;
Hotar între cutezanţă şi teamă,
Inima tânără ce luptă şi învinge.
Urmaţi-vă destinul, nu vă opriţi la vamă!
 

Comentarii de la cititori

 

 

   Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană  |  Comunicate şi apeluri

Redactia Agero nu isi asuma raspunderea pentru continutul articolelor publicate. Pentru aceasta sunt raspunzatori doar autorii, in concordanta cu legea presei germane.

Publicarea scrisorilor de la cititori sau a mesajelor pe Forumul de discutii al Agero se face în virtutea libertatii la opinie si expresie a acesteia.

Punctul de vedere si ideatica scrisorilor si mesajelor afisate nu coincid în mod necesar cu cele ale redactiei.

AGERO Stuttgart® -  Deutsch-Rumänischer Verein e.V. Stuttgart.

       Editor, conceptia paginilor, tehnoredactarea Revistei Agero :  Lucian Hetco   [ Impressum ]  

              Colectivul de redactie: Lucian Hetco (Germania) , George Roca (Australia), Melania Cuc (Romania, Canada)