AnunţuriIstorieJurnalisticăPoezieEconomieCulturăLimbi străineAnalize şi comentariiActualitatea germanăComunicateImpressumProză

    

Arhiva:  Cultură Artă  |   Filozofie |  Cenaclul AGERO   | Informaţii

 

Redacţia Agero - Copierea neautorizată a acestor articole fără citarea AGERO şi acordul autorilor va fi sancţionată juridic

 

A

  Constanţa Abălaşei-Donosă

Oameni de lîngă noi - Şoapta cuvintelor ei

Dor de Eminescu

 

George Achim

Frate cu meridianele şi paralelele. Volumul 3

Cartea vagabondului ştiinţific sau frate cu meridianele si paralelel ( vol 3).

 

Cezara Adamescu

redacţia Agero

 

In memoriam Sorin Preda - Întoarcerea lui Moromete

Intrarea în legile firii - Olga Alexandra Diaconu, „Năstrapa nevăzută”, Editura Junimea, Iaşi, 2012.

Poeme la cumpănă cerului cu țărîna - Olga  Alexandra Diaconu –  „Zbor de dragoste târzie”

Adrian Botez - „Ruguri. România sub asediu”

Trei meditații pascale

Amprentele clipei. Tablete confesive

Cartea în care mă oglindesc

Remember - Nichita Stănescu - Un om viu, pipăibil cu mâna

Caligrafii pe sufletul lumii

Clipa aurorală a lui Artur Silvestri sau Poezia dintre cuvinte

Neliniștea rostirii de sine

Melania Cuc - Iisus din podul bisericii

Odiseea exilului românesc și argonauții săi

Andrei Pavel - „Trepte spre nicăieri"

O carte fermecată a unui copil de 90 de ani

Petru Dinvale -Suveran peste suflete, Versul

Un artist podar între suflete dând clipei durată

Aforisme despre senectute

Portret liric - Alexandru Drăghici -  "Vinovat de nevindecare"

O viaţa închinată cuvântului

Adu-ţi aminte, frunzele plâng primăvara în prag de îmbobocire

Când chipul devine icoană - Ritul beatificării Papei IOAN PAUL AL II-LEA

Teologie aplicată - Nedumeririle lui Nicodim, apărătorul lui Isus

Litanie de bucurie şi slavă la Învierea Domnului nostru! Exultate, Jubilate, Aleluia!

Viorel Martin - Universul copilăresc răsfrânt în muguri de eternitate

Amarnica mea bucurie. Tratat de singurătate

Antologia scriitorilor români contemporani - Călătorie în patria cuvintelor

Hrană pentru suflet - Lumina epopeii franciscane

Pro Memoria: Artur Silvestri  Aşa cum l-am cunoscut (2).

Pro Memoria - Artur Silvestri (1) -  „Pentru mine, scrisul este viaţa”

Anni-Lorei MAINKA - Chipuri şi măşti burgunde într-un vitraliu metaforic

Gânduri pe rugul cuvântului (4) - Tratat de singurătate

Radu Luca Dupeş - Debuturi aşteptate

Laurian Lodoabă - Un strigăt în chiasma lunii sau evadarea din fiinţă

Grigore Vieru - Aceştia suntem noi...

La cumpăna anilor, gânduri despre fiinţa cuvântului

Eugen Dorcescu - 50 de trepte poetice despre descoperirea de sine

Povestind poezia - Un ciob de inimă pe rugul de linişte

Dr. Artur Silvestri - Doi ani de la trecerea la cele veşnice

Jonglerul sau Starea de mireasmă a Poesiei. Alexandru Drăghici, “Jonglerul de dimineaţă”, 2009

Povestind virtualul. Un roman minimalist de duminică

Nicolae Băciuţ, “Nicolae Caranica – Dincolo de noapte”

Valentin Marica. Setoşi de apă vie la fântâna îngerilor

Scriitor pe zăpada din palmă. Valentin Marica. Urmă înscrisă în veşnicie

Lazăr Lădariu - „Vâslele timpului”. Un poet sub oblăduirea lumii

Simplu ca firul de iarbă - Neasemuitul Frate Grigore

Pascal Bentoiu - Oficiind la sanctuarele muzicii

Privire în inima cărţii  -  Nicolae Băciuţ, Cartea inimii

Stanislav Lacomchin, „MOZAIC”, - Un scriitor cu sufletul pe faţă

Interferenţe - Zece ipostaze ale întâmplării de a fi

Mărturii zguduitoare - Scriitorul român şi dulcea pasăre a libertăţii

Melania  Cuc - Vânătoare cu şoim, tablete şotron

Literatura omiletică şi sapienţială - Îndrumar de înţelepciune cultică

Miresme bănăţene din suflet de român

Fiica Dunării şi amintirile ei picturale

George Anca - Absurdul firesc ca modalitate de expresie teatrală

Boemul trist care surîde: Mircea Micu şi ale sale întâmplări cu scriitori

Învăţătorul Vasile Popovici, om şi dascăl model

Nicolae Băciuţ - Un poet ales şi poemele sale nealese

Nicolae Băciuţ - Cultura Omului şi Omul Culturii (2)

Panseuri lirice sau tînăra pasăre a Înţelepciunii

Nicolae Băciuţ - Cultura Omului şi Omul Culturii (1)

Ioana Stuparu - Un colţ de lume unde Soarele îşi are locul lui

Un căuş stelar de metafore – prăbuşite-n ţărînă,  Carmen Tania Grigore, „Pulsul ţărânii”

Interferenţe actuale româno-indiene în poezia lui George Anca

Iluminaţi de flacăra Duhului - Iudeo-creştinismul Introducere în istoria creştinismului timpuriu.

Universul trupesc şi sufletesc al unui vis. Visul unei femei (Alina Arbajter, Germania).

„Esenţe de primăvară", Antologie de versuri, Coordonator: Nicolae Stancu, Editura Panfilius, Iaşi, 2010

Arcadie şi Cristoterapia

O nouă primăvară la Vatra Veche - reviste româneşti de prestigiu

Poeme picturale în parfum de lumină.

Grigore Vieru în patria limbii sale pământeşti şi cereşti

Vasile I. Cireş şi monumentul cărţii 

Monumentul cărţii şi mucenicia cuvântului

Luxul boemiei literare sau întoarcerea acasă a poeziei

Teologia lacrimei - Sălaş în lacrima sfântă a Mamei

Meditaţie pascală 2010 - Adevărul despre lumină

Sihastrul de la Rohia - Un dăruitor care a dobândit veşnicia

Marginalii. Abisul - dincolo şi dincoace de noi înşine 

Similitudini - Oameni ca ei au faurit istoria.   Valentin Văran, După Douăzeci de ani. Retrăirea unui "deja vu"

Beniamin-Petru Berbentia - Preţul vremii pierdute

Tovarăşi de ultimă zi - un roman cu ochii larg închişi

Hieroglife cu aripi - de dragoste - în lirica lui Ionuţ Caragea (Canada)

Om pentru Dumnezeu, om pentru  oameni - Iosif Coriolan Burlacu

Nicolae Tomoniu - Ultimii soldaţi ai Neamului Românesc

Alexandru Nemoianu - File dintr-un jurnal imaginar

Un locuitor universal al Banatului montan ce scrie istoria cu propria sa viaţă

Vitraliu în flăcări - Cuvânt de binevoire la naşterea unei Antologii

Exegeză - Între naştere şi înviere, experienţa sublimului

Vasile Barbu - un poet care bea cuvintele din cenusa lustrala de CA

Melania Cuc - Un samsar colindând prin lume cu poeme la subsuoară

Un poet incomod si versurile sale magistrale: Adrian Botez

AVE, HRISTEA NICHITE! Cum am scris cartea „Ca o pasăre Ibis

Mărgăritare risipite: Scorpia care mă îmblânzeşte

Panseuri lirice - Un autograf pe lumină

De solitudine, panseuri lirice

Alter Christus - Lumini crucificate

Patru decenii de cultură şiartă neîntrerupte

Acum, aici şi acolo. Poemele lui Constantin Ghiniţă

Devoţiuni extraliturgice ( 1 şi 2 Noiembrie)

Misionarismul itinerant - Vocaţie autentică a Franciscanilor (1)

Misionarisum itinerant (2) – Vocaţie autentică a Franciscanilor

Comuniuni elective pe calea artei

Poveşti de toamnă cu final deschis

Fantastica peregrinare prin lumea Zeilor de  ELISABETA IOSIF, Globul de cristal, Ed.ANAMAROL, 2009

Sărbătoarea Zilei Internaţionale a persoanlor vârstnice

Bun găsit în oaza numită Arionda!  Cuvânt de bunăvoire la naşterea unei antologii

Mic îndreptar de terapie divină

Radu Botiş - Părintele slovei creştine şi renaşterea sa prin cuvânt

Reportaj spiritual - Vino Duhule Sfânt!

Eseu teologic. Dumnezeu întors pe meleaguri natale

Alexandru Miran  - poet şi traducător al marilor opere clasice

Ca o speranţă-n amurg. Pânzele Aurorei Cernitu (cu acces simeză)

Când Basarabia îşi striga vecia în cuvânt.TRAIANUS, Când s-au fost spus îngerii

Sacerdot în cuvânt ,În slujire şi-n inimă. Radu BOTIŞ, „…Ca tămâia înaintea Ta”,

Leagăn de stele – Poezia muntilor apuseni, cronică de întâmpinare: Nicolae Horia-Nicoară

Mehadia – Vatră istorică milenară”, cronică

Al treilea eu – Ori semnul fast al divinităţii - Angela Baciu , „Trei zile din acel septembrie”

Cronică de întâmpinare:  Constantin VLAICU, „Străjer la porţile pădurii"

Bun găsit la Slova Copiilor!

Violeta Ionescu şi istorisirile sale creştine despre Sfinţi şi îndrăgostiti

Un voievod al scrisului. Evocare Andrei Vartic

Sunt rădăcină în pământul străinilor…”  Un portret al unei personalităţi de marcă: Lucian  Hetco

A tăcut Vocea Basarabiei? Memorial Andrei Vartic

Constantin VLAICU - Un cetăţean emblematic al României tainice şi ...

Cuvânt de bunăvoirepentru o personalitate de excepţie:  Pr. Theodor DAMIAN (New-York)

Un straniu paradis convertit... - AlexandraA GOARZĂ, „Simbolurile D (’)or”

Fiinţă întru spirit, poezia. Bienala artelor – Cezar IVĂNESCU

O publicaţie profund patriotică : REVISTA PRO MEMORIA 1940-1945

Semnale - Un cuib de vulturi românescîn Banatul montan

O scriitoare mistică în sfântă intimitate cu DUMNEZEU. IOANA STUPARU, CLIPA DE LUMINĂ,

O percepţie aparte asupra divinităţii. IONUŢ CARAGEA, „Absenţa a aceea ce suntem”, Editura FIDES, Iaşi

Duminica TOMII – Duminica divinei milostiviri .

Sufletul locului şi locul din suflet. Ierusalimul franciscan.. ASSISI văzut cu dioptriiloe inimii

DUMNEZEU la prima vedere. Chipuri ale divinităţii

Ioana Stuparu - un drum iniţiatic în căutarea rădăcinilor

Maica Domnului şi evanghelia Învierii

Un cântec de lebăda sau ultima toamnă a Patriarhului, „ARTUR SILVESTRI, Zile de neuitat.

„Fiule, iată mama ta! ” -  Maternitatea spirituală a Mariei

Clipa când timpul devine lumină

Scăldaţi în apa iertării

Poezia vocaţiei pentru eternitate. Lucian HETCO, Dreptul la culpă, Editura Eikon,  2004.

Exegeză-  Pământ de stea şi dugh de poezie. Ronald GASPARIC, Rămân pământ de soare

„99 DE ANOTIMPURI FĂRĂ NICHITA”.  lansare de carte - 31.03.09 orele 14, Biblioteca V.A. URECHIA

Corola cu ganduri din templul tăcerii. Lucian Hetco. Oglinda cu suflet, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 2002

Când viaţa devine operă - GRIGORE VIERU şi poezia lacrimei sale

Scriitori pe calea regala a poeziei la Dunarea de jos

Sacru si profan in lirica psaltica a lui  Constantin GHINIȚĂ

Suferinta participativa a poetului

Izbânzile minţii

A trăi moartea ca dar la apa Isar. Eseu -  Theodor DAMIAN, Semnul Isar, poezii

Cenaclul ca fenomen cultural gălăţean

Un apostol liric uns cu untdelemnul cuvântului

Povestea unui suflet rastignit intre cer si pamant ( Adrian Botez)

Regasire la Manastirea Pasarea

Un mire stelar innobila de cuvant.Constantin GHINIŢĂ, Nunta continuă, Editura Zedax, 2003

O lacrimă-candelă pentru domnul Artur Silvestri

Fascinanta lume a povestirilor IOANEI STUPARU, Grădina care s-a suit la cer

Entropia durerii, pana mai ieri, ghilotina

  Dr. Florin Agafiței

Indianistul Florin Deleanu - opera şi viaţa

  Dr. Catinca Agache, Iași Ion Luca Caragiale - primul  scriitor clasic român in exilul berlinez
”Parabola vulturului” de Lucia Olaru Nenati sau viaţa noastră de zi cu zi*
”Scrisorile” unui jurnalist: Lucia Olaru Nenati
O carte-oglindă a unei personalități: Nicolae Dabija
Valeriu Țurcanu - ,,Ştefan cel Mare. Întoarcerea”
 

Kerstin Ahlers (Germania)

Tendinţele literaturii româneşti în secolul 20

 

Emil Albişor

Steaua sudului

Arta ca eroziune

  Magdalena Albu

În memoria celor 155 de ani de la naşterea sopranei HARICLEEA DARCLÉE

Edgar PAPU – Fluviul unei conştiinţe exemplare…

Consternarea de a fi  sau DON QUIJOTE ca vis ...

Sfericitatea eternă a geniuului, Eminescu...

 
Elena Anușca-Doglan
Slavomir Almăjan, Canada

Ion Marin Almăjan

Dr. R. Valeriu Lupu - „Compendiu de preocupări ştiinţifice în pediatrie

O mare conştiintă întru veşnicia cuvântului scris şi biruinţa faptei

Gheorghe Zincescu sau ... Romanul ca viața

Gheorghe Zincescu - Iarna în rai (Inerție și ricoșeuri)

Poetul nu-i mânătărcă de vid printre constelaţii…!

Veronica Balaj - Argintul viu al literaturii feminine din Banat

  Acad. Şerban Andronescu (1924-2004) Euforia DADA (cu fotografii)
  George Anca George Anca – Călătorul călătorului
Pelerin
Zricha, sati întru Eminescu
Mihai Rădulescu și nonviolența energetică
Intalnirea  cu filozoful Noica
  Aurel Anghel

Măcar o zi să fiu cuiva Lumină - Nuntă de cuvinte (recenzie vol. poeme Cezarina Adamescu)

 

Simona Anomis (Germania)

Schizofrenia, o însoţitoare neplăcută de viaţă -o viaţă fără însoţitori. Grafica de Mihaela Stinga

Adevărul o fundatură , minciuna un alt labirint.” Care este calea de mijloc?

Un proiect ambiţios al biroului Dunării (Donaubüro) din Ulm pentru vara anului 2004.

 

Mihai Antonescu

A unsprezecea poruncă

 

Prof. Paul Aretzu

Eugen Evu - Poetul stigmatizat?

 

Prof. Univ. Dr. Sanda-Maria Ardeleanu

Limbile Europei în contextul plurilingvismului şi multiculturalismului

 

Ion Arieşanu

Vulturul nopţii - Studiul volumului "În Piaţa Centrală" de Eugen Dorcescu

 

Viorel Arion

In memoriam: Radu Demetrescu GYR

 

Dr.Ing. Grigore Avram

Singura condiţie: Să respectăm planul divin!

Pădurea de azi, oglindă a vremurilor trecute

B

Ion Baban Daniel Dragomirescu şi Maria Ardeleanu - Karma. Nopţi de mătase

Prof. George Baciu

 

Mircea Stănescu - „Reeducarea în România comunistă (1945 – 1952)

Inscripţii pe un bilet de tren

Cioburi de mine

Nicio clipă fără Eminescu

De dor de Artur Silvestri

Însemnări

Daniela  VOICULESCU - Poetă a melodiei interioare

Lecţia Mariei Sale, Artur Silvestri

Nicolae NEDELCU, un romantic întîrziat

Portrete culturale: George ROTARU

Pietatea înţelepciunii

La presimtirea iernii

Despre viciu

Gânduri de la marginea lumii

Codul rotarian, un început al unei existenţe cu aromă de libertate

Despre fericire

Angela Baciu-Moise

 

Epopeea Iui GHILGAMEŞ” . Memorabil, magnific spectacol

In Memoriam - Grigore VIERU

Ţara uitată - CADRILATERUL în timpul administraţiei româneşti" 913 - 1940”

Zilele Bibliotecii  “V.A.URECHIA”, Galaţi 2008

Zilele revistei Porto franco - Memorial Grigore Hagiu, Sept. 2008

“Iconotaţii magice” - Vernisaj Nicolae EINHORN

“Zilele LUMINĂ LINĂ” 2008 la Galaţi / România

"Zilele Convorbiri literare Iasi - Premiile 2008", cu fotografii

"Zilele Hortensia PAPADAT- BENGESCU" la Galaţi. Premiile şi Diplomele de excelenţă 2007

Scriitori români în spaţiul european (Ungaria şi Slovacia)

Paul Eugen Banciu

Judecata litaratorilor - recenzia cărţii Areopagus de Veronica Bălaj

Laurenţiu Bănuţ Restul e legendă - Terapie prin poem cu universuri paralele, metaforic şi existenţial

Paşcu Balaci

Daruri de Crăciun 2007 - Oglinda scutierului

Mihaela Băbuşanu-Amalanci

In memoriam: Alexandru Artimon

Simpozionul naţional „Vasile Pârvan”. Ediţie aniversară „Bacău 600” (1408-2008)

Cincizeci de ani de muzeografie băcăună

Tania Badea

Asociatia culturala Quatro - material de Tania Badea, trimis de dl. Dobos (Sighet) 

Prof. Grigore Bădescu

Picătura de suflet”sau „Noi fără noi”. Recenzia cărţii lui Daniel-Dumitru Darie

 

Nicolae Băciuţ

 

Clubul Internaţional de Cultură „Boema” - Întoarcerea la boemă

Memento- Fratele GRIGORE

Încondeiatul ouălor

Un laptop pentru tata

Ioan Şulea - Marea taină

Femeia în biserică

Ecouri la "Mormântul pierdut al lui IIsus"

Postul din post

Luna cărţii la sate

Graal - Un nou roman de Melania Cuc

Cărtărescu bătând la uşa Nobelului

Între pudoare şi ipocrizie

O provocare fără precedent

Dar din dar... Castelul Bran

Cum îl mai sărbătorim pe Eminescu?

Repere critice - Umbra apei

Dr. Nicolae Bălaşa
 

Despre Ghiță, marxismul cultural manifest și tipul de societatea în care trăim

Despre înțelepciune, vânare de vânt și pierdere de vreme

Despre mândre și poveștile cu babe slute

Despre ,,a mic de mână, ,,A” mare de tipar, școala de ieri și scoala de astăzi

Despre delatorii ... de ieri și de astăzi

Vremuri şi vremuri

Despre botez și ... vânarea de vânt

Marin Sorescu şi gândirea Samkhya sau Omul-spirit-înstrăinat

Marin Sorescu - Pentru adevăr şi numai adevăr ..

Viaţa ca iluzie şi clipa, ca destin

Timp și timpuri

  Nicolae Balint La Toplița Română, în județul Harghita, simpozion dedicat compozitorului și scriitorului George Sbârcea
  Jean Băileșteanu Sub puterea cuvântului

Nicolae Balotă

Mihai Rădulescu (1936 -2009) - O istorie salvatore

Dr. Dana Antoaneta Bălănescu

Un capitol încheiat

Profesionalismul fără capăt

Dimitrie GRAMA la 60 de ani

Ce-ar fi fost, dacă..

  Nicolae Balint Valer Dorneanu, Președintele Curții Constituționale a României, prezent la cea de-a XIX-a ediție a „Zilelor Miron Cristea” de la Toplița Română
”Politica culturală în RSS Moldoveanească, 1944-1956”
 

Alex Balog

Viaţa şi opera scriitorului Florentin Smarandache (SUA)

 

Laurentiu Bădicioiu

Scrisoare întredeschisă pentru Nichita Hristea Stănescu - 2009

Scrisoare către dragul de Nichita Hristea Stănescu. Decembre, graţiosul an 2006

  Dr. Stelian Băjureanu

Romanul AMURG de Valeriu Ioan Găgiulescu, Editura OPINIA, Brăila, 2008, 140 p.

Octav ONICESCU - Cel mai mare prieten al Maestrului George Enescu

Adam şi Eva

  Mihai Batog Bujeniță

Ioan Barbu

Ispita arderii înălţătoare - Liana Saxone-Horodi

Noua carte a lui Harry Ross, un alt fel de semnal de alarmă

Theodor Răpan - "Dansul inorogului"

 

Prof. Univ. Dr. Marian Barbu - laureat al Academiei Române

Nicolae Bălașa  -  Justiţiar, înapoi la vatra satului

Niciodată fără clasicii români

Din nou Dovlatov

Călătorind în Rusia actuală

Prozatori cu ștaif - Nicolae Pârvulescu

Prozatori cu ştaif - Maria Diana Popescu

Prozatori cu ştaif  II - Ion Catrina (Caracal)

Nicolae Bălaşa, un prozator cu ştaif

Din perspectiva limbii române - India magică

  MIhai Barbu Reportaj din Balcicul de azi şi de ieri. Cel 100% românesc...
 

Antonela Sofia Barbu

Despre Luceafărul poeziei româneşti.

În memoria poetului de haiku Titus Andronic

Premierea Proiectului VESTIGIUM la Gala Societăţii Civile, secţiunea artă/cultură,

Sebastian Bazilescu
Ioana Cassiana Bolba
Probleme actuale ale limbii române
Marea Provocare a Naşterii Domului

Doina Boriceanu

Prof. Mircea BOTIŞ, Sibiu, Preot stavrofor

Începuturi care răsar vremea

Modelul Sfinţilor – Lasă deşertăciunile lumeşti şi vino după Iisus.

Activitatea preotului Vasile LUCACIU în America în scopul realizării Marii Unităţi Naţionale 

Laurenţiu Bănuţ Seară de legendă la Râmnicu Vâlcea. Lansare de carte, manifestare culturală de excepţie

Dimitrie Bălan

Amintiri de ziarist

 

Veronica Bălaj

Viaţa ca o “cutie care sună a dor“

Ben TODICĂ - Adiacenţe la memoria colectivă

Între noi, soarele nordic. Veronica Bălaj - lansare de carte ( cu fotografia copertei)

Schiţă de portret colegial - Gânduri la o aniversare - Adrian Dinu Rachieru

  Prof. Univ. Dr. Ioan Bălu

Heliodora CĂTUNESCU - Viaţa în profil

Tragismul senectuţii

  Mihai Barbu * Petrosani Umorul popular, umorul „oficial” şi umorul subversiv în România comunistă

 

Prof. Nelu Barbu

Răzvan Ioniţescu Gorj - un poet de talent

 

Radu Bărbulescu (Germania)

 

In Memoriam - Vasile Iliescu. Articol comemorativ.

Radu Barbulescu este presedintele ASRG e.V.- Asociatia Scriitorilor Romani din Germania.

Prof. Romulus Berceni

Amintiri din noaptea de Crăciun. Comentarii

 

Constantin Blănaru

O poezie a armoniei si luminii , Impresii si pareri personale in FORUM, Sursa: Crai nou nr. 3817 : Literatură & artă: Miercuri, 22 Decembrie

Rareş Bărbulescu ( Spania)

Simbioze ( despre pictura lui Romeo Niram)

Graţiela Benga

Veronica Balaj - "Exil de zi şi noapte"/' Exil de jour et de nuit"

  Prof.univ. dr. Livius Petru Bercea „O epopee lirică dedicată condiției umane
Olimpia Berca – Recuperările necesare

Dr. Olimpia Berca * (1933- 2014)

 

“Dascălii, dascălii” – între aparenţă şi esenţă

Poezia lui Andrés Sánchez Robayna – o metafizică a luminii

Despre impenetrabilul mister al istoriei

Voci ale poeziei moderne

Despre limbajul religios

Iulian Chivu - Polivalenţa eseului

Herta Müller - Leagănul respiraţiei, un mare roman al supravieţuirii

Viorel Virgil Tilea - Un diplomat – un om – o carte

Dan Floriţa Seraciun - Proza dramelor indefinite

Polisemia "Pielii de vulpe"  despre proza Hertei Mueller

Poezia lui Max Blecher...

Scriitori români din  Diaspora

“Ce nuntă, Doamne, Mire Miezonoptic” . Un cuvânt despre poezia Olgăi Alexandra Diaconu

Eternul cuplu Eros şi Thanatos

Doi artişti plastici

PS Virgil Bercea, episcopul unit al Oradiei Scrisoare pastorală la sărbătoarea Naşterii Domnului 2008
  Livius Petru Bercea Însemnări despre poezia lui Eugen Dorcescu
  Lucreția Berzintu, Israel Referendumul din Regatul Unit al Uniunii Europene
Corin Bianu

Jurnal de pre-creaţie

Politologie lirică

Maria Diana Popescu, o voce lirică certă şi inconfundabilă

Pr. lect. univ. dr. Iosif Bisoc OFMConv.   Cezarina Adamescu, Dumnezeu la prima vedere

Horia Blidaru

Ardealul de Nord-Vest, între ocupaţia maghiară şi comunism

Bianca  Boitan

Romeo şi Julieta

Premiera „ROMEO ŞI JULIETA” la teatrul „CONSTANTIN NOTTARA”

B-EST INTERNATIONAL FESTIVAL îşi anunţă câştigătorii

Elisabeta Bogăţan

Rochia de nisip. Recenzie la volumul cu acelaşi nume de Ioana Geier

  Teresia Bolchiș Tătaru, Augsburg, Germania

Controverse: Apostrof la un articol din “ Orizont 

  Angela Felicia Botez

Interviu cu Steven Earnshaw

 

Prof. Dr. Adrian Botez

 

Dramatica epopee valahă

Despre șansa soteriologiei Învierii. Defiridizări / Irrepressibles

Constantin Frosin - Misiune sacră împlinită peste veac

Educaţia permanentă. Paradigma filosofică şi pedagogică de Florinel Agafiţei

Cartea noului Iov: „Exilat în strigăt”

Hristicul EMINESCU

„Manageriatul zăpezii". Arhivele de la Haţeg

In memoriam GABRIEL STĂNESCU - S-a mai stins o Făclie a Neamului

„CLIPA DE LUMINĂ” - Ioana Stuparu

Theodor Codreanu - “Polemici incorecte politic“

Eugen Evu - Beţia de timp

Mircea Micu - cel mare la duh

Satul românesc eminescian ca dispoziţie metafizică spre transcendere

ORFEU cel care întoarce capul: Eu, adică umbra mea de PAUL SPIRESCU

Sfinţi militari, genii protectoare de neam, mucenici şi martiri ai credinţei MIHAI EMINESCU (1850-1889)

ION PANAIT - PANTOMIME LA MARGINEA LUMII: „MIERLE DE TOAMNĂ”

Greutatea „FACILĂ”, de a vorbi despreEMIL CIORAN

Eugen Evu - poet al Ardealului

A ieşi dintre neuroni – spre pasăre: Constantin Stancu- Păsările plâng cu aripi

Orbul care vede fulgerul zăpezii, Pomul cu scribi de C-tin Stancu, recenzie

Daruri de Crăciun 2007 - Neauzit de lumină, recenzie

Poveste transilvană: Poetul, moartea şi paradisul  - Soteriologia lui Eugen Evu

Reabilitarea unui arhanghel: „LA ŢIGĂNCI”, de Mircea ELIADE

  Mirela-Ioana Borchin „Nirvana”... Doamne, cum!
  Pr. Stavrofor Radu Botiş

Taina Crăciunului

Reflectii crestine

Crăciun şi sfinţenie-n MARAMUREŞ

 

Conf. Univ. Dr. Sorin Borza (Univ. Oradea)

Modernitatea ratată. Individul-instituție și rațiunea suficientă a corpului politic

Infidelităţi remarcabile

Istoria unei secunde

Ecuatii subiective

 

Prof. Rodica Bordeianu - USA, New York

Un altar şi o carte: Ortodoxia Românească în America

Ancient Dictators, Modern Tyrants (Dictatori Antici, Tirani Moderni):Recenzie de Carte

Calare pe 2 Lumi - Recenzie de carte

Mariana Brăescu - Silvestri Artur Silvestri (1953 -  2008). Comemorare literară şi creştinească
A fost un proiect,a rămas un vis
Durerea rămâne în inima mea! Lecţia Omului Mare să n-o uităm niciodată!
  Angela Bratsou Personalitatea lui Stavros Deligiorgis
Ciprian Brâncoveanu

Romanul Wicked Clone” de Mihaela Modorcea pe locul 1 în top-ul companiei „Barnes and Noble”

Lansarea antologiei „Zavera îngerilor” de Mihail Soare

In memoriam Olimpia-Octavia Berca

Medalion - Grid Modorcea - 70

Solemnitatea ignorantei. Eseurile de la Stuttgart II; Ed. Herald, 2012

31 ianuarie 2013 - Evenimente editoriale la Iași

Medalion - Eugen Dorcescu la 70 de ani

16 făurar 2012: Ion Pachia-Tatomirescu la a 65-a ocolire a Soarelui

Republica parlamentara sau prezidentiala ?

Florian Pantazi -Falimentul Republicii Inginerilor

“SALONUL LITERAR DRAGOSLOVENI” – editia XXXVII, Focşani

“Poetele oraşului GALAŢI”

Atelierele poetei Angela BACIU”.    Intâlnirea cu cenaclul “Cuvintele”

Prof. Univ. Dr. Marin Breiu / Prof. Gabriela Pachia

Personalităţi ale liricii banăţene în epoca paradoxismului (2)

Lirica bănăţeană în creaţia poeţilor bănăţeni în epoca paradoxismului (1)

Dr. Dan Brudaşcu

In Memoriam - Vasile Fanache

Gheza Vida – un colos al sculpturii românești și europene

Noi ecouri suedeze

Mihai de Brâncoveanu

Raoul Șorban - 100 ani de la naștere

Cetăţenii de onoare ai Clujului

„Şantajul și etajul”

George B. LŘVENDAL – un strălucit artist viking la gurile Dunării

Mircea Cărtărescu în viziunea criticii literare suedeze

Eveniment literar românesc de excepţie la Stockholm

Vasile Sav - Un ciudat al elitei culturale clujene

Ioana Ileana Ștețco sau vocea inconfundabilă a poetului autentic

O voce riguroasă, inconfundabilă a poeziei sud-coreene contemporane

Solo Juster - Un poet autentic şi cerebral

Un roman document

Improvizaţii şi fraudă intelectuală

Note de lectură: „Cetățeni ai spiritului universal” de Lucreția Berzintu

Eminescu - Carenţe sau omisiuni interesate?

Gheorghe Andrei NEAGU – „Nunta Neagră”. Note de lectură

Poeţii ardeleni şi literatura universală

Revolta fondului neconsumat. Cazul Zaharia Stancu - de Artur Silvestri

Mult zgomot şi un posibil plagiat politic

Consideraţii pe marginea unei monografii

O nouă monografie Dumitru Fărcaş

A existat Shakespeare?

Dan Brudaşcu - Eveniment editorial

A (mai) căzut o stea ...

Dr. Dan Buciumeanu

 

Aron Buciumeanu - Moara și prâsnelul Lansare de carte, Brașov

Ca și când roata de supliciu ar rămâne în suspensie

Remember În 2014 s-au împlinit o sută de ani de la moartea poetului Charles Péguy (1873–1914)

"Feţele adevărului" lui Augustin Buzura sau dreptatea anticipată a literaturii asupra istoriei

Jugul lui Eminescu - În jurul unui concept, eminescianismul

Carmen Sylva - "Întreaga ei ființă era o poemă..."

Aron Buciumeanu -  "Moara și prâsnelul"

„Viaţa închisă într-un paradox“ a Danielei Mlădinoiu

O patrie dincolo de patrii -  Béla Bartók, compatriotul nostru

Poeme de Ella Arbănaşi

O oglindă pe măsura oglinzilor identitare ale sufletului feminin

Patru poeme de Arsenie Tarkovski. Nemurire e tot / Şi toţi suntem nemuritori.

O enigmă „esplicată“ în „Cărţile“ lui Eminescu

Lusus amoris în „Luceafărul“

Epigonii“, poemul în care Eminescu se naşte pe sine ca poet  inventându-şi precursorii

Ultimele confesiuni ale lui Federico Fellini

Ella Arbănaşi,-„Vini sublime“

  Dorina Bugariu-Petre (Australia) Cuvinte pentru forme şi culori

Elena Buică, Canadă

Ce e dincolo de granița vieții ?

Drumul spre Universitate

Talentul

Povestea mărţişorului - Casa memorială „TUDOR ARGHEZI”

  Prof. Ion Ionescu-Bucovu Caragiale berar
Romanul epistolar - Eminescu și Veronica Micle (istoria unei corespondențe)
Camil Petrescu - Scriitorul care a văzut idei (120 de ani de la naștere)

Evocare -
Mateiu I. Caragiale - romancier (128 de ani de la naştere)
  Erwin Lucian Bureriu

Suferințele muzicii
Rivalitatea eternă
Bruno Walter despre Bruckner și Mahler
Scriitorii inutili
Bookfest
Gustavo Dudamel

Din memoriile lui Corneliu Coposu
Erich Bergel, "ardeleanul" -  sau arta de a ne îngropa valorile...
"Secolul extremelor - XX" 
Recenzie:  Istoria Irakului si a islamului contemporan
"Povestea vieții mele" de Regina Maria
Arghezi
Dinspre polul cultural-artistic al lumii
„Temeswar - Timișoara
Dirijorul Carlos Kleiber
Cu Wagner în provincie
Mihai Brediceanu - In Memoriam
La 31 Martie 2013 Nichita Stănescu ar fi avut 80 de ani
Ion Burnar

Igor Ursenco, un răzvrătit tandru

Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu Florin Constantiniu, Un istoric total. O istorie sinceră a poporului român
Diacon. Prof. Dr. Ion Buzaşi

Canonicul Augustin Bunea – cărturar şi patriot

Andrei Mureşanu şi Imnul Naţional

C

 

Dumitru Caia-Hoanăș

 

Dr. Dan Caragea, critic de artă (Spania)

Viaţa pustnicească în perspectiva Sfantului Vasile cel Mare

Întrebări privitoare la credinţă”

Lecţia lui Niram

Die Gottelsformel ( Formula lui Dumnezeu)

Poate avea universul o formulă validată ştiinţific?

Lecţia lui Einstein

 

Ionuţ Caragea (Canada)

Camelia Petre şi poezia ce nu îşi pierde urma

Poezie cu aromă de toamnă, de ploi, de nopţi şi zăpezi veşnice

Matei Vişniec şi poemul care se citeşte pe sine

Vanda FLOREA - Catapeteasma luminii

Poezia şi Alchimia Sufletului (recenzie)

 

Geo Călugăru

Ochiul nopţii”, poeme de  Monica Mureşan, cronică de carte

 

Gabriela Căluţiu-Sonnenberg (Spania)

Limbajul nesiguranţei (meta)-fizice

Portret naţional la minut

 

Dan Octavian Căpăţînă

Mihai Eminescu în conştiinţa intelectualităţii româneşti

Codul lui DA VINCI sau despre îngeri

  Iacob Cazacu-Istrat Despre comoara noastră
  Prof. Carmen Cătunescu

Erotismul eteric şi setea de repaos la EMINESCU

Exercitarea activa a dreptului la culpa in poezia lui Lucian Hetco

Marea literatură în şcolile româneşti

 

Radu Căjvăneanu, jurnalist

Ştefan Luchian - Icoana din sufletul artistului ( Fotografii )

O carte de suflet „Pelerin  la  Locurile Sfinte” de Maria Moşneagu

 

Prof. dr. Zenovie Cârlugea

Iulian Chivu:„Crepuscul la Ullervad” (Ed. Sitech, Craiova, 2014, 142 p.)

Iulian Chivu: Spiritul pendulator. Eseurile de la Stuttgart

Interferenţe Blaga – Brâncuşi în viziunea lui Serge Fauchereau

Tudor Arghezi şi Lucian Blaga

Eseu despre Mircea Tomuş

Ion Pogorilovski: Brâncuşi – Sophrosine sau cuminţenia pământului

Dosare neelucidate: Lucian Blaga şi Premiul Nobel

Cred într-o metafizică a creaţiei şi trăiesc sentimentul predestinării

 

Ion-Nicolae Cenda

 

Doina Cernica

„Bietul om sub vremi” - Însemnări despre „Memorii în Bărăgan”

Însemnări pe marginea cărţii „Între două lumi” de Ben Todică

Lansare de carte, Poeme de religii diferite, de Carmen Veronica Steiciuc.

 

Marius Chelaru

Să aduni singurătatea într-o lacrimă de vers. Recenzie şi selecţiuni din versurile lui Ionuţ Caragea

  Prof. Tiberiu Ciobanu Cercetarea istorică românească din a doua jumătate a secolului al XIX-lea referitoare la Evul Mediu bănățean, Editura Eurostampa, Timişoara, 2015, 114 p.
Pavel Chinezu și măreața sa biruință de pe Câmpul Pâinii repurtată asupra turcilor otomani
 

Cora Saurer Chioreanu (Elveţia)

 

Trio Lăutari, un patrimoniu lăutăresc ridicat la rang de artă.Se întâmplă în Elveţia

Ce înseamnă a fi elev la o şcoală elveţiană?

Diaspora, Europa drobului de sare şi francofonia

Despre săbii şi alte .. cele în coaste, sau ce simte Caron(l) în luntrea lui

Intre maidan şi bibliotecă: despre o semiotică a modelelor de educaţie

Între lobby şi salon. Anecdote de coafor, la o aniversară

Despre scriitura culturală sau epistolă deschisă spre cărturarii români

Priceperea păstrării unui fel de-a fi în sărbătoare

Crăciun cu Stefan Hantel -Turneul Bucovina Club 2 Dampfezentrale, Berna, Elveţia, la 25.12.05

 

Prof. Iulian Chivu

 

Câteva reflecții la pictura Părintelui Arsenie Boca

Critica literară: Deschideri hermeneutice și trepte ale interpretării

Adnotări la răscruce

Abducții în metoda și metafizica lui Collingwood

Sfârșitul credinței ‒ ipoteză și verdict

Conectivități hermeneutice, cu Mirela-Ioana Borchin

Un etnolog și cauza românilor transnistreni ‒ de la Lenin la Ceaușescu

Eugen Dorcescu: Poezia ca existență reflexivă –  săvârșire întru desăvârșire

Paradigme critice sub seducția metatextualității

Elegii în Nirvana, cu Eugen Dorcescu

Părintele Arsenie Boca - Un sfert de veac de eternitate

Transgresări conceptuale. De la Atman, la Dasein

Literatură și critică literară la Discobolul

Adrian Fochi, în lectura criticilor

Dumitru Velea - Redescoperirea lui Ladislau Schmidt

Recurențele literaturii: Cititorul

Orfeu ‒ măreţia învinsului

Tantal - Trufia efemerităţii

Romulus Guga, 30 de ani de eternitate

Constantin Catrina - La temelia culturală a cetăţii

Prometeu - Rebeliunea înţelepciunii

Desăvârşirea în simbol: Eroul în epopeea medievală (5)

Desăvârşirea în simbol: Eroul în Grecia homerică (4)

Desăvârşirea în simbol: Eroul în Sumer şi Babilon (3)

Desăvârşirea în simbol: Eroul în India vedică (2)

Desăvârşirea în simbol: Eroul mitic (1)

Oda limbii române
Manierismul logic şi raţiunile conflictualităţii

Memoria barocului

Ion Pachia-Tatomirescu, încă o cometă în opera omnia

Psalmodieri la morile abstracte

Vatra Veche - Supliment aniversar la centenarul Nicolae Steinhardt

Andrés Sánchez Robayna în traducerea lui Eugen Dorcescu

Ion Pachia-Tatomirescu - Reconsiderarea filonului pelasg în etnogeneza românilor

Cu Olimpia Berca despre ubicuitatea Centrului

Academica cinstire a sufletului românesc

Ion Pachia Tatomirescu - Elegii din Era Arheopterix

Rosa Lentini - Simțire spaniolă în rostire românească

Dumitru Velea - Reflecții pe „Pragul de jos”

Dialoguri indo-europene: Fluxuri și refluxuri

Cosmologia lui Steiner și metafizica lui Guénon

Gheorghe Filip - Nepotul lui Mefisto

Des-Facerea - Sensul certitudinii și apelul la probabilitate

Reflecții din Peștera Nimfelor

Statornicirea în relativ

Solemnitatea ignoranței - De stultitia

Determinări laice și religioase în opera lui Gala Galaction (Evocare)

Eugen Dorcescu și tentația fructului interzis

Erorile logice informale și aporiile factuale

Iulian Chivu - Noematicul a fi și apofanticul a exista

Nicolae Băciuț - Întoarcere în Arizona (Ed. Nico, Tg. Mureș, 2011)

Iordan Datcu  - Cartea de etnologie (Ed. MJM, Craiova, 2009)

Centenarul Noica - Stan V. Cristea: „Constantin Noica – repere biobilbiografice”

Dialoguri indo-europene: Noemă şi noeză într-o judecată geopolitică

Nicolae Băciuț - poetul  lacrimei de cer

Dialoguri indo-europene: Ezoterismul lui Chatterji și antroposofia lui Steiner

Dialoguri indo-europene - De la Adhyavasaya la Weltanschauung

Formal contra informal în factualitate

Referenţi şi referinţe în judecata politică de valoare

Treptele suficienței

Liviu Comșia - Deruta

Suprafața și adâncimea

Victoriţa Duţu - Algebra sacră şi arta contrapunctului

Vanitatea - funcţie identitară

Diferenţă şi opoziţie în sintaxa negaţiei - Modelul zarathustrian

Modus congruentis - Reflexivul opozabil

Frica,  în teze şi antiteze - la Liviu Comşia

Aproximări regente

Verba dicendi: Anhalten der  Uhr - câteva reflecţii postnominaliste

Actualitatea ideilor folcloristice ale lui Ovid Densușianu

Traian Vasilcău și „Păcatul lumii-Demiurg”

Iluminarea lui Charmides sau conceptualizarea maieutică

Etno-logica exprimării sentimentelor

Diatezele opţiunii: Reflexivul dinamic

Către o gramatică a personalității: Diatezele Eului

Verba dicendi: Punerea în act

Ioana Andreescu, o altă perspectivă în etnologia românească

Protocronii fundamentale

Disjuncțiile modalității

Presiuni contemporane asupra familiei românești tradiționale

Verba dicendi: Dinspre simţul limbii spre spiritul ei

Simularea valorii şi veselia etică

Spiritul pendulator

Melania Cuc şi  revelaţiile liminalului halucinant

Dumitru Velea, „Zilele de pe urmă”, sau  profunzimile unui dans apotropaic

Proiecţia pronominală în  axiologiile etnice

Catre o etica universalista. Homo Moralis. Mari paradigme etice şi etosul românesc

Paradigma creştină. Homo Moralis. Mari paradigme etice şi etosul românesc

Apendicele roman. Homo Moralis. Mari paradigme etice şi etosul românesc

Proiectul heraldic. Homo Moralis. Mari paradigme etice şi etosul românesc

Ordine mistică şi tensiune etică. Homo Moralis. Mari paradigme etice şi etosul românesc

Civilizarea vieţii sociale. Fragment din volumul Homo Moralis.Mari paradigme etice

Determinante etice pe axa HALL – KOHLBERG - MASLOW

Spiritul locuirii sau citindu-l româneşte pe Martin Heidegger

Nefericirile gândului

Îndesinea sau profunzimile monologisticii

Cercetari etnologice în spiritul antropologiei complexităţii

De la  determinări culturale la cultura determinării

  Prof. Simona Chiș

Marin Sorescu: Aventura imaginaţiei - Vărul Shakespeare

Marin Sorescu: În teatrul istoriei
Marin Sorescu – Masca tragică
Nunta în literatura română

 

Aura Christi

Aura Christi - Casa Monteoru şi literatura română vie

Sortiţi să vadă

  Prof. Dr. Tiberiu Ciobanu Cercetarea istorică românească din a doua jumătate a secolului al XIX-lea referitoare la Evul Mediu bănățean, Editura Eurostampa, Timişoara, 2015, 114 p.
Istoria medievală a Banatului în viziunea unor cărturari români ardeleni...
In memoriam Aurel Turcus - 70 de ani de la nașterea valorosului, binecunoscutului om de cultură
Elena Cîmpan Eternul feminin pre versuri tocmit
Acad. Mihai Cimpoi Corin Bianu - timpul trăit al poetului

Emil Cira

Vernisaj.Expozitie de pictura George Mircea. 

 

Elena Cîmpan

Via Melania Cuc

 

Acad. Dr.Prof. Constantin Ciopraga

Mărturisirea de credinţă literară

 

Theodor Codreanu

Raul Constantinescu

Elegii paradoxiste

Prezenţa lui Eugen Evu ( recenzie, fragmente)

  Liviu Comsa Note de lectură: Cât de mult poţi să-ţi iubeşti personajele?
 

Adrian Constantinescu, (Germania)

Recenzia cărţii "Trei Doamne şi toţi trei" de Viorel Băetu

  Dr.  George  Coandă, istoric literar, istoric , geopolitician Maria Diana POPESCU - Un nume pentru istoria literară românească
  Dr. Ioan Mihai Cochinescu Labirintul Fluturilor
  Felicia Coldea

Cuvântul ca un continuum cultural între două lumi

 

Prof. Nicolae Colceriu

De mâine până mai ieri, alaltăieri, recenzia cărţii de poeme "Poveştile sufletului" de Angela Baciu-Moise

Prof. Florin Contrea

Eurorero - Poezii trilingve de Marcel Turcu

Un stil modern brodat pe subiecte mitologice (recenzie la vol. Femeie in fata lui D-zeu de Mel. Cuc)

Aurel CONTREA (1895-1968). Un clasic al literaturii romanesti din BANAT

Marcel Turcu- Poetul stărilor de spirit

  Monica Corleanca, SUA Iubirea de aproape
 

Dr. George Coandă

O lecţie sinceră de istorie şi un patriotic avertisment

  Prof. Dr. Ileana Costea,SUA Două premii, doi gentlemeni. Pictorul Vladimir Zamfirescu şi scriitorul Ion Lazu
Comemorarea a 7 ani de la moartea poetului Grigore Vieru
Designer Smaranda Schächtele şi „Sarea şi piperul” în modă
 

Gheorghe Gavrilă Copil

Adevărul în cazul îmbolnăvirii luiEMINESCU, triumfă!

Drama divină a lui Hyperion

 

Tiberiu Cosovan

SIMBIOZA CARICATURĂ-EPIGRAMĂ „BOA(LA) LA ROMÂNI

Cronică plastică: „O primă treaptă îndrăzneaţă ” în cariera artisitică a lui Moro

Vorbele lemnului

Festivalul poeziei europene: „NAŢIUNEA POEŢILOR”

BOA acuză un plagiat!

Ultimul flaşnetar (Fragment din volumul de amintiri retro-nostalgice  „Mistagogia penumbrei”)

La bunici - retronostalgii de vară ( selecţiuni din roman)

  Pr. Marius Costache

Înviere, lumină şi viaţă

Naşterea lui Isus

Învierea Mântuitorului

S-a născut Hristos!

 

Pr. Dr. Doru Costache

O perspectivă teologică asupra fricii

Dosarul Darwin- Evoluţionismul şi  creaţionismul - O evaluare teologică şi istorică

 

Claudiu Coman

120 de ani de la naşterea poetului  VASILE MILITARU -ÎN MEMORIAM

Filiaşi - vatră de cultură şi civilizaţie

Tiberiu Cosovan

Steaguri de biruinţă

Ave Magister, Geo Goidaci!

 

Daniel Crăciun

Interefereţe, diversitate şi îngerii mei

 

Preot greco-catolic Sorin Crăciun

Gloria Polo și mamele îndurerate

Iertarea, virtutea oamenilor buni și puternici

Ce puțini știu despre Crucea Ta, Doamne!

Dogma şi iubirea

Despre boala şi suferinţă

Cum ne vede Dumnezeu

Isus Cristos, personalitate controversată, ieri şi azi?

Eu, tu şi crucea lui Isus de pe Golgota!

Postul - o povară sau o virtute?

Ce va face stăpânul viei?

  Gabriela Creţan

Preamărturisitorul sau calea pentru lina luminare

 Maître de la CLARTÉ

Exilul interior

 

Prof. Dumitru Creţu

Cu Rareş prin(tre) Lespezi. Reflecţii despre un nou roman

 

Alina Crihană

Rezistenţa cărţilor. Politic şi estetic în proza românească postbelică. Între mit şi realitate (2)

Politic şi estetic în proza românească postbelică. Între mit şi realitate (1)

Ferma animalelor bolnave. Figuri ale imaginarului eschatologic şi decadent în romanele lui D. R. Popescu.

Loredana Cristea Artur Silvestri - sau tragismul scriitorului care a închis ochii cu imaginea României tainice
Tudor Cristea, Director revista Litere, Găeşti

Tudor Cristea - Cum se face...

Vasile Alecsandri - 120 de ani de la moarte

Intertextualitatea „fantasticistă”

Alexandru GEORGE -  80 - Autenticitatea ficţiunii

Prof. Dr. Simion Doru Cristea (Portugalia)

Humanografia - lumi suspendate

Concertul ideatic al picturilor lui Romeo NIRAM

 

Julia Maria Cristea (Christea), (Austria)

Femeia, obiect de folosinţă?

Magicul elixir al dragostei amplu reprezentat în folclorul românesc

Sărbătoare de neuitat în Sicilia Din cartea  „Hoinar prin lume”

Jambo,  Habari ? Nzuri sana! Safari în rezervaţia Masai Mara – Kenia

Nemrut Dagi - Muntele Sfânt

"Eu şi Timpul" de Margareta Pâslaru

Viena - drumuri, popasuri, poveşti ( Ghid turistic, noua apariţie editorială)

"Timp si Sarbatoare. Obiceiuri si traditii calendaristice la Romani”. Prezentare de carte

Şi-acel rege-al poeziei veşnic tânăr şi ferice...

Pledoarie pentru sărut

 

Ion Cristofor

O prozatoare de talent: Hanna Bota

 

Constantin Cubleşan

Sonete Religioase de Paşcu Balaci.  Cronică literară asupra cărţii

 

Victor Cubleşan

Aparitie editoriala: Dreptul la culpă, de Lucian Hetco

  Octavian Curpaş, SUA

Viaţa pe fugă” sau experienţa americană în viziunea Mirelei Roznoveanu (New York)

Ilinca Natanael - “Vreau o altă lume"

“Mărturii dintre milenii” - Dialoguri culturale semnate de Angela Baciu

„Familiile patriarhilor” - Un album de familie semnat Petru Lascău, SUA

Căderea în ritual” de Iosif Ţon. O carte document despre pierderea şi regăsirea spiritualităţii creştine

„Creion” de Corina Petrescu. Meditaţii lirice în stil modern

Domnind peste împrejurările vieţii”. Metode de psihoterapie feminină împletite cu poveşti de viaţă

Cum este să trăieşti din poezie, într-un timp de înger.

“Tragedie şi triumf” - de Ligia Seman. Un roman despre credinţă şi puterea dragostei

„Handicapul conştiinţei”, o istorie despre zbuciumul sufletesc dintre coperţile unei cărţi

“Funiile dragostei” – o poveste de iubire cu valoare estetică despre demnitate, sensibilitate si idealuri

Când emoţia şi liricul se întâlnesc.Cuvinte cu gust în poezia Corinei Lupu

  Valeriu Cuşner

Recviem în cetatea mării

Metaromanul - Bărbatul copacilor mei

 

Melania Cuc

 redacţia Agero (2006-2010)

Samson Iancu scrie ca şi cum ar cresta carnea obrazului în brici

Luca Onu - poetul din amintiri

Theodor Răpan - Dansul Inorogului. Elogiul Melanholiei

Maria Mândreanu-Oltean - poeta cotidianului implacabil

Suzana Fântânariu - Impachetări pentru suflet

Ionuţ Caragea şi "Guru amnezic"

An Nou în umbra Kogaionului

,,Întâiul dadaism,, - în viziunea scriitorului Ion Pachia Tatomirescu

Andrei Vartic a plecat la Zalmoxis

Ionuţ Caragea şi absenţa a ceea ce suntem

Cântarea  din urmă a Valeriei Peter Pedrescu

Cenacluri şi scriitori. Cenaclul literar "SEMENICUL" din Reşiţa

Mielul de Paşte

Vasile Ursache - ,,Epistole către Hefaistos,,

Remember ARTUR SILVESTRI -Vremea porţilor deschise la "Cetatea lui Bucur"

Menuţ Maximinian şi cartea PE ARIPA CERULUI

Conspiraţii celeste - Victoria Milescu la ceas aniversar

Victor Ştir şi CLEPSIDRA LUI CELA

Nu, nu s-a stins! Artur Silvestri a plecat la cele veşnice!

Florin Contrea, scriitorul care prospectează Viitorul

Cameleonul cu aripi. Cartea de poezie.

Vernisaj - Ferestre Transilvane 2007

Salt în medievalul dâmboviţean

Boala şi moartea lui Eminescu de Nae Georgescu , cartea de la zi

Lansare de carte / Femeie în faţa lui Dumnezeu / Graal, 22 nov. 2007

Bocitorii. Aşteptătorul. Recenzie. Cartea la zi. Autor Ştefan Doru DĂNCUŞ

Întoarcerea la Dumnezeu şi la noi înşine

Generaţia în blugi.  De la blugii americani, la costumul tradiţional românesc. Lansare de carte - M.Menuţ

Ţipătul planetei Seria: Cartea la zi - Editura Limes, Cluj Napoca, 2007. Recenzie

Medalion Sabina Maduţa. Flacăra care arde pentru Măria-Sa LIMBA ROMÂNĂ

Medalion Ion Pachia-Tatomirescu. Scriitorul şi Opera sa nemuritoare

Cartea care merge la suflet (recenzie)

Dracula în viziunea scriitorului Mircea Bradu

Scriitorul Francisc Păcurariu. In Memoriam

Acolo, unde două lumi se bat capete-n capete….Cinci ani de la apariţia Revistei Agero : La mulţi ani!

Tablete

D

Daria Dalin

Cuvinte cu miezul în afară- Consideraţii- Laurian Stănchescu şi Irimie Străuţ despre "Preţul loialităţii"

  Pr. Prof.dr. Theodor Damian, New York Păcatul neliniștii - Scriind cu sufletul în vis
Învierea Domnului: Drumul spre țintă
 

Dan Dănilă (Germania)

Poezia lui Walter Johrend

Revista Galateea a dispărut

Mircea Ivănescu for the Nobel prize - Apel

Moartea Echinoxulu

Ironia soartei

  Ștefan Danciu ”Goga – Chipul arestat al poetului”
 

Ştefan Doru Dăncuş

Victor Nicolae Ciobanu, un spirit senin, neperturbat de vicisitudini

Lucrând la reactivarea fondului sufletesc uman

Eliberarea - Diavolul este analfabet, el nu poate citi Biblia,  el nu ştie ca este un învins

Femeie in faţa lui Dumnezeu de Melania CUC - recenzie

Crede şi nu cerceta?!  Fragment din volumul în pregătire,, Puşcăria, dragostea mea"

Lume de mântuială

Condamnaţi să fim ca El

 

Ladislau Daradici

Lucia Dărămuş

Agonie şi sacrificiu sau pagini nepierdute din exilul de acasă

Bocetul antic

Compendiu de Suicidologie

Medicină şi Filosofie în Antichitatea Greco-Latină

Limba ca element de structurare a tiparului de gîndire european

Poetul Naţional - Universal

Dicţionare misogine şi xenofobe?!

Prestigiul traducatorului

Madeleine Davidsohn (Israel)

Madelaine Davidsohn - Intalnirea cu Iasul. Mic reportaj din Israel

 

Eva Defeses (Spania)

Operă despre Eminescu și Veronica Micle expusă la salonul neosimbolist de la Madrid

“Pictând cu lumină – Viziune fotografică despre Dalí, Picasso, Bacon, Caravaggio, Da Vinci”

Matei VIŞNIEC LA ESPACIO NIRAM DIN MADRID

Madrid - Decernarea Premiilor Niram 2009

Concerte de jazz la Madrid dedicate Ancai Parghel ( Espacio Niram)

Lansare de carte: dulce ca pelinul de Stefan Mitroi

Pictura lui Romeo NIRAM

Maria CHIRILĂ - Expoziţie de pictură în „ESPACIO NIRAM” - MADRID

Romeo NIRAM câştigăTrofeul MAC 2007

Discipolul lui Corneliu BABA

Alexandru Demeter

Manifestul societăţii laice revolutive (2)

Manifestul societăţii laice revolutive (1)

Prof. univ. dr. Victor C. Demetrescu Maria Diana Popescu – Restul este legendă!
Din cărţile bune ale prezentului
Dr. Veronica Laura Demenescu, Univ. de Vest Timişoara Câteva consideraţii cu privire la riturile de trecere prezente în folclorul românesc
Prof. Daniel Dejanu

George Baciu - "Gânduri de la marginea lumii"

Medeea Deleanu Istoria mărţisorului

Prof. Olga Alexandra Diaconu

Între celest și cotidian 

Intre doua lumi - opera lui Eugen Dorcescu

Proza eminesciană, sursă de inspiraţie pentru Mircea Eliade?

Zorin Diaconescu

Semne de întrebare

 

Nicolae Dima

Ligia Dima

Valeriu Matei, Elogiile Fiului Risipitor

LUMINĂ LINĂ - festival international de creatie literara religioasa

Daruri de Crăciun - recenzie

Lansare de carte la Timişoara

 

Prof. Constantin S. Dimofte

ESTEBAN (RE)NĂSCÂNDU-SE ÎN LUMINA PRIMORDIALĂ  A CURCUBEIELOR DUMNEZEIEŞTI

  Ana Amelia Dincă, critic de artă

Cârstina de la Studina sau pictura între real şi imaginar

Mitologizarea Eului ( Simeza Mircia Dumitrescu de Ion Măldărescu)

Expoziţie românească la galeriile de artă de la Silistra

O lucrare necunoscută a sculptorului Ion Vlad

  Ion Diordiev

Nicolae Ţurcanu, Transnistria - Un poet cu soartă vitregă

 

Ana Dobre

Ilie Gorjan - Un străjer al cuvântului

  Gheorghe Dobre

De ce sosise astăzi diligenţa aşa târziu?

  Prof. univ. dr. Emilian M. Dobrescu
Mirela Beatrice Dobrin

Îndrăzniți să reflectați - model de autoconştientizare a potenţelor intern

În ajun de Crăciun, nu uitaţi..Practici aducătoare de noroc

Tradiţii, superstiţii şi ritualuri de Anul Nou

Cel mai vechi colind de CRĂCIUN

  Alexandru Dobrian La Târgu-Mureș, lansare de carte, „Trădarea Securității în decembrie 1989”
  Eugen Dorcescu

Proza lui Iulian Chivu sau viața ca supraviețuire

Despre iniţierea în suferinţă

Singurătatea – starea de graţie a contemplării

Poezia lui Constantin Stancu sau despre trans-imanenţă

Despre “antinomia nimicului”

Iniţierea în singurătate

 

Mihaela Dordea

Într-o noapte de murire - poetul Cezar Ivănescu nu mai este

Nicăpetre a plecat spre Steaua Lui

Michelle Willes în Lacul Lebdelor la Opera Română din Bucureşti

Teatrul este pentru mine o iubire continuă, despre Grigore Gonţa la 70 de ani

 

Daniel Dragomirescu

redactor şef al revistei „Adevărul literar din Vaslui”

Un om pe calea Damascului. Artur Silvestri a plecat la cele veşnice, fie-i ţărâna uşoară!

Medicină şi spiritualitate creştină:Valeriu Lupu, Reflecţii peste timp

Privind înainte ca spre un orizont acoperit de ceaţă

Orhan Pamuk (foto) aspiraţia europeană a Turciei

Gânduri româneşti peste mapamond. Lumea lui Iona

Primăvara târzie a unui poet. Cartea de debut

Un destin pavat cu bune intenţii. O cronică la romanul „Pianista” al scriitoarei Elfriede Jelinek

  Ioana Dragotă Igor URSENCO - A  doua naştere din  „LOGOS & IMAGO
 

Petre Drăguţoiu

Ştefan Doru Dăncuş ... „discută cu Dumnezeu” -. recenzia romanului "Bocitorii.Deşteptătorul"

 

Dr. Dumitru Draica

Noi conotaţii ale cuvintelor româneşti pe internet

Sarbatoare la litere

Norme ortografice actuale

 

Dr. Valerica Draica

Daruri de Crăciun 2007 - Modernitatea poeziei religioase

Prezenţa divinităţii în colindele româneşti

 

Ion Drăguşanul

„Reconquista”, o carte care obligă

„La capăt de românism“ - Prefaţa noului volum al lui Valeriu Lucian Hetco: Sufletul românesc

Roadele bogate ale unui “Octombrie de Bucovina” Cronici ale festivalului aparute in presa bucovineana, Culegere de Ion Dragusanul 

Festivalul national de poezie Nicolae Labis - Suceava 2004 -  CARTEA AGERO.

Conditii de participare, regulament, alte informatii.

Festivalul de film din Bucovina

 

Gabriel Dragnea

Alexandru Drăghici (Germania)

Panait Istrati - Între datorie morală şi sursă de existenţă

Starea scriitorului roman ce traieste in afara granitelor Romaniei

 

Nicolae Dragoş

Miracolele călătoriei poetului spre sine însuşi

 

Ioana Cozmina Drăguşanul

Reportaj european, Europa văzută prin ochii unor adolescente

  Constantin Dram O monografie Ion Miloş la Editura Academiei
  Emil Druncea

Pictori români la Silistra (Bulgaria)

Sculptorul ION VLAD, membru al Academiei Române

 

Dan Toma Dulciu

Misterul simbolurilor de tip Thanatos de la mormântul lui Eminescu

28 iunie 1883 - Eminescu la Capşa. Adevărata cauză a înlăturării lui Eminescu din viaţa publică

  Prof. Vasile Duma

"Miorița" sau înfruntarea destinului

Meșterul Manole, Alesul

Tărâmul celălalt – Un „Univers paralel”

Ipoteze lingvistice

Elemente de cosmologie în basmul „Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte”

Rădăcinile limbii române

 

Adina Dumitrescu

Venera Dumitrescu-Staia ( Canada)

Misterul  leitmotivului Paparudei

132 de ani de la proclamarea Regatului României 10 MAI 1877 - 10 MAI 2009

Misterul morţii lui Napoleon

Mari familii de români la Paris

Istoria cravatei

In memoriam - Acad. Virgil CÂNDEA (1927-2007)

George Ştefănescu - un pictor român în Germania

Pionierii aviaţiei române - Aurel Vlaicu şi Traian Vuia

  Ion Dumitru Modest omagiu pentru omul, scriitorul, eseistul, jurnalistul și editorul Hans Bergel la 90 de ani!
 

Prof. Dr. Ştefan Dumitrescu

Maria Diana Popescu - Un Rimbaud al eseisticii moderne

Ion MĂLDĂRESCU - RÂMNICUL în imagini, un film documentar pe marginea istoriei

Cronica de carte.  Rodica Elena LUPU: „GLASUL INIMII”

Elogiu lui Mihai EMINESCU. La 157 de ani de la naşterea sa

Un destin excepţional - Exotica şi cutremurătoarea Indonezie (recenzie la cartea lui Fl. Smarandache)

Timpul judecă şi plăteşte

„Glasul inimii” - Roman de Elena Rodica Lupu

Acad. Prof. dr. Zoe Dumitrescu-Buşulenga

Timbrul sacru

 

Răzvan Ducan

Revoluţia de la 1989, la Târnăveni. EDITURA NICO

Eminescu şi Târnăveniul -comentarii de la cititori

 

Darie Ducan

Băciuţ

A murit Pruteanu - prietenul care vânase cu mine lei...

Curcubeu pornind dintr-o lamă de ras

Eliptica exilului eliptic (comentarii de la cititori)

Monologul dezastruos al luptei cu normalul

  Prof. Vasile Duma Ruşinea de a fi român
 

Victoriţa Duţu

Doamne, să văd!

Grupul Orion - un grup românesc de pictori, sculptori, scriitori

Albastrul ceresc

Terapie în albastru ( cu ilustraţii)

  Liliana Duţă Jurnal - fila de aur
  Prof. Carmen Duvalma

Eugen Ionescu şi conflictul identitar

Eugen Ionescu şi lumea refugiului total

Eugen Ionescu şi ipostazele lui Oedip

E    

Mariana Eftimie Kabbout

Elena Toma sau ... "Fiinţe greu de fixat", recenzie şi lansare de carte

 

Eugen Evu

Provincia Corvina, Hunedoara

 

Mic necrolog la Tovarășul Pluri sau mitomaniada sans- frontiere (Mai sus de Adam-Clisa)

Mic dicţionar al urii „de sine” (Patapievici)

Alte pagini - Ţinte fixe, ţinte în mişcare

Poeseu către noi înşine

Aina daina doina. Codul almanachelor în metru cuantic

Căderea în sus sau Exoteria. Care-pe-care ?

Editorial itinerant

Teandra, Triada,Treimea

Romanian diatriba de poche

Petra Vlah sau parfumeria cuvintelor,o semiotică transmutantă

Autograf în oglindă - Mircea Ciobanu

Simplenote: Ion Velica, Jurnal de pomană

Pagini, aforisme, panseuri

Ion Pachia Tatomirescu - sau un cavaler la curtea Oximo(i)ronismului

Solilocvii

Nichita Stănescu - Galateea, un poem comentat

Agonismul luptei cu textul sau o coborâre în infern

Memoria freatică şi poliedrismul textului

Hologramatikon

Psiche ludens…(1) - Sub semnul Asompţiunii

Alte pagini sau memoria oglinzilor

Asertorica Rezonanţei Schuman în actualitatea devenirii umane

Omul care scrie (II)

Poezie şi teritoriu uituc ... sau cheia semiotică

Kalende negre sau centura de iridium

CIORAN - O sută de ani de la naştere. "Murim în jos!"

Morel Abramovici (Israel) - un moralist enciclopedic

Eugen Evu despre departele apropiat -  Prof. univ. Florentin Smarandache (SUA)

Gligor Haşa - Hyperion în Nocturnalia

„Murirăm şi moartea ta!” - Ticu Leontescu

Scriitori hunedoreni - Aurelian Sârbu - Ars poetica sau arta seducţiei talazice

Poeseu despre reîncarnare (2)

Alexandru Drăghici - Information Overflow, Jonglerul de dimineaţă

George Stanca - Reverenţe himerelor de odinioară

Munir Mezyed - Şoapta de la om la om, capitol din biblia poeziei

Aserţiuni la epica Dariei Dalin (încercare euristică)

Ioan Vintilă Fintiş - Icoana din apă

George Stanca si Infernul nepierdut al tandreţei

Aurelian Sârbu - apariţii editoriale

Teresia Bolchis-Tătaru - Doamna cărţilor trăite

Revenire la poezia lui Ion Scorobete - "Imperiul mărunt"

Încercarea romanului religios - Daria Dalin, algoritmul feminist

Varujan Vosganian - Enkomion si repr

Lauda Locco - „Vă mulţumim că aţi venit pe la noi !”

Ion Popescu Brădiceni - Facerea şi corpul

Antonia Iliescu (Belgia)  - „Născătorul de perle"

Mahmoud Djamal - Păstorul de stânci

Recurs la estetica noii poezii româneşti

Omar KHAYYAM - Elogiu românesc

Poesia unei romanciere - Raisa Boiangiu

Nicolae DRĂGAN - Poeme duminicale

Memoria devenitoare

Unicitatea credinţei. Memoria inimii sau vârsta interioară. Eugen Evu despre Gligor HADA

La marginea Sargeţiei

Cunoaşterea prin poesie

Lucian Gruia - Triptic spiritual: Eminescu, Blaga, Brâncuşi

Ligia SEMAN - un itinerar al  vieţii şi cărţii creştine

Clepsidra sonoră Antonia

Ladislau DARADICI: Un prozator tot atât de poet

Un eseu românesc la  APOLLINICA MARIA TERESA LIUZZO

OP ART & FAZAKAS

Eugen EVU despre Svetlana Paleologu MATTA şi starea de neascundere

Eugen EVU despre pictorul Mircea BÂTCĂ

Remember Ioan ALEXANDRU

Julia  May sau infernul tandretei

Artişti germani din Augsburg la Hunedoara

Scriitorul VICTOR COROIANU şi volumul „Simboluri şi mesaje indiene pe stâncă în America de Nord”

Destinul poeziei moderne

Alexandru Lungu s-a stins din viaţă

Sinapse şi devenire - Se dedică memoriei lui Alexandru Lungu

Sigismund Duma - resursele crustale mondiale

Paulina Popa: revelaţia prin oglindirea de sine

Nobilimea la români - compendiu.

Glife transilvane, referinţe selective - Elena Daniela  RUJOIU SGONDEA

Să aprinzi întunericul cu propria lumină - Maria Diana Popescu - perfectul Imperfect

Când eram mai tânăr şi la trup curat… Contraeditorial la moartea lui Cezar Ivănescu

Poeseu despre Descoperire

Despre Treimea de Zeu

Un aproape ... departe, despre Vitor Coroianu, America mea

Lepre şi sfinţi / de Virgil Diaconu

Peştera şi canibalismul

Despre  Biserica primordiilor umane - ( 1 ). Codul lui Dumnezeu - codul Fiului Omului

Angelo MANITTA - Ceneri di Fenice. Un roman al regresiunii în memorie, anamnezis

Poemele Anei – Cartea hermeneutică, Editura LIMES 2007, Mircea PETEAN

Prezenţa lui Andrei Zanca

Daria Dalin - Premiul anului 2007 pentru poeseu

Planeta Eris şi încălzirea globală de Cristian Negureanu , Editura Antet, 2007. CARTEA ANULUI

Victor COROIANU: „America mea

MAGNA: Sigismund DUMA. Resursele şi ecologia

Daria DALIN - Este vreme, Editura Noul Scris Romanesc Craiova, Recenzie

Lumea ca Om şi Omul ca Lume

Trei poeme de  Cassian Maria SPIRIDON

Servus, servusorum, scrisori de dor ( Eugen Evu şi Adrian Cristea)

Sub oblăduirea Dianei - Pseudoeseu provocator - ihtiofobic despre vânătorul vânat

Omul care scrie

Tolba cu cărţi ( Ana Radu Chelariu şi Maria Niţu)

Efigii hunedorene: Ştefan Nemecsek

Olga Ştefan, frumusetea infeabilă a Talentului

Despre viaţă şi ezoterism cu Dumitru VELEA. Răspunsuri  fulgurate

La moartea revistei "Provincia Corvina"

Cartea hunedoareană - Nicolae SZEKELY : Buletin de ştiri ( recenzie)

Medalion literar TERESIA BOLCHIŞ TATARU

EUROPA PLURILINGUA (III)  Denise Riley, (ANGLIA) Poeme - Traducere de Mariana ZAVATI GARDNER

Medalia de aur pentru poezie - Alte poezii de Fleur Adcock

EUROPA  PLURILUNGUA (I) - Santiago Montobbio (Spania)

Florile dalbe ale Melaniei Cuc

„Torpoarea odisseană” sau Arhimede încă visând …

Cărţi şi scriitori - 2006

Eugen Evu, un poet practician

Magnificii Crepusculari

„Simboluri şi mesaje indiene pe stâncă în America de Nord” - despre Victor baron de Coroianu

Ce mai faci Eugene - Societate deschisa- Eseu

Dan Nicoară, Dempreunul-a-fi! Cartea din manuscris

Despre genialitatea creatoare sau Imitatio Dei

Valeriu Bârgău şi alfabetul său straniu

 

Ioan Evu

Maria născătoare de mefafore

Pomul de scribi de Constantin Stancu - recenzie

F

 

 

 

Prof. Dr. Vasile Fanache

Recenzie - Jurnalul unui Nabi de Hanna Bota

  Menachem M. Falek (Israel) Destinul crud e, încă, aici. Loveşte şi ucide. Despre poema Odette, de Dumitru Velea
 

Alvaro Lobato de Faria (Portugalia)

Traducere din portugheză: Armonii şi distonanţe în pictura lui Romeo Niram

 

Pr. Unit Irineu Fărcaş (München)

Fapta bună săvârşită va dăinui. Predică rostită de Părintele Ioan-Irineu Fărcaş în Sankt Elisabetskirche

Nu se cădea oare? Predică rostită de Părintele Ioan-Irineu Fărcaş în Sankt Elisabetskirche din München

Concert de colinde si cantece de stea ( 2007)

 

Stefan J. Fay (Franţa)

Profesiune de credinţă

 

Cecilia Feier

A fost odată o întâmplare la FIAD – BISTRIŢA

 Dr. Begońa Fernandez Cabaleiro( traducere Lora Haranciu)

Pictură şi sculptură: Spaţiu şi volum (despre arta şi pictorul Romeo Niram)

Dorina Fericean (Germania)

Despre Nikolaus Lenau

  Vasile V. Filip Rădăcini împrumutate, de Menuţ Maximinian
  Doina Filipescu Calea Babelor
 

Dr.Titus Filipaş

 

de Gérando

Ciubotele bunicului

Scrisoare de provocare la luptă

Cărţile cochon în lecturi nedigerate

1907

Familia spirituală Eliade

Scrisul ca reprezentare ontologica

Fractura dimensiunii numenale

  Mihail Filisanu Nicolae C. Paulescu -140 de ani de la naştere
Prof. Andrei Badea

Omul fluture

 

  Corneliu Florea Anotimpuri istorice –  Editura Aletheia 2014
 

Petre Flueraşu

Allan Pease, Barbara Pease sau despre bărbaţi şi femei

Victoria Milescu, o conspiraţie artistică

Duino, Miramare, poezia cetăţilor Mediteranei

Nicolae Rotaru atacând la baionetă (2)

Darie Ducan, sau despre poezia dintre doi talhari

Nicolae Rotaru atacând la baionetă

Didier van Cauwelaert sau cum l-am clonat noi pe Isus

Felix Nicolau sau revitalizarea prezentului continuu

Steve Berry, lumea ascunsă a templierilor moderni

Lee Child, mister şi pasiune în stilul Reacher

IAN McEWAN: Poveste pe plaja CHESIL

Portret de autor - Paulo Coelho. Poveşti pentru inimile moderne

Paulo COELHO: Povestea vrăjitoarelor moderne

Salman Rushdie şi rafinamentul versetelor satanice

„Cioburi de noapte - HAIBUN” - Lansare de carte la  Bucureşti

"Grădina care s-a suit la cer". Autor Ioana Stuparu. Ioana Stuparu despre satul românesc / Recenzie

Salman Rushdie - taifunul oriental

Melania Cuc, povestea unui Graal personal

Adina UNGUR, despre o lume a durerii

SOUTH PARK - Serialul care a schimbat lumea

Haruki MURAKAMI - Universul fantastic al Păsării- Arc

Yasunari Kawabata şi poveste celor o mie de cocori

Literatura română la început de mileniu

Viaţa ca un joc

Drumul neofitului. Secvenţă Haibun de Petre FLUERAŞU

Hermann Hesse - doar pentru nebuni.Cu o întâmpinare de George Roca

Crăciun japonez: RYU MURAKAMI şi viaţa ca o supă Miso

Pe malul mării, Murakami. Recenzie de carte, întâmpinare pentru cititor

J.R.R. Tolkien - Stăpânul fantasticului - cu o îmtâmpinare de Melania Cuc

 

Corneliu Florea (Canada)

Veronica Bălaj- AREOPAGUS – CONVORBIRI CU SCRIITORI, CARTEA ANULUI 2008 

Medalion Titu Popescu - 65

MARYHILL -  Muzeul de arta de pe raul Columbia

Prof. Pavel Florea Junimea 150 - Sub semnul adevărului
 

Magda Fotescu (Germania)

Un regal teatral - de Magda Fotescu, Germania

Turneul Teatrului Bulandra

 

Prof. Livia Fumurescu

Este vreme - recezia romanului lui Daria Dalin

  Dr. Constantin Frosin Înger răstignit
 

Alexandru Funieru

“Generaţia războiului ”şi dilemele tranzitivităţii (I)

“Versiunea lui Roger”. Între teologie, ştiinţă şi sex

 

Dr. Angela Furtună

Simone Weil – Greutatea si harul unei vieţi

Scriitorul neirositelor iubiri

In Memoriam Monseniorul Vladimir Ghika

Proiectul cultural ATENEU -Impreună cu scriitoarea Niculina Oprea

O cămaşă de forţă la vremea T-shirt-ului cu jeanşi şi bretele. Vocile exilului românesc

Despre modernitatea şi europenitatea lui Mihail Sebastian

Lansare de carte Maria Elena CUŞNIR. 07.03.2008

Traian Chelariu şi relaţia noastră cu limba şi literatura română

Corneliu Bărbulescu : Un savant ce călătoreşte fără odihnă pe drumul basmului românesc nemuritor

Matei VIŞNIEC la Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava

G

Prof. Victor Gaidamut Alexandru Oblu - Deoumanismul sau calea salvării?
Constantin Găină Mileniile Hunedoarei şi orele ei astrale

Dr. Crenguţa Gânscă

Prefaţă la o carte: Boris  BELICCIU – Poezii

  Mihai Ganea

Tangou regizoral în grota cu orori

 

Dr. Oleg Garaz

Muzicolog

Dare de seamă despre filosofie, muzică şi orbi (II)

Dare de seamă despre filosofie, muzică şi orbi (I)

Vivaldianismul lui Mozart (2)

Mozart şi vârstele muzicale ale Europei (1)

Descifrarea manuscriselor enesciene neterminate ; interviu cu Prof. Dr. Cornel Ţăranu

Ars musicologica – mousike şi logos, exerciţii şi experienţe de cartografiere a muzicalităţii.

Interviu cu Laszlo Ferenc * muzicolog, profesor universitar,  doctor în muzicologie

Teodora Gălăţean (UK) Vâlvele, duhuri ale minelor

Mircea George

Gradina şi pictorul

 

Nicolae Georgescu, istoric literar

Iarăşi despre a treia limbă română

Eminescu,  mereu nou

Dr. Teolog Alexandru Paul Gherman

Cruce, moartea lui Dumnezeu şi negativitate Izvoarele gândirii Monseniorului  Piero Coda (partea a III-a)

Izvoarele gândirii lui Piero Coda (partea a-II-a) - formarea filosofică

Piero Coda: repere biografice, spirituale şi teologice

Istoria religiilor (partea a II-a)

Icoana Cina cea de taină

Revelaţia divină

Teoria celor două surse

Let`s bridge. Genfest 2012 -  Budapesta

Epistola către coloseni în cadrul Corpusului Paulin (partea a V-a)

Epistola către coloseni în cadrul Corpusului Paulin (Partea a III- a)

Epistola către coloseni în cadrul Corpusului Paulin

Teologia Treimică în viziunea sfântului Grigorie de Nazians

Trei zile de unitate vizibilă şi dialog fratern

Procesul lui Isus Cristos

Dialogul iubirii în Cântarea Cântărilor (Cânt 1, 9-17)

Dionysos şi Osiris - particularităţi şi similitudine

Dialogul ecumenic

  Ovidiu Ghidirmic Sub semnul cuvântului

Daniela Gîfu

Mâini şi îmbrăţişări

Poetul Virgil BULAT (1940-2010) a păşit înspre Iluminare

George Filip - „născut în scutec de vers”

Artur Silvestri (1953-2008) - Călăuza primilor mei paşi literari

Umbra timpului

Ion Săsăran (1933-2009) - O altă stea a teatrului românesc s-a stins

Un lord al teatrului românesc - Zeno FODOR la 75 de ani

Geo Goidaci & expoziţie de artă - la Galeria Consulatului General al României la München

Postul Paştelui - Conştientizare, autocontrol, dăruire, răbdare, iertare, împăcare, penitenţă

Melancolia Crăciunului

România culturală în lacrimi. Artur Silvestri s-a reîntors ACASĂ

Geo Goidaci - un sculptor peste timp

La început a fost iubirea…

De mâine până mai ieri, alaltăieri. Poeme de Angela Baciu-Moise. Cronică

Ing. Ioan Ghiocel

Prof. dr. Mircea Eugen Şelariu şi Supermatematica incită la atitudine lirică

Dr. Cătălin Ghiţă

Portrete în fărâme

Marin Voican-Ghioroiu, compozitor, muzicolog

Iubirea, floare parfumată a tinereţii

  Viorica Gligor Focul din cuvânt

Diacon Daniel Gligore (Carte religioasă)

Veşnicia de zi cu zi. Recenzie- Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2006

Dimitrie Grama

Ştiinţă şi Adevăr

  Adrian Grauenfels, Israel Fernando Botero sau cultul obezității extreme

Andrei Ghejan

Piramidele simbolizează dragostea

  Cătălin Gicaru-Cincă
Refuzul renașterii și răul de cunoaștere
Binefacerile plictisului
Despre realizarea de sine
Filosofie şi bibliografie
Credinţă şi paradis
Nietzsche creştin
Câteva observaţii asupra unei contradicţii în legătură cu Friedrich Nietzsche
Vasile Sevastre Ghican

"Omul retortă" - Vindecarea prin terapie poetică

Aureliu Goci

Grigore Avram şi poezia pădurii

Romanul feminităţii în situaţii limită. Melania Cuc, Femeia în faţa lui Dumnezeu, ed. Eikon, Cluj  2007

Anca Goja

Naşterea şi copilăria" de Mihai Dăncuş - Obiceiuri din viaţa omului în Maramureş

Un Groşan din Est

Teatrul Ararat apreciat la festivalul Underground din Arad

ICOANE UNESCO: „PUNTE SPIRITUALĂ” Între MARAMURES ŞI BUCOVINA

Fotograful FLORIN CONSTANTINESCU pledează pentru neuitare

SURÂSUL PRIMĂVERII la galeria de artă din BAIA MARE

La Petrova, EMINESCU este încă viu!

Familia română a ajuns la numărul 4

Artişti români contemporani la Muzeul de Artă Modernă din Baia Mare

Romanul anului lansat la Baia Mare

Robert  ŞTREBELI - pe urmele adevărului

DESEŞTI 2008 - La EDIŢIA XXIX-a de poezie „NICHITA STĂNESCU

FAMILIA ROMÂNĂ” in refugiu definitiv la BAIA MARE

Teresia BOLCHIŞ TĂTARU:„RESTITUIRI”. Restituiri”-le controversate ale unei scriitoare controversate

Crâmpei de artă occidentală poposit pe simezele băimărene

Alexandru VLAD -  Marele premiu al taberei ARCHEUS

Tradiţiile ucrainienilor din MARAMUREŞ, subiectul unei cercetări sistematice

Folclor vechi maramureşean reeditat într-o antologie

Familia română - o revistă a românilor de pretutindeni

  Stelian Gomboș Părintele Arhim. Iustin Pârvu s-a născut în viaţa cea veşnică
Conf, Dr. Ilie. Gorjan (general în rezervă)

Arta de a-ţi aminti

Tăbliţele de la Tărtăria ... - O carte incitantă

Clinchet de clipă în zbor

Drumeţ în calea vieţii

Cam tîrziu, domnle Godot!

Iubirea între început şi sfârşit

Poetul şi Dumnezeu

Blues pentru saxofon alto sau arta la superlativ

Marea liberă a cuvintelor nenăscute

Liviu Grăsoiu

Destin cu uşa întredeschisă, cronică literară despre poezia lui Angela Baciu-Moise

Ioana Greceanu Chipul Poetului
Vasilica Grigoraş

Universul tainic între „Dumnezeu şi umbră”

„Cineva şi-a uitat aripile pe masă” spune poetul Dorel Sibii în „Spre ţărm, (poezii 1979-1994)”

Omul în filozofie - Interviu cu prof. dr. Petre Iosub

“O, Românie tristă și însingurat *recenzie

Dan Plăeşu - "Vinovatele meandre"

Valentina Teclici - De la imposibil la posibil

DIALOG,  Versuri  -  Bucureşti, Oscar Print, 2011 de Ana Anton şi ValentinaTeclici

Prof. Brânduşa Dobriţă şi volumul DIN DOR DE DOR

Centenar ŞTEFAN CIOBOTĂRAŞU 1910-2010. Polivalenţa actorului şi scriitorului ŞTEFAN CIOBOTĂRAŞU

„Promovarea valorilor culturale româneşti în contextul globalizării”

120 de ani de la naşterea lui Vasile Plăvan, 24 noiembrie 1889

Artur Silvestri şi-a pregătit veşnicia

Mariana Gurza - poeta cu suflet de înger

Ben TODICĂ - „Între două lumi"

Carmen Tania Grigore Miracolul întâlnirii cu fiica lui Constantin Noica
Lucian Gruia

Sacralitatea poeziei lui Ioan Vintilă Fintiş

Melania Cuc – cenuşa condiţiei umane contemporane

Victoria Milescu – Roua cuvântului

Mariana Gurza

In Memoriam - Profesorul Mihai Rădulescu (1936-2009)

Românii adevăraţi îşi au locul alături de îngeri ! Memorial Andrei Vartic

Între noi, Soarele Nordic, Recenzia cărţii cu acelaşi nume de Veronica Bălaj

  Silvia Guga Viaţa (filmului) la ţară

H

 

 

  Eva Halus Fântâna vieţii în viziunea poetului Adrian Erbiceanu (Canada)
 

Liliana-Nicoleta Hanganu

Rînduri dintr-o expoziţie de fotografie: Peter Sragher

 

Lora Haranciu

De la Hobiţa la Porto

„NIRAM ART”: O revistă fondată depictorul român Romeo Niram

Vasile Haranaciu

Întâlnirea secolului: EINSTEIN ŞI BRÂNCUŞI, moderator Romeo NIRAM

  Prof. Dr. Ion Hațeganu De la Rovine la Călugăreni. Mari biruințe ale oștilor române asupra turcilor otomani * recenzie
  Ioana Hares (Runcan)Germania Sărbătorile lunii Mai la români
Sărbătorile lunii aprilie la români

Sărbătorile lunii martie la români
Calendar de Folclor Religios al sărbătorilor românești vechi
Ceasul bate și lovește. Vremea trece, vremuiește. Omul îmbătrânește
 

Lucian Hetco (Germania)

redactor sef Agero

Eroul - Acest inutil fără de care nu se poate

Simpozional național „Columna 2000” la cea de-a XXIX-a ediție

Simpozional național „Columna 2000” la cea de-a XXVIII-a ediție

Simpozional național „Columna 2000” la cea de-a XXVII-a ediție

Oameni de seamă ai Banatului vol. XVII (îngrijit de Tiberiu Ciobanu și Vasile Barbu)

Simpozional național „Columna 2000” la cea de-a XXVI-A ediție

Simpozionul Internaţionl „Columna  2000” la Timișoara

Oameni de seamă ai Banatului

Columna - revista de cultură istorică, Timișoara

Radiografia unei iubiri disperate

Spiritul Pendulator - Eseurile de la Stuttgart de Iulian Chivu

Artur Silvestri - Dimensiunea înţeleasă a actului social

În cele din urmă, Dumnezeu!

Convorbiri cu Eugen Evu (1)

Românul planetar ( Fragment din noul volum de eseuri al lui Lucian Hetco)

Quid est veritas?Postfaţa cărţii "Nu suntem singuri" de Artur Silvestri.

Recenzie de carte: Apocalypsis cum Figuris. Şapte nuvele fantastice şi un epilog de Artur Silvestri

Dialoguri ..despre modestie - Intre Lucian Hetco (Göppingen) si Gheorghe Sarbu

Ce este si ce nu este democratia – impresii despre falsa corectitudine politică

Ereticele - o seamă de imprudenţe

Esperanto? Sau sa vorbim engleza?

O dispută între modernism, consumism  si morala

 

Marie Hetco

Gânduri şi trăiri în perioada Postului Mare

Reuniunea Mariană - Cultul Inimii Neprihănite a Sfintei Fecioare Maria

“O turmă şi un păstor” - Problema împăcării Bisericii de Răsărit cu Biserica de Apus -  Arh. T.Bonteanu

Darul indulgenţei plenare

  Prof. Ion C. Hiru

Ion C. Hiru - „Povestiri adevărate. Crâmpeie de viaţă”

Mihai Eminescu - Poet şi martir

SARMIZA BILCESCU ALIMĂNEŞTIANU – Prima femeie doctor în drept din lume

O alta sultănică

Portrete culturale - RODICA ANGHELESCU, de la GIUSEPPE VERDI la „ÎN POIANA FLORILOR”

Pârleazul, cuvânt pe cale de disparitie

Raveca VLAŞIN - „Fresca amintirilor albastre”

Grigore  VIERU a plecat spre EMINESCU

 

Renate Hetco (Germania)

Poetul banatean Uwe  Erwin Engelmann

 

Pr. Lect. Dr. Gheorghe Holbea

In Memoriam: Marele crez al omului Mihai Rădulescu (1936 - 2009)

 

Dumitru Hurubă

Cam singur printre poeţi

Dumitru Velea: Ochiul şi mâna

Sub povara sentimentelor acute...(despre Eugen Evu)

I    
 

Radu Igna

Un romantic - IONEL  AMĂRIUŢEI

  Marin Ifrim

Povestiri fără carii

Eminescu pur şi simplu

Semnal editorial - „Conspiraţia îndoielii”

Cornel Stoica - „Tablete de nesomn”

Rădăcinile cerului şi morile văzduhului

„Momentul George Beledescu

Semnal editorial - Mihaela Roxana Boboc

Semnal editorial -„Lacrima din ochiul singurătăţii”

Semnal editorial

Un prozator foarte bun: Valentin Cojocaru

  Prof. Ion Ionescu-Bucovu

Marin Preda la 36 de ani de la moarte
Gânduri despre Moromeții, la 60 de ani de la apariţia romanului
Eminescu după Eminescu
Vasile Voiculescu - poetul ortodoxismului românesc
Eminescu la a 165-a aniversare de la naștere
Ion Pillat - de la simbolism la poezia pământului natal
Publius Ovidius Naso - un Petrarca al Antichității
Vasile Alecsandri- „acel rege-al poeziei”
Din iubirile lui Marin Preda
Alexandru Toma sau cum a pătruns proletcultismul în literatura română
E
minescu și limba română literară (164 de ani de la naștere)
Marin Sorescu - ironistul  „singur printre poeți”
Nicolae Steinhardt - evreul care a îmbrăcat haina lui Hristos
  Prof. dr. Nicolae Ionescu Ben Todică - „Între două lumi”
  Conf. Univ. Romanţa Iovanovici, Serbia Graiul din VLADIMIROVAŢ, Privire de ansamblu - Studiu lingvistic
 

Elisabeta Iosif

Labirintul lăuntric al geniului

Universul tainic al înţeleptului ARTUR

Veniţi, privighetoarea cântă...

Remember ARTUR SILVESTRI -  OMUL, CA O PLANTĂ CELESTĂ

Monumente- Darul luminii – constructiile sacre voievodale

Semnele Timpului. Glasul pietrelor din Bucovina

 

Antonia Iliescu (Belgia)

Sinea poetică la Eugen Evu

Crai şi crăiţe pe zăpadă

Gânduri de zăpadă ( in memoriam Artur Silvestri)

Artistul, filozoful si adevărul dăruit

În lumea lui Rob Gonsalves

Icoană pe sticla unei ferestre

Un "formator de suflete": Zoe Dumitrescu Buşulenga ( In memoriam)

  Loredana Ionaş George Cristea
  Petru Iosipescu Petru Iosipescu - Câteva din perlele elevilor la examene
 

Gheorghe Istrate

Scrisori esenţiale, planetă de mare Poet - Darie Ducan

  Cezar Ivănescu PROLEGOMENE LA „CEL MAI IUBIT DINTRE PĂMÂNTENI”
 

Prof. Nicoleta Ivanov

Credinţa, lumina din suflet

  Dr. Nicolae Iuga Trei filosofi germani din secolul XX despre situația spirituală a timpului nostru
Preliminarii la o fenomenologie a măştii more geometrico explicata
  Marcel Isbăşoiu
Prof. Dr. Nicolae Iuga

Scriitori buzoieni în dicţionare, cărţi şi istorii literare

Constantin Brâncuşi – simboluri funerare arhaice şi Coloana fără sfârşit

J

 

Ileana Jeca (Olanda)

Despre lene ( Tot despre “lenea”şi “dăşteptăciunea” românească)

 

Liviu-Florian Jianu

Ştefan Doru DĂNCUŞ: În aşteptarea certitudinii

Veşnic grămătic la Cancelaria Domnească a Luminii

În căutarea spiritului pierdut. Recenzia cărţii: “Sărbători, tradiţii, ritualuri, mituri…” de Julia  Maria Cristea

Carte de colorat Puterea (Prostia) pe naş.Recenzia cărţii "Păcală şi Ursul" de Florentin Smarandache )

“Înţelepciunea lumii acesteia nebunie este înaintea lui Dumnezeu”. Recenzie romanul: “Nebunul”

Evanghelia după Melania Cuc - Recenzie la romanul epistolar “Iisus din podul bisericii”, de Melania Cuc

Între patru ochi ( recenzie  - Florian Smarandache)

“Nimic sub soare nu e mai dulce ca numele lui Iisus” (Ne vorbeşte părintele Cleopa - 15, recenzie)

„Oglinzile lui Diogene”.Recenzie la volumul de versuri „Oglinzile din Chicago”al profesorului Barbu Marian

  Angela Monica Jucan

Asta sunt eu: Cel cu inima în palmă ( Al. Florin Ţene)

Peste deal de lumea materială

 

Mirella Junie (Franţa)

René Descartes şi libertatea de a gândi

Literatură şi cinema: Pacientul englez

  Dr. Brândușa Juica, Serbia

Societatea de limbă română din Voivodia la ceas aniversar

In Memoriam - Livia Leana Marina (Serbia)

K

 

Elisabeta Kocsik

Cronică: Fifth International Anthology of Paradoxism

 

Nicolae Kreis

Evanghelia sinoptică. Motivaţie şi prolegomenă la o Evanghelie unificată. Material PDF / download

L

 

 

Conf. Dr. Gheorghe Lateş Caragiale şi-a găsit traducătorul

Mihai Leonte

Clisura Dunării. File din istoria ocrotirii sănătăţii

Corneliu Leu

De la apogeul poetului la apogeul poeziei

V-a murit Pittiş!

Prof. Univ. Mircea Lăzărescu Poezia lui Eugen Dorcescu la vremea re-lecturii

Prof. Univ. Dr. George Lăzărescu

Omagiu distinsei personalităţi a culturii - in memoriam - Zoe Dumitrescu-Buşulenga

  Drd. Anda Lohan

O modalitate originală de a propaga cultura românească în lume

 

Daniel-Flavius Lucica

Destinul - calea pe care trebuie s-o urmam sau o scuza a neputintei noastre?

 

Emil Lungeanu

 

 

George Licurici

Scatologie şi escatologie argheziană

Mihail Soare - “Eu, Nietzscheanul”

Dumitru-Dorin Prunariu, biografia unui cosmonaut

O istorie condensată a literaturii române - 1932–2012 Henri Zalis

După-amiaza unui mare destin: Doru Popovici

Primavara uitata. 20 de ani de la catastrofa nucleara Cernobal

Expresul de la 20:07. Textul eseului premiant la concursul national initiat de Delegatia CE in Romania

  Dan Lupescu, Lamura Craiova

Litanie pentru Adrian PĂUNESCU - Canon pe voci prietene

Ilarie Hinoveanu: Cugetători, exegeţi şi creatori iluştri

Gheorghe Daniliuc. Cântece de dor. Tranzitania.

Ritmuri cromatice - Legendarul Olimp în ritm de Căluş oltenesc

Seceraţi de Era Ticăloşilor

Dansul inorogului de Theodor Răpan

Dinastia Sorescu

 

P.S. Emilian Lovişteanul, Arhiepiscopia Râmnicului

Sfântul Ierarh Calinic: apărător al dreptei credinţe și ctitor de lăcașuri sfinte

  Emil Lungeanu Popas la cetatea de scaun a lui Eugen Ionescu
  Mircea Lungu Poetul, în numele său
 

Elena Rodica Lupu

Un om, nu inimă de piatră. Postfaţa volumului de poeme Visul unei femei de Alina Arbajter, Germania

Tradiţiile şi educaţia

Drumurile vieţii

Sfântul Ghiersului românescu ( Despre Eminescu)

Paul GOMA – Bonifacia. Confesiuni la o lansare de carte de Elena Rodica Lupu.

Lansare de carte: Ovidiu OANĂ, Cameia PETRE, Loredana CRISTEA

Eminesciana. Locuri unde poti întâlni şi urmele  paşilor lui Mihai Eminescu

M

Daniel Man „Din durerile Bihorului” - O carte document
  Dr. Leonida Lucian Maniu Natura demiurgică a Luceafărului
Esenţa artei în gândirea lui Maiorescu
Katharsis-ul - un concept fundamental al esteticii
Miron Manega Maestrul si discipolul
  Ion Mânzatu

Discurs, recurs, excurs

Gândul deplin

Legea unică

Determinările conștiinței

Noțiunea

Calea industrializării

Diferite construcții

Forme și armonii

Intermezzo

Relativul fenomenului

Mecanica energiilor

Tentaţii fireşti

Întâlnirea cu sine

Geografie. Orizonturi în realitate

Spontan ca în imaginaţie

Către Locuitorul actualităţii

Modelul cu Învăţător

Capriciile creativităţii

Un model propus

Ce știm? Sau, ce este?

Continuitatea infinităţii

Valoarea idealului

Energii şi elemente
Diamante de şlefuit
Erezia creaţiei
Bun simţ şi liber arbitru
Vocile
Date şi calităţi
Imagini din trecut
Unda de formă
Logica inumană a firii
Bicicletele
Contemporan cu decizia de a nu fi contemporan
Trinitate
Regula originară
Nevoia de imaginație
Imaginea mecanică
Răsfoitul ca metodă
Esența trudei
Mecanismul comunicării
Logica autismului
Suferința și timpul
Jocul premiselor
Bine, mai bine...
Vulgarizarea sacralității
Autoritatea
Impuritatea metafizicii
Echilibru
Intervalul de inerție
La Luca
Secolul patriarhului
Conștiința absolutului
Gânduri de noapte

Marius Manta, redactor Ateneu, Bacău Daniela Gifu - „Eu, tu şi El. Oglindiri spirituale”

Valeria Manta-Tăicuţu

Paul ARETZU: Omogenitatea demersului critic

Bianca Andreea Marin

Humanografia - femeia universală

  Valentin Marica Cezarina Adamescu - E nevoie de cuvintele întregi
  Lucian Marina (Serbia)

Laudă limbii materne

Românii din Vârşeţ (Serbia) o omagiază pe Frida Kahlo

Radu Flora - dascălii şi profesorii de odinioară

Ziua mondială a poeziei sărbătorită şi de românii din Serbia

  Dr. Ion Marchiș Virtuţile sculpturale ale lemnului
 

Victor Martin

George LAZĂR: „America one” (recenzie)

Concetăţenii lui Urmuz (recenzie)

De la nimic la 100 % ( sau de la dadaism la paradoxism)

Cioran - Filozoful sub apă

Florin Marinescu

Linda - serenada tarzie pentru suflete pierdute in neant

Preot Vasile Marinescu, Biserica Olari

Moartea – sfârşitul vieţii (I)  

Naşterea Domnului. Crăciunul

Copiii, religia în şcoală, tinerii de azi şi de mâine

Acte de lez-divinitate la adresa lui Iisus

Timpul

Ştiinţă şi Credinţă (3)

Ştiinţă şi Credinţă (2)

Ştiinţă şi Credinţă (1)

Din cugetările Sfântului Augustin

Crucea şi Învierea

Confesiunile fericitului Augustin

Sfinţenia în viaţa creştină

Michel Martin (Anglia) Introducere în postsuprarealism. Din toate directţiile şi panoramic. Manifest sau nu.

Carmen Matei

Arhitectură medievală transilvaneană în viziune ezoterică. Recenzia cărţii lui Adrian Matei

Sabina Măduţa

Daruri de Crăciun 2007: Ecouri: Ferestrele transilvane ale Melaniei CUC

"Oameni de nisip" de Ioana Stuparu ( recenzie de carte)

 

Conf. Univ. Dr.Constantin Mălinaş

Chesar, Cezar sau Ţezar?

Fiorii dacismului în şcoala ardeleană

Alexe Rău şi poezia animistă

Marian Munteanu - Folclorul detentiei la români

Reasezarea etapelor in bibliografia retrospectivă a României

Rafturi goale in istoria cartii

Omagiu lui Grigore Vieru (fotografii inedite)

George Roca - un cavaler al poeziei

Frontierele spaţiului românesc în context european

Femeia în faţa lui Dumnezu - recenzie a romanului "Femeie în faşţa lui D-zeu" de M. Cuc

Centenar BRUCHENTHAL 1908 - 2008

Scutierul - lansare de carte, cu fotografii şi selecţiuni

Pe argumente şi dovezi

Dimineţi cu poezia lui Adrian Păunescu

Marin Chelu - retrospectiva unei vieti in slujba culturii

 

Ion Măldărescu

redacţia Agero, consilier editorial

Maria Diana Popescu - „Daţi-mi Ţara înapoi!”

In memoriam - Florin Constantiniu (n. 8 aprilie 1933, Bucureşti - d. 13 aprilie 2012)

In memoriam - Prof. univ. dr. doc. Titu Georgescu (1929 - 2004)

Portrete - Prof. dr. Corneliu Tamaş

Înapoi la clasicism

Florin Popescu Pentegos - SPACE ART

Șerban C. Andronescu (1924 - 2009) - redutabil intelectual şi patiot român

Alexandru Podea - cultură şi oţel

Contemporană, rugă de Crăciun 2009

Colinde, colinde 2009

„1100 de Aforisme ” - O apariţie editorială remarcabilă

Mihai Sporiş - Invitându-ne la aproprierea de esenţă. PROVOCAREA TÂLCULUI

George VOICA, acest nostalgic de tip clasic „MARIA”, Editura CONPHYS

Eminescu şi detronarea lui Cuza

Câinii războiului şi prizonierii infernului

Diana POPESCU - DIALOGURI PRIVILEGIATE  Vol. III, oază de comfort spiritual

Ghici, cine vine oare la cină? Provincia, rezervaţie a Bunei-cuviinţe

Un risc asumat.Cronica volumului "Delirul" - (vol.II) de Stefan Dumitrescu

Rodica Iliescu - pictor parizian

„România manelistă”

Cronica tăcută - Al 14-lea

  Lucian Mănăilescu

Melania Cuc – Vânătore cu şoim

Ursul cu brânca tăiată - Poetul Ion Gheorghe la 75 de ani

Metafizica „necuvintelor

Dr. Galina Martea, Basarabia Ştefan Străjeri – promotorul de valori şi tradiţii naţionale româneşti
 

Maximinian Menuţ

La marginea lumii

Valeria Peter Predescu, privighetoarea năsăudenilor, cântă pentru îngeri

Baronul Alexandru Misiuga a plecat  la stele

„Chip de înger” românesc în secuime, întâmpinare de Melania Cuc

La Serbările Bistriţei Medievale...

Lansare de carte: FĂRA NUME, eseuri-şotron de Melania Cuc

  Prof. Dr. Vicu Merlan-Huși Ne-au părăsit doi titani ai Istoriei Românilor: acad. dr. Mircea Petrescu-Dîmboviţa şi prof. univ. dr. Gh. Buzatu
Mihai Merticariu Dragostea si moartea printre fulgere si ruine - Victoria Milescu

Dr. Nicolae Melinescu

Ioan Miclău (Australia)

Daniela Gifu - Violența simbolică în discursul electoral

"Ben Todică - Între două lumi"

O carte în pregătire: „Păstor şi sămânţă”

 

Aurelia Bălan Mihailovici

Mişcarea Spirituală Rugul Aprins - Ieroschimonahul Daniil Sandu TUDOR de la RARĂU (extras din volum)

 

Victoria Milescu

Calvaria - autor Adina Ungur, recenzie

 

Alexandru-Cristian Miloş

De la Eminescu la NASA

Gândirea cosmică

 

Marin Moscu

Gheorghe A. Stroia - „De vorbă cu o minune”

Grid Modorcea, SUA

Oscar  versus Trump

Prezența românească la Armory Show

Focusul artei mondiale

Sărbătoarea oamenilor de artă americani

Andy Warhol - Marea ironie

Gastro- estetica lui Salvador Dali

Fuga de România

Picassodoperele lui Picasso

Bucur eşti cum nu eşti!

Geneza lui Eminescu

Un Macbeth virusat

Actorii. Meryl.

Paradoxul lui Ianus

Metafizica jafului

Evenimentul Wicked Clone” de la New York

Expired - Nefirescul normalităţii

Un pilon de rezistenţă al neamului, vechea familie boierească Manu, se clatină

Crime în numele Bibliei

Un succes de răsunet al pictorului Adrian Ghenie pentru un tablou depersonalizat

Sebastian Papaiani într-un Păcală suprarealist

Câştigătorii Concursului Internaţional George Enescu, 2016 - secţiunea violoncel

Viziune în mișcare

Concursul internaţional „George Enescu”, ediţia a XV-a

Nevoia de cuplu

Arhitectura viitorului și alte expoziții (II)

Arhitectura viitorului și alte expoziții (I)

Dinică şi Moraru

Mare eveniment – un avangardist rus, Mikhail Tarkhanov

Troilus și Cressida într-un război terorist

Edgar Degas: O stranie nouă frumusețe

Specific și Universalitate

Pelerinaj la Sfânta Mănăstire Nektarios din Roscoe

Stefan Brüggemann - Un avangardist al manifestului

Comedii regale

Marele proiect Dadaist al poetului Tristan Tzara

Unde se află filmul românesc?

Finala NBA: Magicienii Americii

Parabola mafiotă a scorpiei îmblânzite

Copa America vs. Euro 2016: Fiesta și plictis

"Heil Trump" și alte naivități

Memorial World Trade Center

România jignită?

Iubirea lui Muhammad Ali

Arta de lângă Chinatown

Marele Context al artei viitorului (II)

Marele Context al artei viitorului (I)

Estetica zădărniciei

Parabola sacrificiului total

Alter ego Guernica

Shakespeare – 400

Sfidarea Ochiului public

Entuziaștii artei - ArtExpo 2016

Sărbătoarea cărții rare

Spectacolul fotografiei - The Photography Show

Uniunea Scriitorilor se autosuspendă?

Spiritualitatea islamului

Gheorghe Zamfir – 75

Paroxismul trăirii

Arta neterminată (II)

Arta neterminată (I)

Despre valoare și succes

Pentru un Muzeu Național al Artei Neolitice

Chimera României

Prin atelierul lui Miró, în Paradis

Premiile Oscar 2016: a triumfat arta filmului

ADAA - Sărbătoarea negustorilor de artă

Calofilia dezastrelor

Midtown Manhattan - Paradisul experimentelor

Obama la evenimentul Ray Charles de la Casa Albă

Still Life cu Brâncuşi la New York

Valentine’s Day într-un New York glaciar

Scriitorul "homeless"

Utopia necesară

Polemica Eminescu 2016. Alt cadavru din debara

Cadavrele din debaraua TVR

Mutul care vorbeşte

Comedia sofisticată

Aura vulgaritas vs. Pentru o nouă televiziune naţională

România se îndreaptă spre apocalipsă

Calea spre Dumnezeire (II)

Calea spre Dumnezeire (I)

De ce Festivalul de Muzică Veche?

Târgul Gaudeamus ca o holercă

Mărgăritare de „Trei Parale”

„Concertgebouw” a reînviat comunismul"

Festivalul Enescu 2015: Un semnal de alarmă şi o soluţie pentru identitatea naţională

Laboratorul de sub pământ

Truddi Chase - Elogiul anxietății

Pampa, în viziunea fantomatică a unui artist din Buenos Aires

Licitații la Christie’s

Energia misterului

Shakespeare - Parabola fidelității

Blue Moon la Coney Island

The Taming of the Shrew - Scorpia îmblanzită de femei

Bumerangul Brancuși

Rosenberg & Co Gallery - Tradiția unei galerii

Grace of Monaco - Între artă și putere

Arta, leac pentru cancer?

Un terorism al imaginilor vulgare

Intre înghețata pe băț și cabala 

Scorsese - Magnatul excentric

Martin Luther King, ca o simfonie Gospel

Corespondențe

Leon Golub - Macabru, poetic, ksana

Prospero, într-o viziune christi

Planeta muzicii

Hyperarta

Cazul “Big Eyes”

Arta depersonalizată

O noua gogoașă de pomină a ICR New York

Show Indiggo în Paradisul cărții

Fenomenalul James Brown

Fenomenul On Kawara

Monir la Guggenheim Museum - New York 2015

Experimentul faustic

Spring Masters - Primăvara Maeștrilor

Regăsirea sacrului prin arta chakra

Forme ale desacralizării

În căutarea fericirii

Kitsch cu multe fețe

Peisaje din Harlem

Arta sacră ucrainiană

Doliu la Artmark

Aferim - De unde atatea capodopere?

Sebi, un comediant pentru eternitate

Oceanul care ne desparte

L’Impasse Ronsin la Art Show

Sărbătoarea mondială a artei

George Motoi - o conștiință nobilă

Un nou zbor al păsării Oscar

Febra Premiilor Oscar 2015

STUX - Virtus romana rediviva!

Între Hristos şi Marx

Parabola mutării

Donka sau permanenta Uimire

Ţara lui Eminescu

Palme d’Or pentru Anatolia cehoviană

BRÂNCUȘI ÎN AMERICA, premieră naţională şi mondială

Haz de necazul evreiesc

Obsesia lui “number one”

Hei rup Andrei Şerban

Bidineaua abstracţionismului

Templul Muzicii (9)

Festivalul Enescu 2014 - Stuttgart Sound, două seri de neuitat  (8)

Concursul internaţional “George Enescu” 2014 pe fondul debăsificării (7)

Festivalul Enescu 2014 - Unde este muzica lui George Enescu? (6)

Festivalul Enescu 2014 - Concurenţa neloială (5)

Festivalul Enescu 2014 - România nu contează, falsează! (4

Festivalul Enescu 2014 - Cultura pe dric (3)

Festivalul Enescu 2014 - În căutarea lui Peer Gynt (2)

Festivalul Enescu 2014 - România înviată!

Codul lui da Vinci - A întări sau a slăbi credinţa?

Europenizarea filmului american?

Robin

Banalul poetic între imitații savante și kitsch

Noah - Geneza post-apocaliptică

Nebunia lui Lear

Far and away - Cum s-a făcut America?

STUX Gallery - Focul imaginației

Paul Gauguin: metamorfozele unui experiment unic

Pop-art. Si mai departe?

Antichitatea greacă și oamenii de azi

Shakespeare and Eminescu și noua crimă a ICR

Fargo - Un story criminal povestit neconventional

Mașinăria lui Karl Hagedorn sau Catedrala din vitralii simbolic-abstracte

Arnot Gallery - Un regal printre galerii

Familia sfâșiată - August Ostage Country (2013)

Imitație și post-apocalipsă

Performanța nimicului

Un titanic al iubirii

Shakespeare și Eminescu . 2014 Lansare de carte

Sclavia ca permanență istorică

The Hunger Games - Jocurile Foamei continuă...

Uimitoarea artă a fotografiei

Ileana Sonnabend - O româncă la MoMA

Leon Kelly - Arta influențelor

Muzica Nouă cu Christian Wolff și invitații săi

Irish Parade sau Sărbătoarea verd

Dallas Buyers Club (2013) - Lupta cu o boala necruțătoare

Armory Show - Sărbătoarea mondială a artei

Oscarul primăverii

Damnarea nimfomanică a omului

Feţele experimentului

Marele Gatsby - Marea iubire a unui gangster manierat

Nimfomania singurătăţii

Prostituţie pe Wall Street

Infinita plăcere a suferinţei

Blestemul tranziţiei

Mama Rusia

Sergiu Nicolaescu și enigmele sale

Spectrul chinez

Zilele Filmului German 2013

Mânia lui Herzog şi Kinski

Despre un “last fuck” foarte instabil

Violenţa adolescentină şi realismul parabolic

Respiraţia lui Caramitru

Parabole despre om şi omenire

Românii din groapă

Serată muzicală pentru Iosif Sava

Romantismul lui Royal Concertgebouw Orchestra

Umpluturi creative la Festivalul „Enescu”

Dracula şi Soliloquy

Blestemul Inelului
Lecţia lui Enescu

Un Requiem ca un vulcan

Un Festival al şlagărelor simfonice

Cinicul John Malkovich în rolul unui ucigaş în serie, care îşi face victimele să cânte

Festivalul George Enescu - Cantata lui Schönberg

Festivalul George Enescu - Transparenţa lui Iago

Încremenirea în proiect

Dar unde este orașul?
Eterna poveste
Arta în flăcări
Comedia caniculară
Cauza și efectul
Comedia erorilor, ca pe Broadway
Spațiul mioritic de la Greenwood

 

Angela Moldovan

Studii de balcanologie-repere culturale şi literare

Aspecte ale criticii sociale şi ale Kitschului în opera comică a lui I.L.Caragiale

Lelia Mossora

Ionel Stoiţ, scriitor român din Banatul sârbesc

 

Coriolano González Montańez 

Mircea Monu

Poezia metafizică a lui Eugen Dorcescu

Florentin Smarandache (“Distihuri paradoxiste”) – tradus în greceşte!

 

Andra Motreanu

Partida de şah: Romeo NIRAM vs. José SARAMAGO

Supralicitarea imaginilor

Colaj de arte în pictura lui Romeo NIRAM

Romeo  NIRAM reprezintă România la MAC ( Portugalia)

Românismul lui Brâncuşi în Portugalia

Romeo Niram - Eseu despre Dostoievschi

Prof. univ.dr. h.c. Gheorghe C. Mihai 

Ciclova Română
 

Irniniş Miricioiu

Matei Vişniec - După amiază cu sfârşit de secol

Umbră şi dincolo de umbră

Sacrul şi timpul

Frumoasa calatorie a ursilor Panda

Nichita Stanescu - Dezimblanzirea

Pe marginea articolului "Artistul...Dr.Steiner, punct de vedere critic",

Mircea Monu

A pleca înseamnă a muri o ţâră?

Cornel Moraru, red. şef Vatra Targu Mureş eu, tu şi EL. Oglindiri spirituale
  Prof. Cristian Gabriel Moraru Concepte critice de Ovidiu Ghidirmic sau Criticul la ora Adevărului

Nicolae Mărăşanu

Conf. univ. dr. Ana Mugurin

Despre transferul de fiinţă şi mântuirea prin poezie

Ion Pachia-Tatomirescu – istoricul literar la al 65-lea ocol al soarelui

Ion Pachia-Tatomirescu  – epigramist şi parodist

 

Monica Mureşan

Sorin ARBĂNAŞ – nomad prin astral

Victoria Milescu între modus operandi şi modus vivendi

Valoare şi tradiţie în proza lui Gabriel Făurescu

Florica Gh. Ceapoiu în timpul regăsirii

Poemele paradox

Cartea la zi - Altcineva

Lumea lui Victor STEROM

Mihai Antonescu sau un hronic lăcrimat  în “Umbra palidă a timpului”

Nina Berverova: “Afacerea Kravcenko”

Ion Murgeanu

Vest/Est: Succesul american şi european şi „anonimatul” românesc

EXCELSIOR, Dumitru STOIAN: „Condamnat la moarte”

Prietenia literară: Timpul lăsat în urmă

Moartea unui mare poet - in memoriam Cezar Ivănescu

 

Dr. Lucian Munteanu

Percepţia poematică. Poezia lui Lucian Hetco, volumul "Dreptul la culpă"

Educaţia prin poezie. Daruri de Crăciun. Semnal editorial

Dr. Romeo Valentin Muscă

Ortodoxia mioriţică

N

 

Ilinca Nathaniel

Plasticiana Victoriţa Duţu expune în Polonia

Legenda poeziei

Marin Năstase Când lumina sărută întunericul (recenzie)
 

Mircea Nicolau

In Memoriam Mircea Rădulescu - Un trecut prezent şi azi

  Victor Nicolae, New York Gheorghe Dobre –  „Sărind din piatră în piatră
  Dr. Ruxandra Nechifor, Iași O privirea asupra romanului  Ştefan cel Mare. Întoarcerea
  Dr. Mihai Nechifor
Ioan Necula

Reflecţii nostalgice cu prilejul unei lansări de carte

Cezarina Adamescu – o doamnă a sonetului românesc

 

Prof.  Dr. Tudor Nedelcea

Omagiere academică - Eugen Simion la 80 de ani

Constantin Virgil Gheorghiu sau orele culturii române

 

Dr. Cristian Negureanu

De vorbă cu zeii

Bunkerele din Norvegia şi Planeta X

Teoria INIMĂ - RĂRUNCHI şi PSIHOLOGIA VIITORULUI

Biblia şi al treilea Război Mondial

Astronauţii antichităţii (2)

Astronauţii antichităţii (1)

Navele lui MESIA (2)

Navele lui MESIA (1)

Călătorie în centrul Pământului

Comandoul Ashtar şi planeta crucii

Procesul lui Darwin

Steaua din Bethleem

Corpurile lui Mesia

Istoria necunoscută a omenirii

Planeta Eris şi încălzirea globală

  Cristian  Neagu

Daniela Voiculescu, poematică şi semnificaţie

Recursul Mioriţei

Apriori, contemplarea finalului propriu - sub semnul trandafirului

Clarviziune condeieristică prin „Globul de cristal,” sub semnătura Elisabetei Iosif.

 

Paul Negoiţă

Aurel Anghel – Cartea Psalmilor în versuri

 

Dr. Lucia Olaru- Nenati

O carte de călătorie pe drumurile lumii şi ale culturii

Sub arcada unei înalte prietenii

Existența poetică a lui Bacovia

Reîntâlnire cu Matei Vişniec

Fotografia lui Eminescu

Evocându-l pe  Nicolae Iorga în noiembrie, luna destinului sau mioritic

Lumea lui Fănuş Neagu

Arca Eminescu

Lumina idealizării sau altfel despre post

A plecat dintre noi un om de patrimoniu - Dr. Constatin Mălinaş

O expoziţie de neuitat

Domnului Profesor, cu dragoste. Cuvânt la despărţirea de Profesorul  Ciopraga

Recviem pentru Grigore Vieru 

A plecat dintre noi un om-instituţie. Artur Silvestri a plecat la cele veşnice!

Arcade Septentrionale - o carte a „energiilor luminate”

Lăuntrul şi departele

Noi apariţii editoriale semnate de Dr. Lucia  OLARU NENATI

Gânduri pe marginea cărţilor- AMUR de Elisabeta Isanos

Epitrahil pentru conştiinţa creatoare

Modalităţi de afirmare a identităţii culturale a românilor din străinătate

Moment cultural intens la Chişinău

Nemuritoare, MIORIŢA

Votaţi EMINESCU!

O carte de sinteză despre literatura română de dincolo de  fruntarii

Un nou album liric: Din dor de Eminescu

Salonul de carte de la Iaşi la o ediţie de sărbătoare. Aniversarea unei instituţii a cărţii româneşti

Toamna  cărţii româneşti la Cernăuţi. Zile ale culturii româneşti în Bucovina de nord

Un model al Omului Emblemă: Constantin Ciopraga 90

Recviem pentru sfârşitul unei iubiri desăvârşite: familia Lřvendal Papae

Fie-vă eternitatea uşoară, Doamnă Profesoară! ( In memoriam Zoe Dumitrescu Busulenga)

Don Quijote la Teatrul Naţional

La Botoşani toate se numesc „Eminescu”

Periplu cernăuţean

Dispariţia unui om-tezaur

Zilele culturii romane la Konstanz (Un succes cultural romanesc in strainatate)

 

Tudor Negoescu

Literatura ca spectacol cultural

Scrisul ca o terapie intensivă

O proză a stimulării imaginarului colectiv

O viziune a elementelor

O proză a devenirii personajelor

Despre oglinzile Cuvântului

Ivo Andrić - despre ipostazele existenţei umane

Metamorfozele poeziei lui Octavian Doclin

Devorat de propriul ideal.Recenzie - comentariu la volumul Balene zburand, de Ion MARIA

Utopia revoltei sau patimile după Cotruş

Dincolo de pagina albă - recenzie la un volum de Ion Maria

Teatrul antic greco-latin sau actualitatea unui fenomen cultural

Un Geo Bogza mai puţin cunoscut. Scrisori de la Geo Bogza

De la Angelica Stoican la… Tudor Vladimirescu

În căutarea legendei personale. Un comentariu la o carte despre exilul romanesc

Eminescu şi Teleormanul – un omagiu adus “marelui între mari”

Provizii pentru suflet

Alfabetul straniu sau despre angoasă şi jubilaţie la Valeriu Bârgău

 

Prof.Dr. Alexandru Nemoianu (SUA)

Prietenul veşnic - Artur Silvestri

Despre solomonari

 

Nicolae Nicoară Horia

Atanasie Marian MARIENESCU (1830-1915) -  Portret al celui dintâi folclorist român din Transilvania

Marcel Olinescu (4/17 sep. 1896- 15 febr. 1992)

Oameni care au fost - Roman CIOROGARIU

In Memoriam: Lucian Blaga ( 9 mai 1895 - 6 mai 1961)

A plecat dintre noi Mihai I.Vlad

  Victor Nicolae, SUA Gheorghe Dobre  - "SĂRIND DIN PIATRĂ ÎN PIATRĂ",  Editura HELIS, 2011
  Eugeniu Nistor

Între discurs și discursivitate. Recenzie:Temeliile Turnului Babel de Daniela Gîfu

  Bogdan Nistor Cezarina Adamescu (Agero) - O viaţă închinată cuvântului
  Maria Nițu

Eugen Dorcescu - alchimist la vămile Nirvanei

Ion Pop şi simbioza dintre critică şi poezie

Vitraliile călătoriei

Iov ca model paideic sau despre noi la puterea Iov

Trilogia de tiflă a lui Che

 

Prof. Dr. Gheorghe Nistoroiu

Textul religios

Fecioara Maria – Maica lui Dumnezeu

Calea către Dumnezeu sau drumul înspre Sine?

Hristos a înviat!

Rugă, poezie şi colind la Naşterea Domnului în temniţele ateo-comuniste

Fecioara MARIA - Floarea Darurilor si Florile ei alese

Psalm de laudă Feciorei Maria - Maica noastră a tuturora!

Mihai Eminescu- O revelaţie mereu prezentă

Lumina învierii în întunericul temniţelor

Mlădiţele alese ale Sfântului Ioan Botezătorul

Mlădiţe alese - Sfântul Vasile cel Mare

Crăciunul în închisori

Mlădiţele alese ale ARHIDIACONULUI ŞTEFAN - Întâiul mucenic

Bădiţa  MIHAIL EMINESCU, profetul bisericii noastre

Gheorghe BUZATU: „Inscripţie pe osia neamului”

Slavă Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena

Femeia iubită - mărţişorul dragostei

Noi, Brazii!

Colindul naşterii celui Prea-Sfânt

Câmpia - hohotul finitului într-un surâs infinit,cu ocazia lansării volumului  " Eternitatea Câmpiei "

Vlaherniţa Eleusa, mângâietoarea vlahilor şi a tuturor

Dragobetele - Frumuseţea Românului

Radu DEMETRESCU GYR - Geniul creştin românesc

Un dar românului absolut: MIHAI EMINESCU - 2008

Daruri de Crăciun 2007 - Imn naşterii Sfântului Prunc

Sfântul Andrei - Corbul alb al Carpaţilor

Prigoana contemporană asupra ortodoxiei

Imn Patriarhului iubirii - 1600 de ani de la Înviere

Pâinea noastră cea spre fiinţă

Trei pietre sacre ale culturii româneşti, Petre ŢUŢEA, Petre PANDREA, Petre Ioan CULIANU

Întoarcerea acasă a Fiilor Gorjului – pagină de istorie recentă

Mihail  EMINESCU-Sfânt, răstignit de veacul său.Treizecişinouă de gânduri  frumoase lui EMINESCU

Copilul, mugure de Dumnezeu

Marama de foc a Duhului Sfant

Năframa de curcubeu a Înălţării

 

Felix Nicolau

Echilibru între antiteze

  Conf. univ. dr. Maria Niculescu

„Jurământul” - Amurg la Băbenii Vâlcii

  Alensis de Nobilis

Nicolae Stancu - Între Univers şi Cetate

Poezia - Între Edenul promis şi ispita Mărului

Mirela Burhuc şi reinventarea fiinţei

O

 

 

Liviu Ofileanu

De la neoexpresionism la ultima generaţie

Ioan Barb - Picătura de infinit”. Tăcerea, ca dovadă de existenţă

Tablouri fără semnătură” – Teo Cabel

Convenţia şotronului – „Vânătoare cu şoim” de Melania Cuc

Gheorghe Olteanu (Germania)

In Memoriam Dr. Crişan Muşeteanu ( 25 aprilie 1915, Bucuresti - 4 decembrie 2006, Freiburg)

Mihaela Onofrei

Interviu cu Zoe Dumitrescu Busulenga. "O lume fără rădăcini este o lume fără morală"

Cristina Oprea

Icoana punte între Pământ şi cer

Câteva probleme ale Formei

Prof. Veronica Oşorheian

Tudor Jarda, Corul şi trişcaşii din Leşu

Serban Orescu

Însemnări critice: "Memorialul Apocalipsei, România între anii 1940-1948" - Autor Liviu Valenas

Aspazia Oţel-Petrescu

Pledoarie pentru Rugăciune.Rugăciunea, suport de rezistenţă pentru femeia întemniţată politic

P

  Locotenent General Ion Mihai Pacepa Recenzie de carte: Ion Iftimie, Gazul ca instrument al puterii rusești
 

Gabriela Pachia

Colegiul Naţional Bănăţean Timişoara - «Anuarul de martie», nr. 5 / 2010

Bariere in comunicare

 

Prof. Dr. Ion Pachia Tatomirescu

„Chiviene“ – nu kiwiene – care dinamitează orizonturi

„Mihai Viteazul“, o imperioasă bibliografie

Nouă radiografii ale „cazului Dacia“

Aumbra „omului fructifer“ şi oglinda părţii-dictator din întregul-lirosof

Parnasianism hermetic, „ermetism canonic“, „barbianism“

Despre o „tragedie“ a ţărănimii valahe...

Al XX-lea Congres al Valahimii de la Timişoara (28 – 31 octombrie 2011)

Profil poetic de gustar: Ana Drăgoianu

Poetul citit „în prismă“ de Dumnezeu

Erou liric şi lebădă de smoală

Zigzagare şi „spirit pendulator“

Cronică din iarna 2010 – 2011 a revistelor de cultură / literatură

Adrian Păunescu şi piramida de lacrimi a Valahimii

Grigore Hagiu: chipuri paradoxiste ale Logosului

Anghel Dumbrăveanu: receptare spectrală a lumii ca temperată paradoxizare

Marin Sorescu: poezia paradoxismului cosmologic

Sonete şi alte „rigori“

Poezia resurecţional-paradoxistă a lui Ion Miloş ca „floare cosmică“ şi ca „orgasm abisal al materiei“…

Politologie şi pamflet

Însemări de pe drumul „răbduriu“

Elegie şi înfiorare cosmică

Iubirea ca „stare de ţăndări“

Cronica revistelor de cultură / literatură - Prestigioase publicaţii culturale în limba română

Florin Paraschiv: Hermeneutică sub Curcubeul-cobiliţă al Duhului Olteniei

Poeţii Dunării: Ioan Baba - profil de vară

Despre fotonii poeziei şi despre aripile Garderobierului

Între dicţionare iute-deschizătoare şi întreprinzătoare de sensuri

Monografia satului Sacoşu-Mare şi necesitatea „corijării“ unor etimologii

Pentru o veridică istorie a re-Unirii Valahilor / Dacoromânilor între hotarele Daciei…

Analiză obiectivă a crizei şi a cavernei canceroase din morala societăţii contemporane

Între dicţionare iute-deschizătoare şi întreprinzătoare de sensuri

Articole-program ale revistelor paşoptiste şi renaşterea naţională în Principatele Valahilor

Mihail Kogălniceanu, arhitectul re-Unirii Principatelor Valahe în strămoşeasca lor Dacie antică

Hyperionică autocunoaştere în dorul «dureros de dulce»

Dacă Poetul e-o mânătarcă de vid printre constelaţii…

Arte poetice şi curente în literatura valahilor

Din „starea de zero“ a universului, în „boaba spumii“ sau despre expansiune şi extincţie în «Scrisoarea I»

„Timp reversibil“ şi erou luciferic în «Sǎrmanul Dionis» de Mihai Eminescu

Iubire de moşie", „trecut eroic“ şi prezent epigonic în «Scrisoarea III» de Mihai Eminescu

„Statutul“ de nemuritor zalmoxian al protagonistului mioritic

Mitul „greşirii cerului“ şi paradoxism ontologic în poezia lui Vasko Popa şi a lui N. Stănescu

Scara de aur“ a poeziei unui valah din Danemarca. Poezia lui Dimitrie Grama

Istoria trăită la faţa locului

Eseuri despre limite tragic-existenţiale şi „minoritasm ( recenzie Rigoarea şi fascinaţia extremelor)

Neotradiţionalism, patriotism şi mesianism

Despre salvarea prin cuvânt... Recenzia volumului "Pe limba peştilor" de Ileana Ursu

Primul volum dintr-o istorie a plagiatologiei

Un neotradiţionalist al „vinului vechi“

Istoria literaturii ca ecritură a disperării şi a iubirii de semeni

Între „mâlul fiinţei“ şi albul mut ca moartea

„Verticalitatea poemului“ de douăzeci şi patru de carate

Cronica revistelor de cultură şi literatură

Foxy-poezia, sau sub masca stilurilor

Expresionism şi paradoxism bine-temperat într-o „Cuclanda“ cu „Graal“ de Bistriţa

Ioan Anastasia, poetul, cercetătorul şi glasul de argint-aurit al arhivei

Revista «LUMINA» (Serbia) a împlinit 60 de ani

Din cotidianul tot mai mult alteu şi tot mai catastrofal-mistic

Scurt-circuite critice - 2 (recenzii ale unor lucrări de autori contemporani)

Scurt-circuite critice - 1 (recenzii ale unor lucrări de autori contemporani)

„Timp absent“ - Între cardinale poeme

Poeme despre căderea în somnul de sub frunza de brusture ( recenzia creaţiei poetice Virgil Diaconu)

Tabletele ariei planetare. Recenzie la volumul "Sotron" de Melania Cuc

Ocluziunea  proletcultista in poezia romana intre (1948 – 1958 / 1960)

Constantin Pădureanu

Betleem – Leagănul lui Dumnezeu

Sfânta Cruce şi cinstirea ei

„Voi ziceţi că Eu sunt”

Prof. Pavel Panduru, istoric Efigii contemporane - Artur Silvestri şi premiile ARP
Acad. Gheorge Păun

Responsabilitatea in fata universului

Portret de poet: Maria Diana Popescu

Florian Pantazi Pe urmele lui Cervantes

Alina Victoria Paraschiv

Loli - Malaxorul politic şi destructurarea prozei

Colindele de altădată, expresia unui stil de viaţă

  Gheorghe Pârlea Sfânt e numele tău, Voloca. O carte care cinstește neamul
Ion Iachim -
Cireşe pentru Mareşal. Romanul unui destin legat de Neam
Teroarea comunistă în în RASSM (1924-1940) şi în RSSM (1940-1947) *recenzie
 

Drd. Tudor Petcu

Despre dilemele morale

  Radu Petrescu-Muscel O câmpulungeancă sui-generis: Livia Maiorescu, contesa de Dymsza (1863-1946)
 

Mugurel Maria Petrescu

Ochiul lui Dumnezeu în poezia lui Eugen Evu

Theodor Damian între omnipunct și contrapunct

Dan Anghelescu et son arc-en-poésie

Remember - Cezar IVĂNESCU - 1941-2008

  George Petrovai Heidegger și Jaspers, "ultimii mohicani" ai marii cugetări, într-o lume cu spiritul tot mai mic.
  Laura Piperiu * Agero Priveşte spre cer. Redescoperă România de la înălţime! Vezi Transylvania Dragon!
Românii din Germania îşi sărbătoresc ziua naţională. La Tuttlingen, cu bunătăţi tradiţionale
  Domnica Pop Nonformalitatea unor Lecturi Intermitente cu Iulian Chivu
 

Darie Pop, Paris

Groapa

Dintr-o respiraţie”, Marineasa 2002. Antologie « Pavel DAN »

  Prof. Dr. Dorin Octavian Picioruş In Memoriam - Profesorul Mihai Radulescu (1936 - 2009)
  Prof. Dr. Ioan-Aurel Pop Tiberiu Ciobanu, „Fortissimus athleta Christi”, Iancu de Hunedoara
lstoriografia românească din secolul al XIX-lea și prima jumătate al secolului al XX-lea referitoare la Banatul medieval
  Maria Pop Miracolul inelului
  Ramona Ioana Pop Anca GOJA a avut parte de o lansare cu ... cântec
  Prof. Dr. George Popa

Justitia poetica
Viaţa filozofică, viaţa poetică
Lotusul şi roza – mituri absolute
Poezia și politica
Destinul valorilor în lumea contemporană (2)
Un tablou al valorilor în lumea contemporană (1)
Luceafărul şi Faust
Nivele ontoaxiologice şi luciditatea
Eminescu şi Heidegger
Poemul şi cei trei oaspeți ai săi
Poezia orfică
Feţele alétheii
In principio fuit Eminescu
 

Prof. Iosif Popa

FLUIERUL DE OŢEL” -  O DRAMĂ A ROMÂNILOR DIN ARDEAL

Lansare de carte în memoria lui Nicola JIGA

Presă şi poezie la Oradea

Relansarea revistei Familia Română

George Cristea  şi  Regii Suedezi

Iosif  Vulcan, 100 de ani de la trecerea in nefiinţă (1841– 1907)

O reuşită deplină

Epopee tibetană la Budapesta

Ernest Varodi - Un Einstein al Bihorului. Comemorare - 97 de ani de la naştere şi 10 ani de la moarte

Un mare medic român: Dr. Ioan PUŞCAŞ, la 75 de ani

O sută de ani de la naşterea pictorului Niculiţă Pop

Alarmă la ştampile

Lansare carte: Cavalerul de Ion Malinaş

Reeditarea monografică a elegiei lui Şincai

O iniţiativă lăudabilă: Redfacerea Bibliotecii vechi din Beiuş. Lansare de carte

Virginia Popovici, Novi Sad, Serbia

Cântecul Zorilor în culegerile de folclor din Voivodina

Adrian Pora, Canada

Amintiri despre grădina paradisului

Prof. Univ. Dr. Florin Pintescu

O pledoarie pentru (re)considerarea sacralităţii vieţii, naturii şi datinilor

  Laura Ion 

Punct. Şi de la capăt, artă într-un alt colţ de lume! În Germania, Bogdan Piperiu continuă să picteze!

  Ion Popescu- Brădiceni Evenimentele anului 2013 în Italia și reconsiderări asupra secolului scurs
Poetul „ca un arc spre o stea”
 

Prof. Alexandru Popescu

DELIRUL - Vol II.. de Ştefan DUMITRESCU, Continuare la „DELIRUL, Vol. I”, de Marin PREDA, recenzie

  Medic Drd. Claudiu Popescu Nicolae Paulescu - Omul de ştiinţă şi teologul
Alexis Carrel - „Omul, acest necunoscut”
 

Maria Diana Popescu

redacţia Agero

Istoria, Armata şi Serviciile speciale în apărarea României

Monica Rohan - arhitect al unui castel de metafore

Renumitul chirurg de inimi Horia Mureşian a expus la Muzeul Brukenthal

Expoziţie la Sala Dalles din Bucureşti

Yasmina Moscovici, Nudul ca poetizare a trupului feminin

În memoria pictorului Ion Gheorghe Vrăneanţu

Personalităţi ale revistei Agero - Prof. univ. dr. Nicolae Mătcaş, Basarabia

Tataia Iuraşcu, cu biciul pe lîngă confraţi

Nicu Dumitrescu - Un alchimist pe ductul măiestriei

Nicolae Badiu - „România care contează”

Dr. Dionisie Dubinciuc – Medicină şi poezie

George Petrone - Recviem pentru capra vecinului

Dr. Drd. Claudiu Popescu – Unde scurte sau Matematica infinitului

Cultura fiecărui popor are un ceas al ei de lumină! Fi-va ceasul EMINESCU

Obiceiurile din Ajunul Crăciunului aduc noroc în anul viitor

Mihai Măceș - Revelarea sau încifrarea fiinţei poetice

Sfîntul Ierarh Nicolae

Sărbătoarea Sfîntului Andrei - Legende și superstiții

Ilie Marinescu - Spectacolul poeziei culte

Gheorghe Bălăceanu - Umor pe strada lui Păstorel

Apusul unui Lord - Paul Everac

Ioan Nelu Vișan - Destinul numelui - Dramă

Ana Marinoiu - Pact cu forţa limbajului

Vasile Larco - Un popas pe aripa timpului

Petru Soltan - Ieterele

Dan Dănilă - Scriindu-se cu un rest dintr-o lumină virgină

Prof. Nelu Barbu, Trilogia ungurenilor - Odiseea unui neam

Virgil Şerbu Cisteianu - Esenţă după un tipar inedit

O viaţa închinată cuvântului

Ioan Barbu – „Bazar sentimental”

Efim Tarlapan (R. Moldova) - O radiografie de performanţă

O poveste adevărată.  Gigi Udubae - "Tragedia unei vieţi"

Theodor Răpan - Redobîndind fiinţarea în întreg

Carmen Sofianu – Cantilene şi imagini

Emil Druncea  - „Un lord călare, două alergări"

Larisa Danci - Academia de Arte Plastice din Firenze, Italia (Simeza)

Psiholog Ilie Marinescu - Vraja revanşei cosmice

Colinde şi poezii creştine

Maestrul Traian Duţă şi ucenicii - Vernisaj la Curtea de Argeş

Obiceiurile din ajun aduc noroc în noul An - Culese din diferite zone ale ţării

Lucian Hetco - Românul planetar, morală, cunoaştere, ştiinţă

Carmen Tania Grigore alături de Alexandra Noica Wilson

Corin Bianu - „Văcăreştii la amiază"

Florin Octavian Filipescu, Germania - Artă şi Ştiinţă

Brusc şi sigur într-o etapă luminoasă.Alexandru Drăghici (Germania) – „Jonglerul de dimineaţă”

Curtea de Argeş - Ioana Teodora Duţâ - Vernisaj jubiliar - Fila de aur

Prof. Aurel ENICĂ şi ataşamentul faţă de valoare reale

Col. Grig M. Dobreanu -  O carte cu multe grade

Ilie Gorjan - Tot mai aproape de Olimp

Gheorghe Dobre - „Minciuna din literă”, Editura Helis, 2010

Petru FĂGĂRAŞ – Intersecţia vocaţiei sau cerneala preţioasă a iubirii

Benoni Mogoşeanu - Un fast luxuriant

Stela  OLTEANU  MANOLESCU, SUA - Putere şi fascinaţie (simeza Manolescu)

Constantin Mosoia - Sublimul peisagist (Simeza Mosoia)

Dr. Ovidiu Stancu - "Prigonit în noapte"

Gheorghe Piele - de la muzica bizantină la umor

Andrei Badea - Teză de sorginte confesivă

Costel Butoi - Întoarcere la clasicism

Coriolano Gonzales MONTAŃEZ şi incantaţia unui cosmos sofisticat

Mihai Stan - Confreria - convorbiri şi confesiuni

Carmen Tania Grigore , Anglia - Indiscutabil, harul

Traian Duţă şi George Milea - Maestrul şi ucenicul

Vernisaj Ioana Teodora Duţă - Nobleţe şi valoare (simeza)

Mariana Dobrin - "Îngerul albastru - Cele mai frumoase poeme ale mele”

Miron Ţic - sufletul bolnav de carte

Antonia Iliescu, Belgia - „STROPI DE GÂND”

Nic Petrescu  - „O antologie a epigramei româneşti” (1493-1900)

Repulsie extinsă în politic, etic, social, moral.  VASILE LARCO, SEMNALUL DE ALARMĂ, Ed.Rocad Center

Cine a fost Sfântul Valentin

Valerian Lică - Umor serios din vasta comedie a vieţii

Gheorghe Păun - „Lumea văzută de un matematician”

Pamfil Şeicaru - Istoria presei” -  Ediţie îngrijită de GEORGE STANCA

Armura sculptorului Traian Duţă

Conf. Univ. Dr. Ion Mocioi - Viaţa lui Brâncuşi în 400 de pagini

Ştefan Iordache - Cărămida pe creastă

Nicolae Badiu - România în şah etern

Gavril Moisa - soldat disciplinat al epigramei

Melania Cuc - „Autoportret” – Savoarea severă a infernului sublim

George Baciu - Adincit în esenţă şi reprezentare

În Ajunul Anului Nou nu uitaţi - Tradiţii, superstiţii şi ritualuri

Sfîntul Mare Mucenic Nicolae

Nicolae Rotaru, doctor în psiho-sociologie şi comunicare organizaţională

Noaptea Sfântului Andrei - Legende, superstiţii

Lucian HETCO - Un intelectual preocupat constructiv de epoca sa

Av. George Rizescu -  „PREOTUL - PRIETENUL SUFLETULUI MEU”, Editura TIPNASTE, Piteşti

Alexandra CÂRCIUMARU - Cărţile din  coşul cu jucării

Un înger şi-a uitat jurnalul pe pământ

Virgil Voinescu-Orăşanu – „Lumea de semne”.Meditaţii lirice lipsite de ostentaţii

Pagini cenzurate, pagini ocultate de Ion Măldărescu

Vavila POPOVICI - Ademenitor univers de acorduri lirice. “Suspine strigate – Cried sighs” -  Ed.„Carminis”

George FAUR: „Cât vom mai cumpăra dreptatea cu şpagă?”

Paul EVERAC, Poetul. „Nevolnice tâlcuri şi rime”, Editura „SemnE”,

Din sertare şi dosare - Corneliu-Ioan Iovuţa, Indiscreţii socialiste

Marcel TURCU - Pe linia viitorului prezent

BARCA LUI DARWIN ÎN DERIVĂ” – Alexandru BRICHIUŞ - Cornel DRAGOŞ

Aurelia CORBEANU -„ZILE DE VIS ÎN IRLANDA”

Ştefan DUMITRESCU – DELIRUL, vol. II - Continuare la romanul omonim al lui Marin Preda

Răzvan C. IONIŢESCU - Tratat despre PSIHO-STOMIE sau disecţii cu un bisturiu aprins

Ilie GORJAN, poetul cult si responsabil. Atitudinea lieirca a unei fiinţe superioare

George Baciu - „Tristeţea unei iubiri”, încă o siglă pe blazonul de nobleţe literară. Ed.Rottarymond, 2009

Pictoriţa Ioana TEODORA DUŢĂ - În plutonul de frunte al picturii româneşti

George VOICA, poetul sublim şi original „Faguri de rouă”, Editura Conphys, Rm. Vâlcea

Premieră ROMÂNEASCĂ DE PRESTIGIU - SCALA 2009, Ediţia a I-a, Stagiunea de primăvară-vară

Adina CICORT (SUA), Cu răsăritul de mătase pe trup

Corin BIANU - „ROMÂNIA DIN CÂND ÎN CÂND”. Antologia echilibrului poetic

Eugen DORCESCU, Co-prezenţă la teritoriul sublimului

Ioana Teodora DUŢĂ - Reuşita unui proiect singular în România

Cronică 2008- Un repetabil succes

Inventia unui istoric roman va revolutiona lumea

Ion MĂLDĂRESCU, la sfat cu istoria creştină a „Rîbnicului”. Catedrala Episcopală „Sfîntul Ierarh Nicolae”

O bunavestire a anului cultural 2009

Dan CĂPRUCIU, neînduplecatul denunţător al aparenţelor

Juristul Marian Popescu a comis-o iar ( Si ciulinii zambesc)

George ZARAFU cu ton grav si erudit

Istoricul DAN ZAMFIRESCU - „LOCUL ŞI ROLUL CULTURII ROMÂNE  ÎN EUROPA ŞI ÎN LUME”

Doliu în lumea poeziei româneşti. Lui Dumnezeu I s-a făcut dor de GRIGORE VIERU şi l-a chemat la EL

Virgil Panait a băut esenţă de rom şi frecţie Diana şi l-a dat în judecată pe Dumnezeu

Cultura fiecarui popor are un ceas al ei de lumină. Fi-va ceasul EMINESCU!

Eugen EVU, vesnicul calator in directia luminii

Eugen Dorcescu la timpul mai mult ca perfect, cerstomaţie critică

Lucian HETCO, OGLINDA CU SUFLET, FRUMOSUL PROPRIU ŞI INSUBSTITUIBIL

Colinde, poezii religioase de Crăciun (selecţie)

Tradiţii populare româneşti de ajunul Crăciunului (selecţie)

În ajun de Crăciun nu uitaţi!

O carte de citit în preajma sărbătorilor; IONEL CRISTESCU-MUŞĂTEŞTI, „PSALMODIIND, CU PIETATE”

Adina CICORT - Armonii cromatice. Rafinament şi sobrietate în luciri de curcubeu

30 noiembrie,  SFÂNTUL ANDREI, Apostolul românilor

Tudor MIHĂILĂ - „Viaţa SFÂNTULUI NICOLAE”

Costel BUTOI – Dialog cu invizibilul

George Roca, epoca ştefaniană

Adrian GEORGESCU - „Romanul indragostirii de mama. ” O provocare literară!

Eugen DORCESCU, „Exclusiv poet, iremediabil poet”. „ÎN PIAŢA CENTRALĂ”, o carte de raftul întîi

C-tin Nicolae MĂLINAŞ, „ELEGII DIN AER”, Poetul în dialog cu propria frumuseţe de exprimare

Alexandru MIRONOV, Alexandru BOIU -PROIECTE PLANETARE, o carte scrisă la lumînare

Florina MARIN, pictor şi astrolog. Îndrăgostită de ochii curcubeelor

Lucian MĂNĂILESCU - De la atom la trăire, Universul e o poezie cosmică

Academician GHEORGHE PĂUN - Inscripţii pe un bilet de tren”

Varujan VOSGANIAN - poetul înţelept, resemnat de simtul etic

Criticul TUDOR CRISTEA -„De la clasici la contemporani”

George ROCA, un romantic avant la lettre

Mariana PÂNDARU - Dramaticul, premisă de graţie

Ada IONESCU, certificat de identitate poetică

Ioan EVU, un clasic în viaţă. „CENUŞĂ VORBITOARE”, un moment privilegiat al literaturii actuale

Umoriştii, oamenii cu zîmbetul pe buzele... altora. GEORGE PETRONE, „Potcoave de cai verzi”

Lelia  MOSSORA, poeta demnelor iubiri

Niculae VÂLCU, un maestru al picturii murale româneşti (cu fotografii)

Cartea întâlnirilor de Eugen Evu - a treizecişi şasea contaminare contra cenuşii

Cozmin GUŞĂ - „10 păcate aleROMÂNIEI”

George TOPÎRCEANU în amintirile contemporanilor. Antologie de Silvia Popescu

Istoricul George COANDĂ inclus în „Internaţional Biographical Centre” de la Cambridge

Timpul miliardarilor de umor. Petre GIGEA-GORUN devine valoros cu o colecţie de olteni

Dreptul la memorieîn „Memorialul durerii”.Nicolae ENESCU- Istorie neînvăţată la şcoală.

Luminiţa VÂLCU, prinsă intim de fiinţa spirituală a neamului

Dreptul la culpă. Lucian Hetco în flagrant delict de sensiblitate

  Florentin Popescu Victoria Milescu, „Conspiraţii celeste”, Editura DOMINO(R), Bucureşti, 2008, 96 pag.
  Liviu Popescu

Liniştea dinlăuntrul furtunii

În parcarea cu amintiri

Gânduri pentru poet (Grigore Vieru)

  Mircea Popescu Tăbliţele ororii
 

Dr. Titu Popescu (Germania)

Poetica POST- PARADOXISMULUI

De  la paradox  la  paradoxism ( primit şi publicat prin bunăvoinţa dl. dr. Smarandache)

Oana Popiţiu Elena Abrudan - Comunicare vizuală.O perspectivă interdisciplinară
Florin-Corneliu Popovici
Vavila Popovici (SUA)

Nostalgia originilor

Eminescu şi dragostea

În aşteptarea Crăciunului

Visul, vectorul speranţei noastre

Credinţa, rădăcina spiritualităţii româneşti

Noiembrie

Ciocolata - un dar al Zeilor

Un gând trist

Despre forma, frumuseţe şi dragoste

Cartea nu este o amăgire

Bach într-o staţie de metrou

Femeile şi florile

Drumul poeziei spre îndumnezeire

Expoziţia de la Muzeul de Ştiinţe Naturale din Carolina de Nord

Gheorghe Postelnicu

Semnal editorial:  Poezia tînără

IM MEMORIAM - Vasile VOICULESCU (1884-1963). Vasile Voiculescu în romanele  lui Florentin Popescu

Viziunea megalitică a lui Ion Gheorghe

Amintirea unui răzvrătit - NICOLAE LABIŞ

Ion GHEORGHE - ultimul poet trac

Filozofie şi lirism, cronică

Poezia religioasă

Literatura de evocare

Cultura memoriei : VASILE  VOICULESCU

prof. univ. dr. Nicolae Postolache

Deoumanismul - un subiet de cercetare inter- şi multi- disciplinară

Prof. Maria Postu

Alter-Ego cu flori galbene

Biblioteca, ploaia şi poezia

Prof. Oltea Prelucă

Educatorul român- între sublim şi ridicol,

Lector. univ. Dr. Ramona Preja

Aniversarea unui simbol din spaţiul spiritualităţii româneşti - Eugen Doga

Teatrul absurdului lui Eugene Ionescu si simbolistica în muzică

Tudor Jarda - Medalion aniversar

Camelian Propinatiu

Se face întuneric în Bucureşti

Nicolae Labiş a fost tras de palton?

 

Ioan Gabriel Puşcă

Et in Archiudia ego! Scriitori în spaţiul transilvan

Când totul va fi bine. Dezvelirea plăcii memoriale a scriitorului Horia Gane

Cronica cenaclului de seară.Cu o întâmpinare de Geroge Roca, redacţia Agero

R

Dr. Adrian Dinu Rachieru

Prefaţa cărţii Destine umbrite de Mariana Gurza

Prof. Dr. Ilie Rad

Un „răscolitor de taine”: Ştefan J. Fay

Prof. Mihai Rădulescu (1936-2009)

Noi nu suntem cei ce suntem

  Emil Rațiu, Italia Mysterium Iniquitatis
Aristofan și triumful sofismului în societatea actuală
Voiaj în interiorul unei revoluții

Valentin Rădulescu

“Oameni de Nisip” - roman-trilogie, autor Ioana Stuparu

Petre Rău

Melania Cuc - scriitoare în faţa lui Dumnezeu

Prof. Univ. Dr.Viorel Roman (Germania )

Scrinul cu iluzii. Analiza literara

Prof. Dr. Adrian Dinu Rachieru

În celălalt timp - critică literară

Prof. Mihaela Rogalski, Portugalia

„Brâncuşi: E = MC2” de Romeo Niram

Ancelin Roseti

Cântecul oţelit al poetului de esenţă tare

Radu Roşian Argumentarea tematicii din perspectiva cercetării
Ioan Romeo Roşiianu Fără Păunescu România are sufletul mai mic

Ilie Roşianu

Daniel Craciun sau ”surasul verde” al pasiunilor - Expozitie de pictura la Bruxelles

 

Ion Roşioru

De la Anna La Caiafa. Poeme de Adrian Erbiceanu - Canada

 

George Roca, Australia

redacţia Agero - 2005-2010

Poetul australian Daniel Ioniță lansează o nouă carte

In Memoriam - A plecat și Ioan Țepelea

Poezii clasice româneşti în traducerea lui Alexandru Şoncodi

In Memoriam - Alexandru HUSAR 1920 - 2009

Eugen Dorcescu, Drumul spre Tenerife, Editura Eubeea, Timişoara, 2009

Decernarea premiilor Niram 2009

George ROCA (Agero) vi-l prezintă pe scriitorul: RĂZVAN DUCAN

George ROCA (Agero) vă prezintă poetul basarabean IGOR URSENCO

Eugen Dorcescu - omul poezie

Profesor Dr. Artur Silvestri ne-a părăsit în data de 30 noiembrie 2008, în ziua Sfântului Andrei.

Nuvele româneşti traduse în limba olandeză

Voi trăi ... CLIPA” - Editura ANAMAROL, Bucureşti, 2007

Ştiri de la antipozi: AUCKLAND – SYDNEY. Dracula prezent la festivalul cultural din AUCKLAND

Omagiu: Rodica Elena LUPU

Vlad Pohilă şi corul de îngeri

Melania CUC: Femeie în faţa lui Dumnezeu

Apariţii literare ( editoriale)

Propunere: Un premiu NOBEL pentru literatură: Mircea IVĂNESCU

Fă (bine) ce faci!

Amintiri vesele şi triste. Cu o întâmpinare de George Roca. In memoriam - Florin Marinescu

Lansare de carte: Insomnii de Petre Flueraşu

Dumitru Draica: „Ortografia românească – trecut şi prezent”

“Flori pentru Madalina” - lansare si prezentare de carte

„THE GREAT DAME OF ROMANIAN LITERATURE”

Vasile Bogdan, un cineast timişorean de excepţie

ARCADA - ” o nouă revistă românească în spaţiul virtual al internetului

Boz, ultimul astru

Întâi aprilie - Ziua păcălelilor

Emanuil Gojdu - elogiat de elevii de liceu

Remember Stelian Vasilescu

O vizită la muzeul Iosif Vulcan - Oradea

Cioran cel Singur

 

Andrés Sánchez Robayna, Spania

Dani Rockhoff (Germania)

Copy Right Dani  Rockhoff (texte şi fotografie )

Eugen Dorcescu între esenţă şi existenţă

Nelegiuirea. O femeie comisar de poliție ca un Sfinx de nepătruns

Cititorul - Incredibila poveste a unei analfabete din Sibiu

Muzica live pe scena Festivalului International JEUNESSES MUSICALES Bucuresti 2005

Sfaturi pentru şomeri, eros şi anti-ceauşism la Tîrgul de Carte de la  Frankfurt

Lacrimile unui crocodil numit Junkie

Colaborari culturale romano-germane - interviu in Berlin realizat de AGERO

Ermetism" la 16 ani - poeta Iulia Stoian

Taceri care nu sunt de aur

Europeanul Caragiale

Despre Euro

Asteptand sa fie tradusa: Miss Bukarest

Exportand Romania prin... carte  - Exporting Romania(english) - Exportsache Rumänien (deutsch).

  Prof. Dr. Viorel Roman, Germania Artur SILVESTRI (1955-2008) a plecat dintre noi
 

Andra Rotaru

Leaganul verde

Povestea copilului

Magia povestii

  Prof. Univ. Dr. Andrei Roth Daniel Mureşan - O sută de reflecţii ilustrate
  Alexandru Ruja Ipostaza Dorcescu

S

  Drd. Cristina Sava
Av. Mihai Sălcuţan
Vasile Voiculescu - Exilul literar al unui scriitor și medic
Grigore Vieru, trimisul lui Dumnezeu
  Arh. Gheorghe Săsărman, scriitor, München Medalion ION DUMITRU - München, Germania
 

Aurelia Satcău

Îngerul Salvator. In Memoriam: Artur Silvestri

ZOE DUMITRESCU BUŞULENGA: Între cultură, religie şi perenul arhetipal

Evilenko şi dansul Korei în pustiu

 

Gheorghe Sârbu

Adnotări pe marginea unei idei

Sec

Aspectul. Motto: Săracul poet ! Câţi trăiesc bine de pe urma lui …

Pentru ce poeţii, dacă îi lăsăm să moară de foame

De linga havuz

Necesarul

Paralela

Perspectiva

Cetatea

Vocile - incursiune in normal.( cu fotografia autorului)

Cardinalul alb . Motto: Într-adevăr, originalitatea universului constă în marea sa dezordine, ordonată de...

Rezonantă Ideea  ( Sau despre Dreptul la culpă de Valeriu-Lucian Hetco)

Cârcel  - de Gheorghe Sarbu

Spiritul

Defrisatorul - Scurt eseu

Noemele logosului - incursiune in elangologie

Profanare

Sita - eseu

Exprimari coeredive, despre Andrei Plesu - minima moralia

Artistul Dr. Steiner - Teosofie

Magdalena Schlesak (Germania)

Consonanţe lirice. Decora lux aternitas sau despre Od

Dr. Dorel Schor, Israel Dr. Dorel Schor - Cocoşul ca metaforă

Ion Scorobete

Oglinda retrovizoare

Dorel Schor

Cubismul - o imagine bazată pe apropiere

Subiecte evreieşti eterne şi grădina lui Dumnezeu

A.G. Secară

Exordiu qualisliric - despre poemele Angelei Baciu. Traducere în limba engleză  de OLimpia Iacob


Ioan Seni
Dan Florița-Seracin

Cornel Pop şi rugăciunea cântată

Bănățeni care au fost - Gruia Liuba Murgu (1845 – 1877)

Gabriela Marieta Secu

Despre apă - o incursiune în numerologie

  Drd. Diana Silaghi Specificul valorilor morale speciale în viziunea lui N. Hartmann
Aspecte ale moralității în viziunea lui N. Hartmann
O sinteză analitică asupra valorilor morale hartmanniene
M
etafizicitatea valorilor în concepția lui N. Hartmann

Presupoziții ale axiologiei hartmanniene
Imperativul hartmannian
Asumarea libertății morale prin cauzalitate
Perspectiva onto-axiologică reprezentată de Nikolai Hartmann
Cauzalitate, determinism, libertate morală (Atomismul antic, stoicismul timpuriu - Chrysippus)

Noru Silvan

ASLA rediviva

Acad. Petru Soltan ( Basarabia)

Nicolae Dabija - Un zeu cu aripile ascunse sub haină

George Sorescu

Slugă la Dârloagă - Scepticismul dezrobirii

Iluzii şi destin

Dr. Ing. Mihai Sporiş

Hai Mării, la Sânziene!

Prof. Gigi Stanciu

Aniversări în ianuarie - Mihai Eminescu şi Alexandru Ioan Cuza

Platon si gândirea psihologica

Emil Constantin Stanciu

Ediţia "semnal" - Dicţionarul inventatorilor români contemporani

Dicţionar al inventatorilor români contemporani

Constantin Stancu, Provincia Corvina

Istoria de Haţeg

Epistolă pe o lacrimă de înger

Apostolul Pavel

Poemul se naşte în ieslea durerii

Floarea de crin din poeme

„Preţul adevărului. Un procuror în luptă cu sistemul”.

Poezie și lacrimi la Octavian Goga

Viața ca un premiu

Drumul creștinului de la Valea Dâljii la New York

Despre comuniunea cu Dumnezeu

Cititorul de iluzii

Cetatea Devei la interesecția marilor puteri

Mirajul din sonet pentru semințe de cântec

Liniștea lumiii sau căutarea cerului la Adrian Botez

Sunetul fanfarei

Îngerul pe umărul celui care scrie

Nordul din poem

Ritualul bestiei

Textul sfânt al lumii pe un fond negru pe negru

Valea Reginelor - Poezia Rosei Lentini

Neliniști în fața mirabilei sămânțe

Adrian Botez: Cartea Profeţiilor - Când diamantele se fisurează

Fenomenul "Toleranţa Orăştie"

Poezia în vremuri interzise

Ion Barb - Dimineaţa unui poet din oficiu

Tablete şi alte texte de Dumitru Hurubă

Rădăcina înstelată, cântec pentru cel care se râmnicereşte

Coridorul cultural - Istambul, un oraş pe două continente

Poemul PHOENIX - Poemul ca personaj la Nicolae Băciuţ

Aproape de nori

Perimetrul absurd

Nina Ceranu - Respir sub alt cer

Seminţe de duminica

Eugen Dorcescu -  Între memoria carnală şi memoria abisului

Un dor din alte lumi

Zona de trecere

Gândul cu elice

Adrian Botez - Aici, la-ntâlnirea tututor câinilor

Mircea Stâncel - Lucruri şi limbaje

O epistolă despre toleranţă

Drumul spre casă la EUGEN DORCESCU

În ţinutul Poemului, Sarea Cuvintelor

Călătoria, recenzie CORIOLANO GONZÁLEZ MONTAŃEZ, poet spaniol

Câte ceva despre literatura creştină

Fruct pârguit din iubire

Vârstele Muntelui

Generatie şi creaţie

Focul sonor

Orologii de duminică

Camera obscură

IMOBILIARUL ÎN DIRECT - Cronică la ultima carte scrisă de Artur Silvestri

Energiile neliniştii la NIcolae Utica

Semne de zi cu zi

Abis lîngă abis

Memoria în care locuim

Vânătoarea de curcubee

Biografia durerii („Carne putredă şi pâlpâire de aripi”)

La închiderea ediţiei : Precipitarea timpului la Eugen Evu

Poezia pământului

Capcane pentru intelectual

Ţiganiada astăzi

Drumul spre Tenerife

O istorie cu scribi

Amanţi de tranziţie

Intâlnirile lui Eugen Evu cu sine

O noapte înstelată cu Adrian Botez

Armonia snack-bar

Poeme din Transilvania (recenzie)

O călătorie enigmatică

Heralzii tăcerii

Cu trupul eremitului pe umeri

Oglinda verde - Verbul in nuditatea sa

Un vehicul spre eternitate

ATLANTIDA de sub frunte

Hanul verbelor

Ruguri

Cartea Întâlnirilor

Pătruns de cuvinte sau dreptul la culpă

Criticul care a căzut din turn

Solie cu pană de înger

Epopeea de Botez

Flori de cireş cu Lucian Hetco ( recenzia volumului de poeme Oglinda cu suflet)