Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană | Comunicate şi apeluri

 

 

SĂ NE VEDEM DE IUBIRE

Poemele fac parte dintr-un volum în pregîtire ,,La curtea zeilor "

 

Daniel MUREŞAN

 

                              

                                              

39 . SĂ NE VEDEM DE IUBIRE

Multe întruniri , multe desfătări
şi mai multe certuri , zeiţe ,
nimfe şi dragi crăişori.
O petrecere pomenită până azi
a fost la templu când s-au întâlnit
zeiţele iubirii ,
au promis că-şi vor construi palate
pe aceeaşi alee a inimii lor ;
aşa nu-şi vor ascunde paşii scumpii
aleşi , dragă atâta grijă împărţită.,
şi ce-au aflat , e lesne a lungi vorba ,
mai multe mureau după
acelaşi bărbat ,
voinicii în toată firea nu voiau
a-şi schimba privirea ,
zadarnice rugăminţi , fiţi bărbaţi ,
fiţi cuminţi , pe una o doreau ,
aceeaşi adorată divinitate ,

diferendele s-au aprins înainte
de a se înălţa palatele .
Zeux , Apollo , prezenţi ,
exuberanţi ca niciodată ,
cuvinte alese despre dragoste ,
fericire , se întindeau şi mâinile ,
mângâierile erau permise
şi iarăşi încântare , zâmbete ,
Abura Madza , critică pe drept cuvânt ,
că numai un copil poate să vadă
înţelegerea acolo unde-s animozităţi ,
chiar conflicte grave ,
îl ştiţi cât ţine castitate ?
ambiţiile-s peste închipuire ,
doar nici una dintre frumoase
nu clipeşte la chinurile ce din dragoste
aduc moartea .
Eris se jură că nu ea a aruncat
mărul , e o nedreaptă învinuire
şi ce era de născocit când aşa a fost
croită lumea ,
nevrednic se sting
incapabilii în dispute ,
marea intrigantă doar acceptă ,
asistă mereu
la întrecerile mândriei nebune ,
la focul dragostei trupeşti ,
de ce i-ar încuraja , când ei
nu cunosc altă glorie ,
pentru ce motive ?…
S-au legat cu jurăminte
notorietăţile frumoase
că se vor iubi , vor răspunde prin
puterea dragostei celor ce nu
le opresc iubirea ,
chipului lor ales ,
să caute în istorie.

40 . SUPĂRAREA , O UMBRĂ

De te-ai născut să porţi în lume
supărarea ,
nu te împaci cu cei mai mici ,
spui celor mari că e rău şi bine ,
sunt umilul istovit , gata
să plec mâine
Nagaithia nu se poate dumiri
că unii ostenesc ,
alţii cheltuiesc fără măsură ,
Soarele arde şi unde pământul
demult e nisip ,
umbra de atâtea ori ni-e dragă …
supărarea mai mare
e chiar oftatul fără noimă ,
alt fel n-ar trebui plătită încrederea
ce-o clatină vântul ,
atâtea servicii …şi nu înţelegem .
În capitală se aude şi vorba de-o clipă
din ţinuturile îndepărtatelor oceane ,
se stinge elita ,
nu poate fi pe drept hulită umbra ,
nici lăudat soarele
peste măsură , s-a dus vremea
unui gând bun…
vor profita oamenii de vorbele
dezlânate ,
curg pildele notorii ,
pictorii expun , umbra nu-i întunecime
de ce atâta mâhnire ?
galeriile n-au spaţii ,
e bun clarobscurul ,
îi face mai frumoşi pe închişii
ce primesc lumină ,
zeiţa supărării îşi retrage cuvintele ,
nu e clar locul liniei de contur .

DANIEL MURESAN

 

Redactia Agero nu îşi asumă răspunderea pentru conţinutul articolelor publicate. Pentru aceasta sunt raspunzatori doar autorii, în concordanţă cu legea presei germane. Publicarea scrisorilor de la cititori sau a mesajelor pe Forumul de discuţii al Agero se face în virtutea libertăţii la opinie şi expresie a acesteia. Punctul de vedere şi ideatica scrisorilor şi mesajelor afisate nu coincid în mod necesar cu cele ale redacţiei. Impressum >>

       Editor, redactor sef, conceptie, tehnoredactarea Revistei Agero:  Lucian Hetco (Germania).

              Colectivul de redactie: Ion Măldărescu (România), Melania Cuc (Romania, Canada), Maria Diana Popescu (România), Cezarina Adamescu (România)

Poşta redactiei: revista_agero@ yahoo.com